Vissa delar av webbsidan kanske inte visas korrekt. Detta kan bero på att javascript har inaktiverats i din webbläsare eller att webbläsaren inte längre används eller är inkompatibel med vår sida. Aktivera javascript eller försök öppna sidan med en annan webbläsare, t.ex. Chrome, Firefox eller Safari. Du kan också vända dig till Volkswagens kundtjänst – Teamet för dataskydd med ditt ärende.

Samtliga uppgifter på Volkswagen AG:s webbsidor kontrolleras noggrant. Volkswagen AG gör sitt yttersta för att hålla innehållet på dessa webbsidor aktuellt och korrekt. Vi kan emellertid inte garantera att webbsidorna alltid är fullständiga, korrekta, uppdaterade eller konstant tillgängliga. Om ett råd eller en rekommendation ges på Volkswagen AG:s webbsidor har Volkswagen AG inget som helst ansvar för händelser som uppstår ur avtalsförhållande, otillåten åtgärd eller annan juridisk bestämmelse eller för att kompensera för eventuell skada som kan uppstå om rådet eller rekommendationen följs.

Volkswagen AG kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra eller återkalla erbjudandena på sina webbsidor utan föregående meddelande. Det finns inga krav på att konstant hålla innehållet på dessa webbsidor uppdaterat.

Volkswagen AG tar inget som helst ansvar för innehåll och tillgänglighet på webbsidor tillhörande tredje part som nås via externa länkar. Volkswagen AG tar uttryckligen avstånd från allt innehåll med eventuell juridisk relevans eller som strider mot allmän moral.

Volkswagen AG ansvarar inte för innehållet på webbsidor tillhörande tredje part. För samtliga anspråk på skade- och omkostnadsersättning på grund av överträdelse baserat på erbjudandena på de egna webbsidorna övertar Volkswagen AG ansvaret vid lättare överträdelser av avtalsväsentliga åtaganden orsakade av oaktsamhet – ansvaret begränsas härvid till typiska och förutsägbara skador. Därutöver föreligger inget ansvar för lättare överträdelser orsakade av oaktsamhet. Denna ansvarsbegränsning gäller inte vid strikt ansvar samt för skador till följd av skador på liv, lem eller hälsa, samt i enlighet med produktansvarslagen.

Vid användning av Volkswagen AG:s webbsidor måste upphovs-, namn- och varumärkesrättigheter samt övriga äganderätter tillhörande Volkswagen AG samt tredje part beaktas. Bland annat skyddas bilder, musikstycken och varumärken såsom ”Volkswagen” och ”Golf” som presenteras av Volkswagen AG. Tillgången till Volkswagen AG:s webbsidor innebär ingen licens eller annan nyttjanderätt. Allt missbruk av Volkswagen AG:s webbsidor är förbjuden – i synnerhet får

  • inga säkerhetsmekanismer kringgås
  • inga anordningar eller funktioner som kan leda till skador på anordningar eller till funktionsbortfall användas, i synnerhet förorsakade av förändringar på serverns fysiska eller logiska struktur eller på nät tillhörande Volkswagen AG eller andra nät
  • Volkswagen AG:s webbsidor eller någon som helst del därav inte integreras eller utnyttjas kommersiellt i andra webberbjudanden, oavsett om dessa är privata eller kommersiella

Volkswagen är varken villigt eller skyldigt att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentråd.

Wolfsburg, juni 2017