Vissa delar av webbsidan kanske inte visas korrekt. Detta kan bero på att javascript har inaktiverats i din webbläsare eller att webbläsaren inte längre används eller är inkompatibel med vår sida. Aktivera javascript eller försök öppna sidan med en annan webbläsare, t.ex. Chrome, Firefox eller Safari. Du kan också vända dig till Volkswagens kundtjänst – Teamet för dataskydd med ditt ärende.

1. Innehåll och tillgänglighet

Dessa webbsidor tillhandahålls av Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, TYSKLAND, registrerat i handelsregistret vid tingsrätten i Braunschweig med nr HRB 100484 (Volkswagen AG) och/eller respektive partner till Volkswagen AG vilka omnämns i utgivarförteckning samt leverantörserkännande för ett begränsat område (t.ex. undersidor) för webbsidorna.

Allt innehåll på Volkswagen AG:s webbsidor har kontrollerats noggrant. Volkswagen AG strävar efter att hålla innehållet på Volkswagen AG:s webbsidor uppdaterat samt innehållsmässigt korrekt. Vi kan emellertid inte garantera att webbsidorna alltid är fullständiga, korrekta, uppdaterade eller konstant tillgängliga.

Volkswagen AG tar inget som helst ansvar för innehåll och tillgänglighet på webbsidor tillhörande tredje part som nås via externa länkar. Volkswagen AG tar heller inget som helst ansvar för innehåll och tillgänglighet för sådana avgränsbara områden (t.ex. undersidor) på webbsidor som tillhandahålls av partners till Volkswagen AG. Volkswagen AG tar uttryckligen avstånd från allt innehåll som kan vara relevant i straffrättslig eller ansvarsmässig mening eller som strider mot god sed.

2. Äganderätt till innehållet på webbsidorna

Vid användning av webbsidorna från Volkswagen AG ska upphovs-, namns- och varumärkesrättigheter samt andra äganderätter tillhörande Volkswagen AG samt tredje part beaktas. Bland annat skyddas bilder, musikstycken och varumärken som presenteras av Volkswagen AG. Tillgången till Volkswagen AG:s webbsidor medför ingen licens eller annan nyttjanderätt.

3. Missbruk av webbsidorna

Allt missbruk av webbsidorna från Volkswagen AG är förbjuden - i synnerhet får inga som helst säkerhetsanordningar kringgås. Dessutom får inga som helst funktioner utnyttjas eller åtgärder utföras som kan leda till skador på eller bortfall av funktioner på enheter tillhörande Volkswagen AG, i synnerhet förorsakade av förändringar på servrars fysiska eller logiska struktur eller på nätverk tillhörande Volkswagen AGVolkswagen AG eller andra. Kommersiell, systematisk användning av webbsidorna från Volkswagen AG är ej tillåten om inte Volkswagen AG:s uttryckliga godkännande har inhämtats.

4. Tjänster

Via webbsidorna når du ytterligare innehåll och tjänster från Volkswagen AG eller partners till Volkswagen AG (”Tjänster”). Observera de användarvillkor som kan gälla för sådana tjänster.

5. Inget ansvar för råd eller rekommendation

I den mån webbsidor från Volkswagen AG tillhandahåller råd eller rekommendationer ska Volkswagen AG hållas utan ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av att rådet eller rekommendationen följs, utan att det påverkar ansvar som föreligger på grund av avtalsförhållande, otillåten handling eller annan juridisk bestämmelse.

6. Tvistlösning

Volkswagen är varken villigt eller skyldigt att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentråd.


Wolfsburg, december 2023