Veebilehe osad ei pruugi olla õigesti kuvatud. See võib olla tingitud sellest, et Javascript on Teie veebilehitsejas inaktiveeritud või Teie veebilehitseja ei ole enam ajakohane või ei ühildu meie veebilehega. Palun aktiveerige Javascript või proovige lehte külastada mõne muu interneti veebilehitsejaga, nt Chrome, Firefox või Safari. Teise võimalusena võtke oma juhtumi osas ühendust Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskonnaga.

1. Sisu ja kättesaadavus

Nende veebilehtede pakkuja on Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, registreeritud Amtsgericht Braunschweigi äriregistris registreerimisnumbriga HRB 100484 (Volkswagen AG) ja/või Volkswagen AG vastavad partnerid, keda nimetatakse impressumis või pakkuja tuvastamisel veebilehtede määratletaval alal (nt alamlehekülgedel).

Kogu Volkswagen AG veebilehtedel olevat sisu on põhjalikult kontrollitud. Volkswagen AG teeb jõupingutusi Volkswagen AG veebilehtedel oleva sisu õigeks ja ajakohaseks edastamiseks. Sellele vaatamata ei anta mis tahes garantiid veeblehtede terviklikkuse, õigsuse, ajakohasuse ja pideva kättesaadavuse kohta.

Volkswagen AG ei võta endale vastutust väliste linkide kaudu ligipääsetavate kolmandate isikute veebisaitide sisu ja kättesaadavuse eest. Samuti ei vastuta Volkswagen AG veebilehtede selliste määratletavate alade (nt alamlehekülgede) sisu ja kättesaadavuse eest, mida pakuvad Volkswagen AG partnerid. Volkswagen AG distantseerib end sõnaselgelt sisust, mille eest võib võtta karistusõiguse või võlaõiguse alusel vastutusele või mis on vastuolus heade tavadega.

2. Veebilehtede sisu intellektuaalomandi õigused

Volkswagen AG veebilehtede kasutamisel tuleb arvestada Volkswagen AG ning kolmandate isikute autori-, nime- ja kaubamärgiõiguste ning muude intellektuaalomandi õigustega. Muu hulgas on kaitstud kujutised, muusika ja kaubamärgid, mida kasutab Volkswagen AG. Volkswagen AG veebilehtede kättesaadavusega ei anta litsentsi ega muud kasutusõigust.

3. Veebilehtede kuritarvitamine

Volkswagen AG veebilehtede mis tahes kuritarvitamist tuleb vältida, eriti ei tohi eirata ohutusmeetmeid. Lisaks ei tohi kasutada seadmeid või aktiveerida rakendusi, mis võivad põhjustada Volkswagen AG seadmete kahjustumise või talitlusrikke, eriti Volkswagen AG serverite või võrgu või teiste võrkude füüsilise või loogilise struktuuri muudatuste kaudu. Volkswagen AG veebilehtede kaubanduslik, süstemaatiline kasutus on Volkswagen AG nõusolekuta keelatud.

4. Teenused

Veebilehtede kaudu pääsete Volkswagen AG või Volkswagen AG partnerite täiendava sisu ja teenuste („Teenused“) juurde. Vajaduse korral järgige selliste teenuste puhul kehtivaid kasutusjuhiseid.

5. Nõuande või soovituse eest mittevastutamine

Kui Volkswagen AG veebilehtedel esitatakse nõuanne või soovitus, ei ole Volkswagen AG, ilma et see piiraks lepingulisest suhtest, kahju õigusvastasest tekitamisest või muust õigusaktist tulenevat vastutust, kohustatud hüvitama nõuande või soovituse järgimisest tekkinud kahju.

6. Vaidluste lahendamine

Volkswagen ei soovi ega ole kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbijakaitse vahekohtus.


Wolfsburg, detsember 2023