Verkkosivuston osat eivät välttämättä näy oikein. Syynä voi olla, että Javascript on poistettu käytöstä selaimessasi tai Internet-selaintasi ei ole päivitetty tai se ei ole yhteensopiva sivumme kanssa. Ota Javascript käyttöön tai yritä avata sivu toisella Internet-selaimella, esim. Chromella, Firefoxilla tai Safarilla. Voit myös ottaa yhteyttä Volkswagen-asiakaspalvelun tietosuojatiimiin.

Kaikki Volkswagen AG:n verkkosivuilla olevat tiedot on tarkastettu huolellisesti. Volkswagen AG pyrkii pitämään tämän verkkosivuston tarjonnan ajan tasalla ja sisällöltään oikeana. Emme kuitenkaan voi taata verkkosivuston täydellisyyttä, oikeellisuutta, ajantasaisuutta ja jatkuvaa saatavuutta. Jos Volkswagen AG:n verkkosivuilla annetaan neuvoja tai suosituksia, Volkswagen AG ei ole velvollinen korvaamaan neuvon tai suosituksen seuraamisesta aiheutuvia vahinkoja. Tämä ei rajoita sopimussuhteesta, sopimukseen perustumattomasta vahingonkorvauksesta tai muusta lainsäädännöstä seuraavia vastuita.

Volkswagen AG voi oman harkintansa mukaan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa verkkosivujensa tarjontaa tai lopettaa niiden käytön. Sillä ei ole velvollisuutta päivittää näiden verkkosivujen sisältöjä jatkuvasti.

Volkswagen AG ei ole vastuussa ulkoisten linkkien kautta käytettävissä olevien kolmansien osapuolten verkkosivujen sisällöstä eikä niiden käytettävyydestä. Volkswagen AG sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista sisällöistä, jotka voivat olla rikos- tai vastuuoikeudellisesti tuomittavia tai jotka ovat hyvien tapojen vastaisia.

Volkswagen AG ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivujen sisällöstä. Volkswagen AG vastaa omien verkkosivujensa tarjontaan liittyvien velvoitteiden rikkomisesta johtuvien vahinkojen ja kulujen korvaamista koskevista vaatimuksista, mikäli kyseessä on lievästä huolimattomuudesta aiheutunut sopimuksen kannalta olennaisten velvollisuuksien loukkaaminen. Tällöin vastuu rajoittuu tyypilliseen ja ennakoitavissa olevaan vahinkoon. Muutoin vastuu ei koske lievästä huolimattomuudesta aiheutunutta velvollisuuksien loukkaamista. Mainittu vastuunrajoitus ei koske vaarantamisvastuuta ja hengen tai terveyden vaarantamisesta aiheutuvia vahinkoja tai tuotevastuulain piiriin kuuluvia vahinkoja.

Volkswagen AG:n verkkosivuja käytettäessä on noudatettava tekijänoikeuksia, nimioikeuksia ja tavaramerkkioikeuksia sekä muita Volkswagen AG:n ja kolmansien osapuolten teollisoikeuksia. Suojattuja ovat muun muassa Volkswagen AG:n esittämät kuvat, musiikki ja merkit, kuten ”Volkswagen” ja ”Golf”. Volkswagen AG:n verkkosivujen saatavilla olo ei takaa lisenssiä tai muuta käyttöoikeutta. Volkswagen AG:n verkkosivujen kaikenlainen väärinkäyttö on kielletty, ja erityisesti

  • mitään suojaustoimenpiteitä ei saa kiertää
  • mitään sellaisia laitteita ei saa käyttää tai sovelluksia suorittaa, jotka voivat johtaa järjestelmien vahingoittumiseen tai toimintahäiriöön, erityisesti Volkswagen AG:n palvelinten tai verkon tai muiden verkkojen fyysisen tai loogisen rakenteen muutosten seurauksena
  • Volkswagen AG:n verkkosivuja tai niiden osaa ei saa integroida muihin verkon sisältöihin, ei yksityisiin eikä kaupallisiin, eikä käyttää kaupallisesti.

Volkswagen ei ole valmis eikä velvollinen osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajariitalautakunnassa.

Wolfsburg, kesäkuu 2017