Iespējams, tīmekļa vietnes daļas nevarēs attēlot pareizi. Tas var būt tāpēc, ka jūsu pārlūkprogrammā ir atspējots JavaScript vai jūsu tīmekļa pārlūks ir novecojis vai nav saderīgs ar mūsu vietni. Lūdzu, aktivizējiet JavaScript vai mēģiniet lapai piekļūt, izmantojot citu tīmekļa pārlūku, piem., Chrome, Firefox vai Safari. Alternatīvi, lūdzu, vērsieties ar savu pieprasījumu Volkswagen klientu apkalpošanas centrā pie datu aizsardzības komandas.

1. Saturs un pieejamība

Šīs tīmekļa vietnes nodrošina Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Volfsburga (Wolfsburg), kas reģistrēts Braunšveigas pirmās instances tiesas (Amtsgerichts Braunschweig) komercreģistrā ar Nr. HRB 100484 (Volkswagen AG) un/vai attiecīgie Volkswagen AG partneri, kuri ir norādīti tīmekļa vietņu izlaides ziņās, respektīvi, pakalpojumu sniedzēja identifikācijā ierobežojamās sadaļās pakalpojumu sniedzēja identifikācijā (piemēram, apakšvietnēs).

Viss Volkswagen AG tīmekļa vietnēs sniegtais saturs ir rūpīgi pārbaudīts. Volkswagen AG cenšas nodrošināt, lai Volkswagen AG tīmekļa vietnēs sniegtais saturs būtu aktuāls un tiktu atspoguļots pareizi. Taču nav iespējams uzņemties atbildību par tīmekļa vietņu informācijas pilnīgumu, precizitāti, aktualitāti un nepārtrauktu pieejamību.

Volkswagen AG neuzņemas atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu saturu un pieejamību, kurās var nokļūt, izmantojot ārējās saites. Volkswagen AG neuzņemas atbildību arī par tādu tīmekļa vietņu ierobežojamu sadaļu(piemēram, apakšvietņu) saturu un pieejamību, kuras nodrošina Volkswagen AGpartneri. Volkswagen AG nepārprotami norobežojas no satura, uz kuru varētu tikt attiecinātas krimināltiesiskas vai tiesiskās atbildības sekas, vai kas neatbilst vispārpieņemtajiem morāles principiem.

2. Tīmekļa vietņu satura īpašumtiesības

Izmantojot Volkswagen AG tīmekļa vietnes, jāievēro Volkswagen AG un trešo pušu autortiesības, tiesības uz nosaukumu un preču zīmju tiesības, kā arī citas īpašumtiesības. Cita starpā aizsargāti ir arī Volkswagen AG prezentētie attēli, mūzika un zīmoli. Iespēja atvērt Volkswagen AG tīmekļa vietnes nepieškir licences vai cita veida lietošanas tiesības.

3. Tīmekļa vietņu ļaunprātīga izmantošana

Jebkura Volkswagen AG tīmekļa vietņu ļaunprātīga izmantošana, jo īpaši drošības pasākumu apiešana, ir aizliegta. Turklāt ir aizliegts izmantot iekārtas vai veikt darbības, kas var izraisīt Volkswagen AG iekārtu bojājumus vai darbības traucējumus, jo īpaši, mainot serveru vai Volkswagen AG vai citu tīklu fizisko vai loģisko struktūru. Volkswagen AG tīmekļa vietņu komerciāla, sistemātiska izmantošana bez Volkswagen AG piekrišanas nav atļauta.

4. Pakalpojumi

Izmantojot tīmekļa vietnes, jūs varat piekļūt plašākam Volkswagen AG vai Volkswagen AG partneru saturam un pakalpojumiem (“Pakalpojumi”). Lūdzu, ņemiet vērā šo pakalpojumu attiecīgos lietošanas noteikumus.

5. Atbildības uzņemšanās par sniegtu padomu vai ieteikumu

Ja Volkswagen AG tīmekļa vietnēs ir sniegts padoms vai ieteikums, Volkswagen AG nav pienākuma atlīdzināt jebkādu kaitējumu, kas radies, ievērojot padomu vai ieteikumu, neatkarīgi no atbildības, kas izriet no līgumattiecībām, neatļautas darbības vai citiem tiesību aktu noteikumiem.

6. Strīdu izšķiršana

Volkswagen nevēlas un tam nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procesā patērētāju strīdu izšķiršanas tiesā.


Volfsburga, 2023. gada decembris