Deler av nettstedet vises muligens ikke riktig. Dette kan skyldes av nettleseren din har deaktivert Javascript, eller at nettleseren din ikke er oppdatert eller ikke er kompatibel med siden vår. Aktiver Javascript, eller prøv å åpne siden med en annen nettleser f.eks. Chrome, Firefox eller Safari. Du kan også ta saken din til Volkswagen kundeservice – personvernteam.

1. Innhold og tilgjengelighet

Leverandørene av disse nettsidene er Volkswagen AG, Berliner Ring 2, D-38440 Wolfsburg, registrert i handelsregisteret til Braunschweig byrett under Nr. HRB 100484 (Volkswagen AG) og/eller de respektive partnerne til Volkswagen AG, som er navngitt i utgiverinformasjonen eller leverandøridentifikasjonen til et avgrensbart område (f.eks. undersider) på nettsidene.

Alle opplysningene på nettstedene til Volkswagen AG kontrolleres nøye. Volkswagen AG bestreber seg på å sikre at innholdet på nettstedene til Volkswagen AG er oppdatert og korrekt. Det er likevel ikke mulig å garantere at innholdet på nettstedene er fullstendig, riktig, oppdatert og tilgjengelig.

Volkswagen AG tar ikke ansvar for innholdet og tilgjengeligheten på nettsteder til tredjepart som kan nås per eksterne lenker. Volkswagen AG påtar seg heller ikke noe ansvar for innholdet og tilgjengeligheten til slike avgrensbare områder (f.eks. undersider) på nettsteder hvis leverandører er partnere av Volkswagen AG. Volkswagen AG tar uttrykkelig avstand fra alt innhold som kan bryte straffe- eller ansvarsretten, eller som krenker offentlig anstendighet.

2. Eiendomsrett til innholdet på nettsidene

Ved bruk av nettsidene til Volkswagen AG må opphavsrettigheter, navnerettigheter, varemerkerettigheter og andre immaterielle rettigheter tilhørende Volkswagen AG samt tredjeparter overholdes. Det er blant annet bilder, musikk og merker presentert av Volkswagen AG som er beskyttet. Å kunne åpne nettsidene til Volkswagen AG er ingen garanti for lisens eller en annen bruksrettighet.

3. Misbruk av nettsidene

Enhver form for misbruk av nettsidene til Volkswagen AG er forbudt, spesielt omgåelse av sikkerhetstiltak. Videre må det ikke brukes utstyr eller utføres applikasjoner som kan føre til skade eller funksjonssvikt på Volkswagen AG sine anlegg, spesielt gjennom endringer i den fysiske eller logiske strukturen til serverne eller nettverket til Volkswagen AG eller andre nettverk. Kommersiell, systematisk bruk av nettsidene til Volkswagen AG er ikke tillatt uten samtykke fra Volkswagen AG.

4. Tjenester

Nettstedene gir tilgang til ytterligere innhold og tjenester fra Volkswagen AG eller partnere av Volkswagen AG (“Tjenester”). Se bruksvilkårene som kan gjelde for slike tjenester.

5. Intet ansvar for råd eller anbefalinger

Hvis det gis råd eller anbefalinger på Volkswagen AG sine nettsider, er Volkswagen AG ikke forpliktet til å erstatte skader som oppstår som følge av at rådet eller anbefalingen følges, uavhengig av ansvar som følger av et kontraktsforhold, en skadevoldende handling eller andre lovbestemmelser.

6. Tvisteløsning

Volkswagen er ikke villig og heller ikke forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosess hos en voldgiftsnemnd for forbrukere.


Wolfsburg, desember 2023