Delovi veb-stranice možda neće biti pravilno prikazani. Razlog tome je onemogućen Javascript u vašem pretraživaču, zastarelost vašeg internet pretraživača ili nekompatibilnost sa našom veb-stranicom. Omogućite Javascript ili pokušajte da pristupite stranici pomoću drugog internet pretraživača, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Ili se sa svojim upitom obratite Volkswagen službi za brigu o kupcima – Timu za zaštitu podataka.

1. Sadržaji i dostupnost

Dobavljači ovih veb stranica su Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, upisani u privredni registar Okružnog suda u Braunšvajgu pod br. HRB 100484 (Volkswagen AG) i/ili odgovarajući partneri kompanije Volkswagen AG, koji su navedeni u impresumu, odn. identifikaciji dobavljača određene oblasti (npr. podstranice) veb stranica.

Svi sadržaji na veb stranicama kompanije Volkswagen AG pažljivo su provereni. Kompanija Volkswagen AG nastoji da na veb stranicama Volkswagen AG obezbedi aktuelan i tačan sadržaj. Međutim, ne postoji mogućnost za garanciju potpunosti, ispravnosti, ažurnosti i stalne dostupnosti veb-stranica.

Kompanija Volkswagen AG ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj i dostupnost veb-lokacija trećih strana kojima se može pristupiti preko spoljnih veza. Kompanija Volkswagen AG ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj i dostupnost određenih oblasti (npr. podstranice) veb stranica, čiji su dobavljači partneri Volkswagen AG. Kompanija Volkswagen AG se izričito ograđuje od svih sadržaja koji mogu biti relevantni po krivičnom zakonu ili zakonu o odgovornosti, ili koji vređaju uobičajenu pristojnost.

2. Zaštićena prava na sadržaj veb stranica

Pri korišćenju veb stranica kompanije Volkswagen AG se moraju poštovati autorska prava, prava na ime i brend i druga zaštićena prava Volkswagen AG, kao i trećih lica. Između ostalog, zaštićene su slike, muzika i brendovi koje predstavlja kompanija Volkswagen AG. Dostupnost veb stranica kompanije Volkswagen AG ne daje pravo na licencu ili drugo pravo korišćenja.

3. Zloupotreba veb stranica

Zabranjena je bilo kakva zloupotreba veb stranica kompanije Volkswagen AG, posebno se ne smeju zaobilaziti mere bezbednosti. Pored toga, ne sme se koristiti nikakva oprema ili izvršavati aplikacije koje mogu dovesti do oštećenja ili otkaza funkcionalnosti opreme kompanije Volkswagen AG, posebno izmenama fizičke i logičke strukture servera ili mreže kompanije Volkswagen AG ili drugih mreža. Komercijalno, sistematsko korišćenje veb stranica kompanije Volkswagen AG nije dozvoljeno bez saglasnosti Volkswagen AG.

4. Usluge

Preko veb stranica dospevate do dodatnih sadržaja i usluga kompanije Volkswagen AG ili partnera Volkswagen AG („Usluge”). Poštujte uslove korišćenja koji eventualno važe za takve usluge.

5. Nema preuzimanja odgovornosti za savete ili preporuke

Ukoliko se na veb stranicama kompanije Volkswagen AG daje savet ili preporuka, Volkswagen AG nije u obavezi da nadoknadi bilo kakvu štetu nastalu usled primene saveta ili preporuke, bez obzira na bilo kakvu odgovornost koja proističe iz ugovornog odnosa, nedozvoljene radnje ili bilo koje druge zakonske odredbe.

6. Kompanija

Volkswagen nema nameru niti je dužna da učestvuje u postupcima rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.


Wolfsburg, decembar 2023.