Dele af hjemmesiden kan muligvis ikke vises korrekt. Dette kan skyldes, at Javascript er blevet deaktiveret i din browser, eller at din internetbrowser ikke længere er opdateret eller ikke kompatibel med vores side. Aktivér venligst Javascript, eller prøv at få adgang til siden med en anden internetbrowser, fx Chrome, Firefox eller Safari. Alternativt kan du kontakte vores Volkswagen kundeservice - databeskyttelsesteamet.

Alle oplysninger på Volkswagen AG's hjemmeside er kontrolleret nøje. Volkswagen AG bestræber sig på at sikre, at indholdet på denne hjemmeside er opdateret og korrekt. Der kan dog ikke gives garanti for hjemmesidens fuldstændighed, rigtighed, aktualitet og konstante tilgængelighed. Hvis der gives et råd eller en anbefaling på Volkswagen AG's hjemmesider, er Volkswagen AG uagtet det ansvar, der fremgår af et kontraktforhold, en ulovlig handling eller enhver anden lovbestemmelse, ikke forpligtet til at erstatte den skade, der opstår ved at følge rådet eller anbefalingen.

Volkswagen AG kan efter eget skøn ændre indholdet på sine hjemmesider eller indstille driften til enhver tid uden forudgående varsel. Der er ingen forpligtelse til at holde indholdet på denne hjemmeside opdateret til enhver tid.

Volkswagen AG påtager sig intet ansvar for indholdet og tilgængeligheden af tredjepartshjemmesider, som kan tilgås via eksterne links. Volkswagen AG tager udtrykkeligt afstand fra alt indhold, der kan medføre strafferetligt ansvar, eller som er i strid med god moral/skik.

Volkswagen AG er ikke ansvarlig for indholdet af tredjepartshjemmesider. For alle erstatningskrav og krav om refusion af udgifter som følge af pligtforsømmelse på grund af indholdet på egen hjemmeside er Volkswagen AG ansvarlig i tilfælde af lettere uagtsom misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, idet ansvaret er begrænset til typiske og forudsigelige skader. Herudover er ansvar for lettere uagtsomme pligtforsømmelser udelukket. Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder ikke for objektivt ansvar og for skader på grund af skade på liv, lemmer eller helbred eller i henhold til produktansvarsloven.

Ved brug af Volkswagen AG's hjemmeside skal copyright, navne- og varemærkerettigheder samt andre beskyttede rettigheder tilhørende Volkswagen AG og tredjeparter overholdes. Billeder, musik og mærker som "Volkswagen" og "Golf" præsenteret af Volkswagen AG er beskyttet. Tilgængeligheden på Volkswagen AG’s hjemmesider udløser ikke nogen licens eller nogen anden brugsret. Enhver ulovlig brug af Volkswagen AG's hjemmesider er forbudt, især

  • må ingen sikkerhedsforanstaltninger omgås,
  • må der ikke anvendes nogen anordninger eller udføres applikationer, der kan beskadige anordningerne eller forårsage en funktionsfejl, især på grund af ændringer i den fysiske eller logiske struktur af Volkswagen AG’s servere eller netværk eller andre netværk,
  • Volkswagen AG’s hjemmesider eller dele heraf ikke bruges integreret eller kommercielt på andre hjemmesider, hverken private eller kommercielle.

Volkswagen er hverken villig eller forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en forbrugerforligsinstitution.

Wolfsburg, juni 2017