Előfordulhat, hogy a weboldal egyes részei nem jelennek meg megfelelően. Ennek az lehet az oka, hogy a Javascript ki van kapcsolva az Ön böngészőjében, vagy az Ön internetböngészője már nem naprakész, vagy nem kompatibilis a weboldalunkkal. Kérjük, aktiválja a Javascript-et, vagy próbálja meg megnyitni az oldalt egy másik böngészővel, pl. Chrome, Firefox vagy Safari. Alternatív megoldásként kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kérelmét illetően a Volkswagen ügyfélszolgálat adatvédelmi részleg csapatával.

Gondosan megvizsgáltunk minden adatot a Volkswagen AG weboldalain. A Volkswagen AG igyekszik biztosítani, hogy a weboldalon található tartalom naprakész és helyes legyen. A weboldalak teljességére, helyességére, aktualitására és állandó elérhetőségére azonban nem vállalható garancia. Ha a Volkswagen AG honlapján egy tanács vagy ajánlás jelenik meg, a szerződéses jogviszonyból, jogsértő cselekményből vagy bármely más jogszabályi rendelkezésből eredő felelősségtől függetlenül, a Volkswagen AG nem kötelezhető a tanács vagy ajánlás követéséből eredő károk megtérítésére.

A Volkswagen AG saját belátása szerint bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja a weboldalain található ajánlatokat, vagy beszüntetheti a weboldalak működését. Nem vagyunk kötelesek a weboldalak tartalmát naprakészen tartani.

A Volkswagen AG nem vállal felelősséget a külső hivatkozásokon keresztül elérhető harmadik felek webhelyeinek tartalmáért és elérhetőségéért. A Volkswagen AG kifejezetten elhatárolódik minden olyan tartalomtól, amely a büntetőjog vagy a felelősségi jog alapján releváns lehet, vagy amely sérti a jó erkölcsöt.

A Volkswagen AG nem vállal felelősséget harmadik fél weboldalainak tartalmáért. A saját weboldalain található ajánlatok miatti kötelességszegésből eredő minden kártérítési és költségtérítési igényért a Volkswagen AG felel a lényeges szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megszegése esetén, így a felelősség a jellemző és előrelátható kárra korlátozódik. Ezen túlmenően az enyhén gondatlan kötelességszegésért való felelősség kizárt. A fenti felelősségkorlátozás nem vonatkozik az objektív felelősségre és az élet-, testi- vagy egészségsérülésből eredő károkra, illetve a termékfelelősségi törvény értelmében vett károkra.

A Volkswagen AG weboldalainak használata során be kell tartani a szerzői, a névre és a védjegyre vonatkozó jogokat, valamint a Volkswagen AG vagy további harmadik személyek egyéb tulajdonjogait. Védettnek számítanak, többek között, a Volkswagen AG által bemutatott képek, zene és védjegyek, mint a „Volkswagen“ és a „Golf“. A Volkswagen AG weboldalainak lekérdezhetősége nem biztosít licencet vagy más jogot a használatára. Tilos a Volkswagen AG weboldalak mindenfajta visszaélésszerű használata, különösen

  • nem szabad megkerülni a biztonsági óvintézkedéseket,
  • nem szabad olyan berendezéseket használni vagy alkalmazásokat futtatni, amely a berendezések károsodásához vagy működési meghibásodásához vezethet, különösen a szerverek vagy a Volkswagen AG hálózat vagy más hálózatok fizikai vagy logikai struktúrájának megváltozása miatt,
  • nem szabad a Volkswagen AG weboldalait vagy annak egy részét más webes sem magán, sem kereskedelmi ajánlatokba beépíteni, és nem használható kereskedelmi célokra.

A Volkswagen se nem hajlandó, se nem köteles részt venni egy fogyasztói békéltető testület előtt folytatott vitarendezési eljárásban.

Wolfsburg, 2017. június