Dijelovi internetske stranice možda se neće ispravno prikazati. To može biti zato što je Javascript deaktiviran u vašem pregledniku ili vaš internetski preglednik više nije ažuran ili nije kompatibilan s našim stranicama. Aktivirajte Javascript ili pokušajte pristupiti stranici s drugim internetskim preglednikom, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Alternativno se sa svojim zahtjevom obratite Volkswagen službi za korisnike - timu za zaštitu podataka.

1. Sadržaji i dostupnost

Ove internetske stranice pružaju društvo Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, upisano u trgovački registar prvostupanjskog suda u Braunschweigu pod br. HRB 100484 (Volkswagen AG) i/ili dotični partneri društva Volkswagen AG koji su navedeni u impresumu odn. popisu pružatelja usluga ograničenog područja (npr. podstranice) internetskih stranica.

Svi sadržaji na internetskim stranicama društva Volkswagen AG pažljivo su provjereni. Društvo Volkswagen AG ulaže sve napore da sadržaje na internetskim stranicama Volkswagen AG prikaže u ažurnom i sadržajno ispravnom obliku. Ipak, ne možemo preuzeti odgovornost za potpunost, točnost, ažurnost i stalnu dostupnost internetskih stranica.

Društvo Volkswagen AG ne preuzima odgovornost za sadržaje i dostupnost internetskih stranica trećih strana kojima se može pristupiti putem vanjskih poveznica. Društvo Volkswagen AG ne preuzima odgovornost ni za sadržaje i dostupnost za ograničena područja (npr. podstranice) internetskih stranica koja pružaju partneri društva Volkswagen AG. Društvo Volkswagen AG izričito se ograđuje od svih sadržaja koji bi mogli biti relevantni prema kaznenom zakonu ili podliježu preuzimanju odgovornosti ili koji nisu u skladu s običajnim pravom.

2. Prava vlasništva nad sadržajima internetskih stranica

Kad upotrebljavate internetske stranice društva Volkswagen AG, morate poštovati autorska prava, prava na nazive i trgovačke marke, kao i ostala prava vlasništva društva Volkswagen AG i trećih osoba. Zaštićene su, između ostaloga, fotografije, glazba i marke društva Volkswagen AG. Mogućnošću otvaranja internetskih stranica društva Volkswagen AG ne daje se licencija ili drugo pravo korištenja.

3. Zloupotreba internetskih stranica

Zabranjena je svaka zloupotreba internetskih stranica društva Volkswagen AG, a posebno zaobilaženje mjera zaštite. Osim toga, ne smiju se upotrebljavati ni pokretati sustavi ili aplikacije koji bi mogli dovesti do oštećenja ili ugrožavanja funkcionalnosti sustava društva Volkswagen AG, osobito promjenom fizikalne ili logičke strukture poslužitelja ili mreže društva Volkswagen AG ili drugih mreža. Komercijalna, sistematska upotreba internetskih stranica društva Volkswagen AG zabranjena je bez suglasnosti društva Volkswagen AG.

4. Usluge

Putem internetskih stranica možete pristupiti daljnjim sadržajima i uslugama društva Volkswagen AG ili partnera društva Volkswagen AG („usluge”). Pridržavajte se uvjeta korištenja koji su eventualno mjerodavni za takve usluge.

5. Odricanje jamstva za savjete ili preporuke

Ako se na internetskim stranicama društva Volkswagen AG daje savjet ili preporuka, društvo Volkswagen AG ne preuzima odgovornost iz ugovornog odnosa, nedopuštene radnje ili neke druge zakonske odredbe za naknadu štete koja je nastala slijeđenjem tog savjeta ili preporuke.

6. Rješavanje sporova

Društvo Volkswagen nije spremno ni dužno sudjelovati u postupku rješavanja spora pri subjektu za rješavanje potrošačkih sporova.


Wolfsburg, prosinac 2023.