Dalies svetainės vaizdas gali būti rodomas neteisingai. Taip gali atsitikti todėl, kad jūsų naršyklėje buvo išjungtas „Javascript“, jūsų interneto naršyklė nebuvo atnaujinta arba ji yra nesuderinama su mūsų svetaine. Įjunkite „Javascript“ arba pabandykite atidaryti tinklalapį naudodamiesi kita interneto naršykle, pvz., „Chrome“, „Firefox“ arba „Safari“. Be to, dėl šios problemos galite kreiptis į „Volkswagen“ klientų aptarnavimo tarnybą, duomenų apsaugos grupę.

1. Turinys ir prieinamumas

Šias interneto svetaines teikia „Volkswagen AG“, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Amtsgericht Braunschweig įmonių registre įrašyta numeriu Nr. HRB 100484 („Volkswagen AG“) ir (arba) atitinkami „Volkswagen AG“ partneriai, nurodyti interneto svetainių atskiroje srityje (pvz., apatinėje dalyje) esančioje leidimo duomenų skiltyje arba informacijos apie teikėjus lauke.

Visas turinys „Volkswagen AG“ interneto svetainėse buvo kruopščiai patikrintas. Bendrovė „Volkswagen AG“ deda pastangas, kad turinys „Volkswagen AG“ interneto svetainėse būtų aktualus ir tikslus. Tačiau negalima suteikti garantijos, kad interneto svetainėse pateikiama informacija bus išsami, tiksli, nauja ir nuolat pasiekiama.

Bendrovė „Volkswagen AG“ neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių, į kurias galima patekti per nuorodas, turinį arba prieinamumą. Bendrovė „Volkswagen AG“ taip pat neatsako už tų interneto svetainių atskiros srities (pvz., apatinės dalies) turinį ir prieinamumą, kurias teikia „Volkswagen AG“ partneriai. Bendrovė „Volkswagen AG“ aiškiai atsiriboja nuo bet kokio turinio, už kurį gali būti taikoma baudžiamoji ar civilinė atsakomybė arba kuris prieštarauja moralės normoms.

2. Gretutinės interneto svetainių turinio teisės

Naudojantis „Volkswagen AG“ interneto svetainėmis privaloma paisyti „Volkswagen AG“ bei trečiųjų šalių autorių, vardo ir prekių ženklų bei kitų gretutinių teisių. Taip pat saugomos „Volkswagen AG“ pateiktos nuotraukos, muzika ir prekių ženklai. Galimybė atidaryti „Volkswagen AG“ interneto svetaines nesuteikia jokios licencijos ar kitokios naudojimosi teisės.

3. Piktnaudžiavimas interneto svetainėmis

Bet koks piktnaudžiavimas „Volkswagen AG“ interneto svetainėmis yra neleidžiamas, o ypač – neturi būti pažeidžiamos apsaugos priemonės. Be to, negalima naudoti įrangos ar taikomųjų programų, kurios galėtų pažeisti ar sugadinti „Volkswagen AG“ įrangą, o ypač – keičiant fizikines ar logines serverių ar „Volkswagen AG“ tinklo ar kitų tinklų struktūras. Bendrovės „Volkswagen AG“ interneto svetaines nuolat naudoti komerciniais tikslais be „Volkswagen AG“ sutikimo yra neleidžiama.

4. Paslaugos

Naudodami interneto svetaines pasiekiate „Volkswagen AG“ ar „Volkswagen AG“ partnerių siūlomą turinį ir paslaugas („Paslaugos“). Prireikus, laikykitės tokioms paslaugoms taikomų naudojimo sąlygų.

5. Atsakomybės neprisiėmimas už patarimą ar rekomendaciją

Jeigu „Volkswagen AG“ interneto svetainėse pasidalinama patarimu ar rekomendacija, bendrovė „Volkswagen AG“ neprisiima iš sutartinių santykių, delikto ar dėl kitų teisės aktų nuostatų kilusios atsakomybės dėl žalos, patirtos laikantis patarimo ar rekomendacijos, atlyginimo.

6. Ginčų sprendimas

„Volkswagen“ nėra pasiruošusi ir neprivalo dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų ginčų arbitražo institucijoje.


Wolfsburg, 2023 m. gruodis