Deli spletnega mesta morda ne bodo pravilno prikazani. Vzrok za to bi lahko bil v tem, ker imate v internetnem brskalniku deaktiviran JavaScript ali pa vaš internetni brskalnik ni posodobljen ali je nezdružljiv z našo spletno stranjo. Aktivirajte JavaScript ali poskusite odpreti stran z drugim internetnim brskalnikom, kot je npr. Chrome, Firefox ali Safari. Druga možnost je, da svoj zahtevek naslovite na podporo strankam Volkswagen – ekipa za varstvo podatkov.

1. Vsebine in razpoložljivost

Ponudnik teh spletnih strani so družba Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, vnesena v trgovski register okrožnega sodišča Braunschweig pod št. HRB 100484 (Volkswagen AG) in/ali ustrezni partnerji družbe Volkswagen AG, ki so navedeni v impresumu oz. seznamu ponudnikov sosednjega področja (npr. podstrani) spletnih strani.

Vse vsebine na spletni strani družbe Volkswagen AG so bile skrbno preverjene. Družba Volkswagen AG se trudi, da bi bile vsebine na spletnih straneh družbe Volkswagen AG posodobljene in vsebinsko pravilno prikazane. Vendar ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za popolnost, pravilnost, ažurnost in stalno razpoložljivost spletnega mesta.

Družba Volkswagen AG ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in dostopnost spletnih strani tretjih oseb, ki so dostopne prek zunanjih povezav. Družba Volkswagen AG ne prevzema odgovornosti za vsebine in razpoložljivost za takšna sosednja področja (npr. podstrani) spletnih strani, katerih ponudniki so partnerji družbe Volkswagen AG. Družba Volkswagen AG se izrecno distancira od vseh vsebin, ki bi lahko bile sporne po kazenskem pravu ali z vidika odgovornosti, ali ki nasprotujejo sprejetim moralnim načelom.

2. Avtorske pravice glede vsebin spletnih strani

Pri uporabi spletnih strani družbe Volkswagen AG je treba upoštevati lastniške, imenske in blagovne pravice ter druge avtorske pravice družbe Volkswagen AG in tretjih oseb. Zaščitene so med drugim tudi slike, glasba in blagovne znamke, ki jih predstavlja družba Volkswagen AG. Dostop do spletnih strani družbe Volkswagen AG sam po sebi ne daje dovoljenja ali drugih pravic uporabe.

3. Zloraba spletnih strani

Vsaka zloraba spletnih strani družbe Volkswagen AG je prepovedana, zlasti je prepovedano izogibanje kakršnim koli varnostnim postopkom. Poleg tega ni dovoljeno uporabljati opreme ali izvajati aplikacij, ki bi lahko poškodovale opremo ali povzročile izpad delovanja naprav družbe Volkswagen AG, še zlasti zaradi sprememb fizične ali logične strukture strežnika ali omrežja družbe Volkswagen AG ali drugih omrežij. Komercialna, sistematična uporaba spletnih strani družbe Volkswagen AG brez dovoljenja družbe Volkswagen AG ni dovoljena.

4. Storitve

Prek spletnih strani pridete do drugih vsebin in storitev družbe Volkswagen AG ali partnerjev družbe Volkswagen AG ("Storitve"). Za takšne storitve po potrebi upoštevajte veljavne pogoje uporabe.

5. Brez odgovornosti za nasvete ali priporočila

Če je na spletnih straneh družbe Volkswagen AG podeljen nasvet ali priporočilo, družba Volkswagen AG ne prevzema odgovornosti, ki lahko izvira iz pogodbenega razmerja, nedovoljenega ravnanja ali drugih zakonskih predpisov, glede nadomestila za škodo, ki bi nastala zaradi upoštevanja nasveta ali priporočila.

6. Reševanje sporov

Družba Volkswagen niti ni pripravljena niti dolžna sodelovati v postopku za reševanja sporov pred organom za sklepanje poravnav s potrošniki.


Wolfsburg, december 2023