Delen van de website worden wellicht niet correct weergegeven. Dit kan worden veroorzaakt door het feit dat uw browser de functie Javascript heeft gedeactiveerd of omdat uw browser niet meer actueel resp. niet langer compatibel is met onze site. Activeer daarom Javascript of probeer de site te raadplegen met behulp van een ander browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Neem bij wijze van alternatief contact op met het door u ingediende verzoek tot Volkswagen Klantenservice - Team Gegevensbescherming.

1. Inhoud en beschikbaarheid

De aanbieders van deze webpagina's zijn Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht van Braunschweig onder het nr. HRB 100484 (Volkswagen AG) en/of de respectievelijke partners van Volkswagen AG, die worden genoemd in het impressum of de aanbiederidentificatie van een definieerbaar gebied (bijv. subpagina's) van de websites.

Alle op de webpagina's van Volkswagen AG getoond inhoudelijke materiaal wordt zorgvuldig getoetst. Volkswagen AG streeft ernaar dat de inhoud van de webpagina's van Volkswagen AG actueel en correct wordt weergegeven. Volledigheid, juistheid, actualiteit en doorlopende beschikbaarheid van de webpagina's kunnen echter niet worden gegarandeerd.

Volkswagen AG accepteert geen verantwoordelijkheid voor het inhoudelijk materiaal of voor de beschikbaarheid van webpagina's van derden die via externe linken bereikbaar zijn. Volkswagen AG accepteert ook geen verantwoordelijkheid voor het inhoudelijk materiaal of voor de beschikbaarheid van dergelijke gedefinieerde gedeelten (bijv. subpagina's) van de webpagina's waarvan de aanbieders partners van Volkswagen AG zijn. Volkswagen AG distantieert zich nadrukkelijk van al het inhoudelijke materiaal dat mogelijkerwijs strafrechtelijk of civielrechtelijk relevant is of die de goede zeden schendt.

2. Eigendomsrechten op het inhoudelijk materiaal van de webpagina's

Bij het gebruik van de webpagina's van Volkswagen AG moeten auteursrechten, naamrechten, handelsmerkrechten en andere eigendomsrechten van Volkswagen AG en derden in acht worden genomen. Beschermd zijn onder andere de door Volkswagen AG weergegeven foto's resp. afbeeldingen, muziek en merknamen. Door webpagina's van Volkswagen AG op te roepen wordt geen licentie noch enig ander gebruiksrecht verleend.

3. Misbruik van de webpagina's

Elk misbruik van de webpagina's van Volkswagen AG is verboden, in het bijzonder het omzeilen van veiligheidsmaatregelen. Bovendien mogen er geen inrichtingen worden benut of applicaties worden uitgevoerd die zouden kunnen leiden tot beschadiging aan of een functionele storing van de inrichtingen van Volkswagen AG, in het bijzonder door wijzigingen in de fysieke of logische structuur van de servers of van het netwerk van Volkswagen AG of andere netwerken. Commercieel, systematisch gebruik van webpagina's van Volkswagen AG is niet toegestaan zonder toestemming van Volkswagen AG.

4. Diensten

De webpagina's brengen u naar verder inhoudelijk materiaal en diensten van Volkswagen AG of van partners van Volkswagen AG ("Diensten"). Neem de gebruiksvoorwaarden in acht die van toepassing kunnen zijn op dergelijke services.

5. Geen aansprakelijkheid voor advies of aanbeveling

Als er advies of een aanbeveling wordt gegeven op de webpagina's van Volkswagen AG, is Volkswagen AG niet verplicht om schade te vergoeden die voortvloeit uit het opvolgen van het advies of de aanbeveling, ongeacht de aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractuele relatie, een onrechtmatige daad of een andere wettelijke bepaling.

6. Geschillenbeslechting

Volkswagen is niet bereid noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure in een consumentenarbitrage.


Wolfsburg, december 2023