Vissa delar av webbsidan kanske inte visas korrekt. Detta kan bero på att javascript har inaktiverats i din webbläsare eller att webbläsaren inte längre används eller är inkompatibel med vår sida. Aktivera javascript eller försök öppna sidan med en annan webbläsare, t.ex. Chrome, Firefox eller Safari. Du kan också vända dig till Volkswagens kundtjänst – Teamet för dataskydd med ditt ärende.

För att Volkswagen AG ska kunna utföra en riktad sökning efter dina uppgifter ber vi dig välja vilken grupp registrerade du anser dig tillhöra:

Du kan välja flera alternativ

Kunder och personer intresserade av att bli kunder
Flott- och storkunder
Journalister
Aktieägare
Diplomater
Övriga utomstående
Leverantörer och tjänsteleverantörer

Det går inte att välja flera
Aktivt sysselsatta på Volkswagen AG
Tidigare anställda på Volkswagen AG
Sökande till Volkswagen AG
Ytterligare externa personer med anställningsrelaterade frågor
Anställda på koncernbolaget

Du har dessutom möjlighet att separat visa, behandla eller radera personuppgifterna tillhörande ditt Volkswagen ID, inklusive dina därtill knutna digitala tjänster (vwid.vwgroup.io).


För att Volkswagen AG ska kunna behandla ditt ärende med så stor precision som möjligt ber vi dig ange den rättighet för registrerad som du vill kontakta oss angående:

Rätt till tillgång
Rätt till rättelse
Rätt till radering
Rätt till begränsning av behandling
Rätt att göra invändningar
Rätt till dataportabilitet
Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att få veta hur vi hanterar dina personuppgifter.

Du har rätt att kräva att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som berör dig.

Du har rätt att kräva att dina uppgifter raderas enligt förutsättningarna i art. 17 i GDPR.

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas enligt förutsättningarna i art. 18 i GDPR.

Om behandlingen sker på grund av berättigat intresse från Volkswagen AG eller tredje part, är av allmänt intresse eller ett led i myndighetsutövning har du rätt att motsätta dig behandlingen av dina uppgifter av skäl som uppstår ur din specifika situation.

Om uppgiftsbehandlingen sker på grundval av samtycke eller för att uppfylla avtal och detta dessutom sker med hjälp av automatiserad behandling har du enligt art. 20 GDPR rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till annan uppgiftsansvarig.

Om uppgiftsbehandlingen sker efter samtycke har du rätt att när som helst kostnadsfritt återkalla behandlingen inom ramen för samtycket med verkan för framtiden.

Baserat på den e-postadress du har angett söker vi i Volkswagen AG:s system efter dina personuppgifter som ska inkluderas i uppgiftsrapporten i enlighet med GDPR. Om du vill använda våra digitala tjänster (t.ex. We Connect) kan du ange ditt Volkswagen ID här. Om du vill ange flera olika Volkswagen ID:n / e-postadresser ber vi dig göra ytterligare en uppgiftsförfrågan.

Dina företagsuppgifter

Baserat på den adress du har angett söker vi i Volkswagen AG:s system efter dina personuppgifter som ska inkluderas i uppgiftsrapporten i enlighet med GDPR. Om du vill ange flera olika adresser ber vi dig göra ytterligare en förfrågan.

Dina kontaktuppgifter

Baserat på den adress du har angett söker vi i Volkswagen AG:s system efter dina personuppgifter som ska inkluderas i uppgiftsrapporten i enlighet med GDPR. Om du vill ange flera olika adresser ber vi dig göra ytterligare en förfrågan.

Använd följande uppladdningsfunktion för att tillhandahålla dokument som styrker din identitet (t.ex. ditt ID-kort). Notera även vårt informationsblad om att dölja information som finns på nedladdningssidan.

Adressen är samma som leveransadressen

I hållbarhetssyfte tillhandahåller Volkswagen AG svaret på din förfrågan i ett digitalt format. Om du vill ha svaret via post ska du avmarkera kryssrutan.

Vi kommer att skicka uppgiftsrapporten rörande dina personuppgifter till angiven leveransadress. Baserat på den leveransadress du har angett söker vi inte i Volkswagen AG:s system efter dina personuppgifter som ska inkluderas i uppgiftsrapporten i enlighet med GDPR.

Om du har en förfrågan rörande ett fordon behöver vi följande uppgifter av dig:
Valfritt

Chassinumret (VIN) är det 17-siffriga internationella standardnumret för tydlig identifikation av motorfordon (chassinummer). Numret står angivet i registreringsbeviset, del 1 (fordonsregistrering). Vi ber dig att endast göra förfrågningar som berör fordon som har producerats av VW PKW (Volkswagens personbilsavdelning) eller VW Nutzfahrzeuge (Volkswagen nyttofordon).

Angiven ägandeperiod är den tidsram för vilken du vill ha information rörande dina personuppgifter som är knutna till ditt VIN. För denna ägandeperiod måste du tillhandahålla motsvarande underlag.

Angiven ägandeperiod är den tidsram för vilken du vill ha information rörande dina personuppgifter som är knutna till ditt VIN. För denna ägandeperiod måste du tillhandahålla motsvarande underlag.

Upp till 5 filer kan laddas upp. Som underlag för ägandeperioden godkänner Volkswagen AG följande underlag:

  • Registreringsbevis del 1 (fordonsregistrering)
  • Ägarbevis från tillståndsmyndighet

Om dessa båda underlag inte har utfärdats i ditt namn måste du tillhandahålla oss en samtyckesförsäkran från fordonsägaren som namnges på ägarbeviset (en förlaga finns på nedladdningssidan). Du kan dessutom dölja (svärta) icke nödvändiga uppgifter i dokumenten som ska bekräfta ägandet. En förklaring gällande detta finns också på nedladdningssidan.

Du måste ha minst ett dokument som ägarbevis per angivet VIN.

Chassinumret (VIN) är det 17-siffriga internationella standardnumret för tydlig identifikation av motorfordon (chassinummer). Numret står angivet i registreringsbeviset, del 1 (fordonsregistrering). Vi ber dig att endast göra förfrågningar som berör fordon som har producerats av VW PKW (Volkswagens personbilsavdelning) eller VW Nutzfahrzeuge (Volkswagen nyttofordon).

Angiven ägandeperiod är den tidsram för vilken du vill ha information rörande dina personuppgifter som är knutna till ditt VIN. För denna ägandeperiod måste du tillhandahålla motsvarande underlag.

Angiven ägandeperiod är den tidsram för vilken du vill ha information rörande dina personuppgifter som är knutna till ditt VIN. För denna ägandeperiod måste du tillhandahålla motsvarande underlag.

Upp till 5 filer kan laddas upp. Som underlag för ägandeperioden godkänner Volkswagen AG följande underlag:

  • Registreringsbevis del 1 (fordonsregistrering)
  • Ägarbevis från tillståndsmyndighet

Om dessa båda underlag inte har utfärdats i ditt namn måste du tillhandahålla oss en samtyckesförsäkran från fordonsägaren som namnges på ägarbeviset (en förlaga finns på nedladdningssidan). Du kan dessutom dölja (svärta) icke nödvändiga uppgifter i dokumenten som ska bekräfta ägandet. En förklaring gällande detta finns också på nedladdningssidan.

Du måste ha minst ett dokument som ägarbevis per angivet VIN.

Chassinumret (VIN) är det 17-siffriga internationella standardnumret för tydlig identifikation av motorfordon (chassinummer). Numret står angivet i registreringsbeviset, del 1 (fordonsregistrering). Vi ber dig att endast göra förfrågningar som berör fordon som har producerats av VW PKW (Volkswagens personbilsavdelning) eller VW Nutzfahrzeuge (Volkswagen nyttofordon).

Angiven ägandeperiod är den tidsram för vilken du vill ha information rörande dina personuppgifter som är knutna till ditt VIN. För denna ägandeperiod måste du tillhandahålla motsvarande underlag.

Angiven ägandeperiod är den tidsram för vilken du vill ha information rörande dina personuppgifter som är knutna till ditt VIN. För denna ägandeperiod måste du tillhandahålla motsvarande underlag.

Upp till 5 filer kan laddas upp. Som underlag för ägandeperioden godkänner Volkswagen AG följande underlag:

  • Registreringsbevis del 1 (fordonsregistrering)
  • Ägarbevis från tillståndsmyndighet

Om dessa båda underlag inte har utfärdats i ditt namn måste du tillhandahålla oss en samtyckesförsäkran från fordonsägaren som namnges på ägarbeviset (en förlaga finns på nedladdningssidan). Du kan dessutom dölja (svärta) icke nödvändiga uppgifter i dokumenten som ska bekräfta ägandet. En förklaring gällande detta finns också på nedladdningssidan.

Du måste ha minst ett dokument som ägarbevis per angivet VIN.

Om din senaste uppgiftsförfrågan ligger mindre än ett år tillbaka i tiden kan du sammankoppla förfrågningarna genom att ange motsvarande ärende-ID. Därigenom behöver du kanske inte identifiera dig på nytt eller legitimera ditt VIN/ägande.

Använda tecken:

Använd följande uppladdningsfält för att tillhandahålla underlag för din förfrågan. Du kan dölja (svärta) icke nödvändiga uppgifter i dokumenten. En förklaring gällande detta finns också på nedladdningssidan.

De fält som är markerade med (*) är obligatoriska.

Dina grupper:
Dina rättigheter:
Namn:
Födelsedatum:
Volkswagen ID / e-postadress:
Telefonnummer (för följdfrågor):
D.U.N.S. Nummer:
B2B profil-ID eller användar-ID för koncernen:
Anställningsnummer:
Koncernbolag:
Användarnamn:
Adress:
Alternativ leveransadress:
Identitet:
Tillhandahållande:
Kundnummer/-ID:
Företagsnamn:
Företagsadress:
Chassinummer (VIN 1):
Ägandeperiod: -
Ägarbevis:
Chassinummer (VIN 2):
Ägandeperiod: -
Ägarbevis:
Chassinummer (VIN 3):
Ägandeperiod: -
Ägarbevis:
Meddelande:
Underlag till din förfrågan:

Besvara en av säkerhetsfrågorna. Det är en ytterligare säkerhetsfunktion vid utlämningen av dina personuppgifter på vår nedladdningssida. Skriv upp ditt svar så att du kan logga in på nedladdningssidan igen.


Skriv in den visade texten i motsvarande inmatningsfält. Om du inte kan se texten kan du generera en ny captcha med uppdateringsknappen. Denna säkerhetsmekanism krävs för att förhindra automatiserade förfrågningar.

captcha image

Oläslig?


De fält som är markerade med (*) är obligatoriska.