Ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά κάποια μέρη του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η Javascript έχει απενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο δεν είναι πλέον ενημερωμένο ή συμβατό με τον ιστότοπό μας. Ενεργοποιήστε την Javascript ή δοκιμάστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο από διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο π.χ. Chrome, Firefox ή Safari. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Volkswagen - Ομάδα προστασίας δεδομένων για να εκθέσετε το πρόβλημά σας.

Για να μπορέσει η Volkswagen AG να αναζητήσει τα δεδομένα σας στοχευμένα, επιλέξτε τις σχετικές ομάδες υποκειμένων των δεδομένων στις οποίες ανήκετε:

Έχετε το δικαίωμα πολλαπλής επιλογής

Πελάτες & ενδιαφερόμενοι
Εταιρικοί και μεγάλοι πελάτες
Δημοσιογράφοι
Μέτοχοι
Διπλωμάτες
Άλλοι
Προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών

Δεν έχετε το δικαίωμα πολλαπλής επιλογής
Απασχολούμενοι εν ενεργεία στη Volkswagen AG
Πρώην απασχολούμενοι στη Volkswagen AG
Υποψήφιοι εργαζόμενοι στη Volkswagen AG
Λοιποί εξωτερικοί με σχέση εργασίας
Απασχολούμενοι σε εταιρείες του ομίλου

Λάβετε επίσης υπόψη ότι έχετε τη δυνατότητα να δείτε, να υποβάλετε σε επεξεργασία και να διαγράψετε μόνοι σας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Volkswagen ID σας, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών που συνδέονται με αυτό (vwid.vwgroup.io).


Για να μπορέσει η Volkswagen AG να επεξεργαστεί το αίτημά σας στοχευμένα, επιλέξτε σχετικά με ποιο δικαίωμα υποκειμένου των δεδομένων θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Δικαίωμα διόρθωσης
Δικαίωμα διαγραφής
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Δικαίωμα εναντίωσης
Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
Δικαίωμα ανάκλησης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς τη διόρθωση ανακριβών ή/και ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Έχετε δικαίωμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 ΓΚΠΔ, να απαιτήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.

Εάν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον της Volkswagen AG ή τρίτου ή είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή πραγματοποιείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που προκύπτουν λόγω ειδικής κατάστασης.

Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση ή εκτελείται στο πλαίσιο μιας σύμβασης και χρησιμοποιούνται τεχνικές αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα βάσει του άρθρου 20 του ΓΚΠΔ να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε δωρεάν με ισχύ στο μέλλον την επεξεργασία δεδομένων που γίνεται στο πλαίσιο συγκατάθεσης.

Χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση e-mail που καταχωρίσατε, θα αναζητήσουμε στα συστήματα της Volkswagen AG τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την αναφορά για την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις ψηφιακές μας υπηρεσίες (π.χ. We Connect), μπορείτε να εισαγάγετε σε αυτήν τη σελίδα το Volkswagen ID σας. Εάν θέλετε να εισαγάγετε πολλά Volkswagen ID / διευθύνσεις e-mail, υποβάλετε περαιτέρω αίτημα.

Τα εταιρικά στοιχεία σας

Χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που καταχωρίσατε, θα αναζητήσουμε στα συστήματα της Volkswagen AG τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την αναφορά για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Εάν θέλετε να ορίσετε πολλές διευθύνσεις, υποβάλετε περαιτέρω αίτημα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που καταχωρίσατε, θα αναζητήσουμε στα συστήματα της Volkswagen AG τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την αναφορά για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Εάν θέλετε να ορίσετε πολλές διευθύνσεις, υποβάλετε περαιτέρω αίτημα.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λειτουργία ανεβάσματος για να παρέχετε έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας (π.χ. το δελτίο ταυτότητά σας). Λάβετε επίσης υπόψη το ενημερωτικό μας φυλλάδιο σχετικά με την απόκρυψη δεδομένων, το οποίο θα βρείτε στην Περιοχή λήψης.

Η διεύθυνση είναι ίδια με τη διεύθυνση αποστολής

Για λόγους βιωσιμότητας, η Volkswagen AG θα αποστείλει την απάντηση στο αίτημά σας σε ψηφιακή μορφή. Εάν επιθυμείτε ταχυδρομική αποστολή, αποεπιλέξτε το πλαίσιο.

Θα αποστείλουμε την αναφορά για την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στη διεύθυνση αποστολής που έχετε δηλώσει. Χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση αποστολής που καταχωρίσατε, δεν θα αναζητήσουμε στα συστήματα της Volkswagen AG τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την αναφορά για την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτημα σε σχέση με ένα μηχανοκίνητο όχημα, χρειαζόμαστε τα εξής δεδομένα από εσάς:
Προαιρετικά

Ο αριθμός αναγνώρισης αυτοκινήτου (VIN) είναι ο διεθνώς τυποποιημένος 17-ψήφιος σειριακός αριθμός για τη μοναδική αναγνώριση ενός μηχανοκίνητου οχήματος (αριθμός πλαισίου). Αυτόν τον αριθμό θα τον βρείτε στο Μέρος 1 της άδειας κυκλοφορίας. Παρακαλούμε να υποβάλετε μόνο αιτήματα τα οποία σχετίζονται με οχήματα που κατασκευάστηκαν από την VW PKW (Ι.Χ.) ή VW Nutzfahrzeuge (επαγγελματικά οχήματα).

Η καθορισμένη περίοδος κατοχής είναι η χρονική περίοδος για την οποία επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με τον VIN σας. Για αυτή τη χρονική περίοδο κατοχής πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η καθορισμένη περίοδος κατοχής είναι η χρονική περίοδος για την οποία επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με τον VIN σας. Για αυτή τη χρονική περίοδο κατοχής πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να ανεβάσετε έως και 5 αρχεία. Ως δικαιολογητικά για τη χρονική περίοδο κατοχής γίνονται αποδεκτά από την Volkswagen AG τα εξής έγγραφα:

  • Μέρος 1 άδειας κυκλοφορίας
  • Βεβαίωση κατοχής του οχήματος από μία αρμόδια αρχή αδειοδότησης

Εάν αυτά τα δύο δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί στο όνομά σας, χρειαζόμαστε μια δήλωση συγκατάθεσης από τον κάτοχο του οχήματος, ο οποίος αναφέρεται ονομαστικά στη βεβαίωση κατοχής του οχήματος (ένα πρότυπο θα βρείτε στην Περιοχή λήψης). Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε (μαυρίσετε) στη βεβαίωση κατοχής του οχήματος τα δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα. Μια σχετική επεξήγηση μπορείτε να βρείτε και στην Περιοχή λήψης.

Πρέπει να ανεβάσετε τουλάχιστον ένα έγγραφο ως βεβαίωση κατοχής του οχήματος για κάθε VIN που δηλώνετε.

Ο αριθμός αναγνώρισης αυτοκινήτου (VIN) είναι ο διεθνώς τυποποιημένος 17-ψήφιος σειριακός αριθμός για τη μοναδική αναγνώριση ενός μηχανοκίνητου οχήματος (αριθμός πλαισίου). Αυτόν τον αριθμό θα τον βρείτε στο Μέρος 1 της άδειας κυκλοφορίας. Παρακαλούμε να υποβάλετε μόνο αιτήματα τα οποία σχετίζονται με οχήματα που κατασκευάστηκαν από την VW PKW (Ι.Χ.) ή VW Nutzfahrzeuge (επαγγελματικά οχήματα).

Η καθορισμένη περίοδος κατοχής είναι η χρονική περίοδος για την οποία επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με τον VIN σας. Για αυτή τη χρονική περίοδο κατοχής πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η καθορισμένη περίοδος κατοχής είναι η χρονική περίοδος για την οποία επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με τον VIN σας. Για αυτή τη χρονική περίοδο κατοχής πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να ανεβάσετε έως και 5 αρχεία. Ως δικαιολογητικά για τη χρονική περίοδο κατοχής γίνονται αποδεκτά από την Volkswagen AG τα εξής έγγραφα:

  • Μέρος 1 άδειας κυκλοφορίας
  • Βεβαίωση κατοχής του οχήματος από μία αρμόδια αρχή αδειοδότησης

Εάν αυτά τα δύο δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί στο όνομά σας, χρειαζόμαστε μια δήλωση συγκατάθεσης από τον κάτοχο του οχήματος, ο οποίος αναφέρεται ονομαστικά στη βεβαίωση κατοχής του οχήματος (ένα πρότυπο θα βρείτε στην Περιοχή λήψης). Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε (μαυρίσετε) στη βεβαίωση κατοχής του οχήματος τα δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα. Μια σχετική επεξήγηση μπορείτε να βρείτε και στην Περιοχή λήψης.

Πρέπει να ανεβάσετε τουλάχιστον ένα έγγραφο ως βεβαίωση κατοχής του οχήματος για κάθε VIN που δηλώνετε.

Ο αριθμός αναγνώρισης αυτοκινήτου (VIN) είναι ο διεθνώς τυποποιημένος 17-ψήφιος σειριακός αριθμός για τη μοναδική αναγνώριση ενός μηχανοκίνητου οχήματος (αριθμός πλαισίου). Αυτόν τον αριθμό θα τον βρείτε στο Μέρος 1 της άδειας κυκλοφορίας. Παρακαλούμε να υποβάλετε μόνο αιτήματα τα οποία σχετίζονται με οχήματα που κατασκευάστηκαν από την VW PKW (Ι.Χ.) ή VW Nutzfahrzeuge (επαγγελματικά οχήματα).

Η καθορισμένη περίοδος κατοχής είναι η χρονική περίοδος για την οποία επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με τον VIN σας. Για αυτή τη χρονική περίοδο κατοχής πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η καθορισμένη περίοδος κατοχής είναι η χρονική περίοδος για την οποία επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με τον VIN σας. Για αυτή τη χρονική περίοδο κατοχής πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να ανεβάσετε έως και 5 αρχεία. Ως δικαιολογητικά για τη χρονική περίοδο κατοχής γίνονται αποδεκτά από την Volkswagen AG τα εξής έγγραφα:

  • Μέρος 1 άδειας κυκλοφορίας
  • Βεβαίωση κατοχής του οχήματος από μία αρμόδια αρχή αδειοδότησης

Εάν αυτά τα δύο δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί στο όνομά σας, χρειαζόμαστε μια δήλωση συγκατάθεσης από τον κάτοχο του οχήματος, ο οποίος αναφέρεται ονομαστικά στη βεβαίωση κατοχής του οχήματος (ένα πρότυπο θα βρείτε στην Περιοχή λήψης). Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε (μαυρίσετε) στη βεβαίωση κατοχής του οχήματος τα δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα. Μια σχετική επεξήγηση μπορείτε να βρείτε και στην Περιοχή λήψης.

Πρέπει να ανεβάσετε τουλάχιστον ένα έγγραφο ως βεβαίωση κατοχής του οχήματος για κάθε VIN που δηλώνετε.

Εάν το προηγούμενο αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκε πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, μπορείτε να συνδέσετε τα αιτήματα δηλώνοντας το σχετικό ID του προηγούμενου αιτήματος. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί ενδεχομένως να ταυτοποιηθείτε ξανά ή/και να νομιμοποιήσετε τον VIN/την κατοχή σας.

Χρησιμοποιημένα στοιχεία:

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πεδίο για το ανέβασμα και την αποστολή των δικαιολογητικών για το αίτημά σας. Μπορείτε να αποκρύψετε (μαυρίσετε) στα έγγραφα τα δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα. Μια σχετική επεξήγηση μπορείτε να βρείτε και στην Περιοχή λήψης.

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Οι ομάδες σας:
Τα δικαιώματά σας:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Volkswagen ID / διεύθυνση e-mail:
Τηλέφωνο (για ερωτήσεις):
Αριθμός D.U.N.S.:
Αναγνωριστικό προφίλ B2B ή αναγνωριστικό χρήστη ομίλου:
Προσωπικός αριθμός μητρώου:
Εταιρεία του Ομίλου:
Όνομα χρήστη:
Διεύθυνση:
Διαφορετική διεύθυνση αποστολής:
Ταυτότητα:
Αποστολή:
Αριθμός/ID πελάτη:
Επωνυμία εταιρείας:
Διεύθυνση εταιρείας:
Αριθμός αναγνώρισης αυτοκινήτου (VIN 1):
Χρονική περίοδος κατοχής του οχήματος: -
Βεβαίωση κατοχής του οχήματος:
Αριθμός αναγνώρισης αυτοκινήτου (VIN 2):
Χρονική περίοδος κατοχής του οχήματος: -
Βεβαίωση κατοχής του οχήματος:
Αριθμός αναγνώρισης αυτοκινήτου (VIN 3):
Χρονική περίοδος κατοχής του οχήματος: -
Βεβαίωση κατοχής του οχήματος:
Μήνυμα:
Δικαιολογητικά για το αίτημά σας:

Απαντήστε σε μία από τις ερωτήσεις ασφαλείας. Χρησιμεύει ως πρόσθετο χαρακτηριστικό ασφαλείας για την παράδοση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περιοχή Λήψεις. Σημειώστε την απάντησή σας για να συνδεθείτε αργότερα στην περιοχή Λήψεις.


Πληκτρολογήστε στο αντίστοιχο πεδίο καταχώρισης το κείμενο που εμφανίζεται. Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε το κείμενο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο Captcha, μέσω του αντίστοιχου κουμπιού ενημέρωσης. Αυτός ο μηχανισμός ασφαλείας είναι απαραίτητος για την αποτροπή αυτοματοποιημένων αιτημάτων.

captcha image

Δυσανάγνωστο;


Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.