Veebilehe osad ei pruugi olla õigesti kuvatud. See võib olla tingitud sellest, et Javascript on Teie veebilehitsejas inaktiveeritud või Teie veebilehitseja ei ole enam ajakohane või ei ühildu meie veebilehega. Palun aktiveerige Javascript või proovige lehte külastada mõne muu interneti veebilehitsejaga, nt Chrome, Firefox või Safari. Teise võimalusena võtke oma juhtumi osas ühendust Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskonnaga.

Selleks, et Volkswagen AG saaks konkreetselt Teie andmeid otsida, valige palun, millistesse andmesubjektide rühmadesse Te kuulute:

Võimalik on mitme valiku tegemine

Kliendid ja huvitatud osapooled
Sõidukipargi ja suurkliendid
Ajakirjanikud
Aktsionärid
Diplomaadid
Muud välised isikud
Tarnijad ja teenusepakkujad

Mitut valikut ei saa teha
Volkswagen AG praegused töötajad
Volkswagen AG endised töötajad
Volkswagen AG-sse kandideerijad
Muud tööhõivega seotud välised suhted
Kontserni kuuluvate ettevõtete töötajad

Pöörake lisaks tähelepanu võimalusele oma Volkswagen ID isikuandmeid, sealhulgas Teie seotud digiteenuseid, iseseisvalt vaadata, muuta või kustutada. (vwid.vwgroup.io).


Selleks, et Volkswagen AG saaks Teie päringut sihipäraselt töödelda, valige palun andmesubjekti õigus, mille kohta soovite meiega ühendust võtta:

Õigus tutvuda andmetega
Õigus andmete parandamisele
Õigus andmete kustutamisele
Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele
Õigus esitada vastuväiteid
Õigus andmeid üle kanda
Tühistamisõigus

Teil on õigus saada meilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

Teil on õigus nõuda meilt Teid puudutavate valede või mittetäielike andmete parandamist.

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 nimetatud eelduste esinemise korral nõuda oma andmete kustutamist.

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 tingimused on täidetud.

Kui töötlemine toimub Volkswagen AG või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel või on avalikes huvides või avaliku võimu teostamiseks, on Teil õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele konkreetselt Teie olukorraga seotud põhjustel.

Kui andmetöötlus põhineb nõusolekul või lepingu täitmisel ja see toimub lisaks automaatse töötlemise abil, on Teil isikuandmete kaitse üldmääruse § 20 kohaselt õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning edastada need mõnele teisele andmetöötlejale.

Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Teil õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek etteulatuvalt igal ajal tasuta tagasi võtta.

Teie esitatud e-posti aadressi alusel otsime Volkswagen AG süsteemidest Teie isikuandmeid andmetega tutvumise aruande jaoks isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt. Kui kasutate meie digiteenuseid (nt We Connect), saate siin sisestada oma Volkswageni ID. Kui soovite esitada rohkem kui ühe Volkswagen ID / e-posti aadressi, esitage lisapäring.

Teie firma andmed

Teie esitatud aadressi alusel otsime Volkswagen AG süsteemidest Teie isikuandmeid teabearuande jaoks isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt. Kui soovite esitada rohkem kui ühe aadressi, esitage palun lisapäring.

Teie kontaktandmed

Teie esitatud aadressi alusel otsime Volkswagen AG süsteemidest Teie isikuandmeid teabearuande jaoks isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt. Kui soovite esitada rohkem kui ühe aadressi, esitage palun lisapäring.

Kasutage järgmist üleslaadimisfunktsiooni, et esitada oma isikut tõendavad dokumendid (nt ID-kaart). Palun tutvuge ka meie teabelehega andmete kinnikatmise kohta, mille leiate allalaadimise väljalt.

Aadress vastab kohaletoimetamise aadressile

Säästlikkuse mõttes saadab Volkswagen AG Teile vastuse Teie päringule digitaalselt. Kui soovite seda saada posti teel eemaldage palun märge ruudust.

Me saadame teie isikuandmeid käsitleva teabearuande nimetatud kohaletoimetamise aadressile. Teie esitatud kohaletoimetamise aadressi alusel ei otsi me Teie isikuandmeid Volkswagen AG süsteemidest teabearuande jaoks isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt.

Kui soovite esitada päringu seoses sõidukiga, vajame teilt järgmisi andmeid:
Valikuline

Sõiduki tootjatehase tähis (VIN-kood) on rahvusvaheliselt standarditud 17-kohaline seerianumber mootorsõiduki kordumatuks identifitseerimiseks (šassiinumber). Koodi leiate registreerimistunnistuse 1. osast (juhiluba). Palume Teil esitada ainult VW sõiduautode või VW veoautodega seotud päringuid.

Nimetatud sõiduki omamise aeg on ajavahemik, mille kohta soovite saada Teie tehasetähisega seotud isikuandmeid. Selle sõiduki omamise aja kohta peate esitama asjakohased tõendid.

Nimetatud sõiduki omamise aeg on ajavahemik, mille kohta soovite saada Teie tehasetähisega seotud isikuandmeid. Selle sõiduki omamise aja kohta peate esitama asjakohased tõendid.

Üles saab laadida kuni 5 faili. Volkswagen AG aktsepteerib omandiõigust tõendava dokumendina järgmisi dokumente:

  • Registreerimistunnistuse 1. osa (sõiduki registreerimistunnistus)
  • Heakskiidu andnud asutuse dokument omanduse kohta

Kui need kaks tõendit ei ole väljastatud Teie nimele, vajame nõusolekut sõiduki omanikult, kelle nimi on omandiõiguse tõendites märgitud (vormi leiate allalaadimise väljalt). Lisaks võite dokumendil peita (katta) andmed, mida ei ole omanduse tõendamiseks vaja. Selle kohta leiate selgituse ka allalaadimise väljal.

Te peate üles laadima vähemalt ühe dokumendi iga nimetatud tehasetähise kohta omandiõiguse tõendamiseks.

Sõiduki tootjatehase tähis (VIN-kood) on rahvusvaheliselt standarditud 17-kohaline seerianumber mootorsõiduki kordumatuks identifitseerimiseks (šassiinumber). Koodi leiate registreerimistunnistuse 1. osast (juhiluba). Palume Teil esitada ainult VW sõiduautode või VW veoautodega seotud päringuid.

Nimetatud sõiduki omamise aeg on ajavahemik, mille kohta soovite saada Teie tehasetähisega seotud isikuandmeid. Selle sõiduki omamise aja kohta peate esitama asjakohased tõendid.

Nimetatud sõiduki omamise aeg on ajavahemik, mille kohta soovite saada Teie tehasetähisega seotud isikuandmeid. Selle sõiduki omamise aja kohta peate esitama asjakohased tõendid.

Üles saab laadida kuni 5 faili. Volkswagen AG aktsepteerib omandiõigust tõendava dokumendina järgmisi dokumente:

  • Registreerimistunnistuse 1. osa (sõiduki registreerimistunnistus)
  • Heakskiidu andnud asutuse dokument omanduse kohta

Kui need kaks tõendit ei ole väljastatud Teie nimele, vajame nõusolekut sõiduki omanikult, kelle nimi on omandiõiguse tõendites märgitud (vormi leiate allalaadimise väljalt). Lisaks võite dokumendil peita (katta) andmed, mida ei ole omanduse tõendamiseks vaja. Selle kohta leiate selgituse ka allalaadimise väljal.

Te peate üles laadima vähemalt ühe dokumendi iga nimetatud tehasetähise kohta omandiõiguse tõendamiseks.

Sõiduki tootjatehase tähis (VIN-kood) on rahvusvaheliselt standarditud 17-kohaline seerianumber mootorsõiduki kordumatuks identifitseerimiseks (šassiinumber). Koodi leiate registreerimistunnistuse 1. osast (juhiluba). Palume Teil esitada ainult VW sõiduautode või VW veoautodega seotud päringuid.

Nimetatud sõiduki omamise aeg on ajavahemik, mille kohta soovite saada Teie tehasetähisega seotud isikuandmeid. Selle sõiduki omamise aja kohta peate esitama asjakohased tõendid.

Nimetatud sõiduki omamise aeg on ajavahemik, mille kohta soovite saada Teie tehasetähisega seotud isikuandmeid. Selle sõiduki omamise aja kohta peate esitama asjakohased tõendid.

Üles saab laadida kuni 5 faili. Volkswagen AG aktsepteerib omandiõigust tõendava dokumendina järgmisi dokumente:

  • Registreerimistunnistuse 1. osa (sõiduki registreerimistunnistus)
  • Heakskiidu andnud asutuse dokument omanduse kohta

Kui need kaks tõendit ei ole väljastatud Teie nimele, vajame nõusolekut sõiduki omanikult, kelle nimi on omandiõiguse tõendites märgitud (vormi leiate allalaadimise väljalt). Lisaks võite dokumendil peita (katta) andmed, mida ei ole omanduse tõendamiseks vaja. Selle kohta leiate selgituse ka allalaadimise väljal.

Te peate üles laadima vähemalt ühe dokumendi iga nimetatud tehasetähise kohta omandiõiguse tõendamiseks.

Kui esitasite oma eelmise päringu andmetega tutvumiseks vähem kui aasta tagasi, saate päringud omavahel siduda vastava päringu ID abil. See tähendab, et te ei pea end võib-olla uuesti identifitseerima ega oma tehasetähist/omandust tõendama.

Kasutatud tähemärgid:

Kasutage järgmist üleslaadimisvälja, et esitada meile tõendid oma päringu kohta. Te võite dokumentidest kustutada (kinni katta) andmed, mida ei ole vaja. Selle kohta leiate selgituse ka allalaadimise väljal.

Väljad, mis on märgitud *-ga tähistatud, on kohustuslikud.

Teie rühmad:
Teie õigused:
Nimi:
Sünnikuupäev:
Volkswagen ID / e-posti aadress:
Telefoninumber (päringute jaoks):
D.U.N.S. Number:
B2B profiili ID või kontserni kasutaja ID:
Isikukood:
Grupi ettevõte:
Kasutajanimi:
Aadress:
Muu kohaletoimetamisaadress:
Identiteet:
Kättetoimetamine:
Kliendi number / ID:
Ettevõtte nimi:
Ettevõtte aadress:
Sõiduki tehasetähis (VIN 1):
Sõiduki omamise aeg: -
Tõendid omandiõiguse kohta:
Sõiduki tehasetähis (VIN 2):
Sõiduki omamise aeg: -
Tõendid omandiõiguse kohta:
Sõiduki tehasetähis (VIN 3):
Sõiduki omamise aeg: -
Tõendid omandiõiguse kohta:
Sõnum:
Tõendid Teie päringu kohta:

Palun vastake ühele turvaküsimustest. See on täiendav turvaelement Teie isikuandmete edastamisel meie allalaadimise välja kaudu. Palun märkige oma vastus üles, et saaksite hiljem allalaadimise väljale sisse logida.


Palun sisestage esitatud tekst vastavale sisendväljale. Kui te ei suuda teksti ära tunda, saate vastava uuendamisnupu abil luua uue robotilõksu. See turvamehhanism on vajalik automaatsete päringute vältimiseks.

captcha image

Loetamatu?


Väljad, mis on märgitud *-ga tähistatud, on kohustuslikud.