Delen van de website worden wellicht niet correct weergegeven. Dit kan worden veroorzaakt door het feit dat uw browser de functie Javascript heeft gedeactiveerd of omdat uw browser niet meer actueel resp. niet langer compatibel is met onze site. Activeer daarom Javascript of probeer de site te raadplegen met behulp van een ander browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Neem bij wijze van alternatief contact op met het door u ingediende verzoek tot Volkswagen Klantenservice - Team Gegevensbescherming.

Opdat Volkswagen AG gericht naar uw gegevens kan zoeken, moet u selecteren tot welke groepen betrokkenen u hoort:

Meer keuzes zijn mogelijk

Klanten en belanghebbenden
Wagenparkklanten
Journalisten
Aandeelhouders
Diplomaten
Overige externe
Leveranciers en dienstverleners

U kunt niet meer dan een enkele keuze maken
Actieve werknemers van Volkswagen AG
Voormalige werknemers van Volkswagen AG
Sollicitanten bij Volkswagen AG
Overige externen met een dienstbetrekking
Werknemers van dochterbedrijven

U kunt voorts persoonsgegevens van uw Volkswagen-ID inclusief uw daaraan gekoppelde digitale diensten zelf inzien, bewerken of wissen. (vwid.vwgroup.io).


Selecteer – opdat Volkswagen AG gericht het door u ingediende verzoek kan verwerken – in welk kader qua betrokkenenrecht u zich tot ons zou willen wenden:

Recht van inzage
Recht op rectificatie
Recht op gegevenswissing
Recht op beperking van verwerking
Recht van bezwaar
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Recht op intrekking

U hebt het recht om van ons inzage te verkrijgen in de verwerking van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht van ons rectificatie te verlangen van onjuiste resp. onvolledige persoonsgegevens die u betreffen.

U hebt het recht, volgens de in artikel 17 AVG genoemde voorwaarden, het wissen van uw gegevens te verlangen.

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verlangen als de voorwaarden van artikel 18 AVG zijn vervuld.

Indien de verwerking geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang van Volkswagen AG of van een derde, of als sprake is van een publiek belang, of als de uitoefening ervan tot publiek geweld leidt, dan hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken en wel om redenen die hun grondslag vinden in uw bijzondere situatie.

Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming of op de uitvoering van een contract en bovendien geautomatiseerd plaatsvindt, hebt u in overeenstemming met het gestelde in artikel 20 van de AVG het recht uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerker.

Indien de verwerking op toestemming berust, hebt u het recht de verwerking in het kader van de toestemming met ingang van de toekomst te allen tijde kosteloos in te trekken.

Aan de hand van het door u vermelde e-mailadres zoeken wij in de systemen van Volkswagen AG naar uw persoonsgegevens voor van een inzagerapport, zoals bedoeld in de AVG. Wilt u gebruik maken van onze digitale diensten (bijvoorbeeld We Connect)? Dan u kunt u hier ook uw Volkswagen-ID vermelden. Wilt u een aantal Volkswagen IDs resp. e-mailadressen vermelden? Dien dan nog een verzoek in.

Uw bedrijfsgegevens

Aan de hand van het door u vermelde adres zoeken wij in de systemen van Volkswagen AG naar uw persoonsgegevens ten behoeve van een inzagerapport, zoals bedoeld in de AVG. Wilt u een aantal adressen vermelden? Dien dan nog een verzoek in.

Uw contactgegevens

Aan de hand van het door u vermelde adres zoeken wij in de systemen van Volkswagen AG naar uw persoonsgegevens ten behoeve van een inzagerapport, zoals bedoeld in de AVG. Wilt u een aantal adressen vermelden? Dien dan nog een verzoek in.

Maak gebruik van onderstaande uploadfunctie om documenten ter beschikking te stellen die uw identiteit aantonen (bijvoorbeeld uw identiteitsbewijs). Raadpleeg ook ons informatieblad betreffende onherkenbaarmaking. U treft dit informatieblad aan in het downloadgedeelte.

Het adres stemt niet overeen met het bezorgadres

In verband met de duurzaamheid verstrekt Volkswagen AG het antwoord op uw verzoek in een digitale vorm. Zet een vinkje in het veld als u de informatie via de reguliere post wilt ontvangen.

Wij versturen het inzagerapport met uw persoonsgegevens naar het vermelde bezorgadres. Aan de hand van het door u vermelde bezorgadres zoeken wij niet in de systemen van Volkswagen AG naar uw persoonsgegevens voor een inzagerapport, zoals bedoeld in de AVG.

Dient u een verzoek in dat verband houdt met een voertuig? Dan hebben wij van u de volgende gegevens nodig:
Optioneel

Het voertuigidentificatienummer (VIN) is een internationaal genormaliseerd 17-cijferig serienummer, bedoeld voor eenduidige identificatie van een voertuig (chassisnummer). U treft dat nummer aan op uw Kentekenbewijs Deel I Wij vragen u uitsluitend verzoeken in te dienen die betrekking hebben op een voertuig dat door VW Personenwagens of door VW Bedrijfswagens werd geproduceerd.

De vermelde houderschapstermijn is de periode waarover u inzage wilt ontvangen in uw persoonsgegevens die aan uw VIN zijn gekoppeld. Voor deze houderschapstermijn moet u passend bewijs leveren.

De vermelde houderschapstermijn is de periode waarover u inzage wilt ontvangen in uw persoonsgegevens die aan uw VIN zijn gekoppeld. Voor deze houderschapstermijn moet u passend bewijs leveren.

U kunt maximaal vijf bestanden uploaden. Volkswagen AG accepteert als bewijs voor de houderschapstermijn onderstaande documenten:

  • Kentekenbewijs Deel I
  • Houderschapsverklaring, afgegeven door de toelatende autoriteit

Indien beide bewijsstukken niet op uw naam zijn gesteld, hebben wij van u een instemmingsverklaring uit naam van de voertuighouder nodig en wel hij die op het houderschapsbewijs wordt genoemd (u treft een voorbeeld aan in het downloadgedeelte ). U mag bovendien op de documenten die het houderschapsbewijs vormen, niet benodigde gegevens onherkenbaar maken (door ze zwart te maken). U treft een toelichting aan in het downloadgedeelte.

U moet ten minste één document met bewijs van houderschap per vermelde VIN uploaden.

Het voertuigidentificatienummer (VIN) is een internationaal genormaliseerd 17-cijferig serienummer, bedoeld voor eenduidige identificatie van een voertuig (chassisnummer). U treft dat nummer aan op uw Kentekenbewijs Deel I Wij vragen u uitsluitend verzoeken in te dienen die betrekking hebben op een voertuig dat door VW Personenwagens of door VW Bedrijfswagens werd geproduceerd.

De vermelde houderschapstermijn is de periode waarover u inzage wilt ontvangen in uw persoonsgegevens die aan uw VIN zijn gekoppeld. Voor deze houderschapstermijn moet u passend bewijs leveren.

De vermelde houderschapstermijn is de periode waarover u inzage wilt ontvangen in uw persoonsgegevens die aan uw VIN zijn gekoppeld. Voor deze houderschapstermijn moet u passend bewijs leveren.

U kunt maximaal vijf bestanden uploaden. Volkswagen AG accepteert als bewijs voor de houderschapstermijn onderstaande documenten:

  • Kentekenbewijs Deel I
  • Houderschapsverklaring, afgegeven door de toelatende autoriteit

Indien beide bewijsstukken niet op uw naam zijn gesteld, hebben wij van u een instemmingsverklaring uit naam van de voertuighouder nodig en wel hij die op het houderschapsbewijs wordt genoemd (u treft een voorbeeld aan in het downloadgedeelte ). U mag bovendien op de documenten die het houderschapsbewijs vormen, niet benodigde gegevens onherkenbaar maken (door ze zwart te maken). U treft een toelichting aan in het downloadgedeelte.

U moet ten minste één document met bewijs van houderschap per vermelde VIN uploaden.

Het voertuigidentificatienummer (VIN) is een internationaal genormaliseerd 17-cijferig serienummer, bedoeld voor eenduidige identificatie van een voertuig (chassisnummer). U treft dat nummer aan op uw Kentekenbewijs Deel I Wij vragen u uitsluitend verzoeken in te dienen die betrekking hebben op een voertuig dat door VW Personenwagens of door VW Bedrijfswagens werd geproduceerd.

De vermelde houderschapstermijn is de periode waarover u inzage wilt ontvangen in uw persoonsgegevens die aan uw VIN zijn gekoppeld. Voor deze houderschapstermijn moet u passend bewijs leveren.

De vermelde houderschapstermijn is de periode waarover u inzage wilt ontvangen in uw persoonsgegevens die aan uw VIN zijn gekoppeld. Voor deze houderschapstermijn moet u passend bewijs leveren.

U kunt maximaal vijf bestanden uploaden. Volkswagen AG accepteert als bewijs voor de houderschapstermijn onderstaande documenten:

  • Kentekenbewijs Deel I
  • Houderschapsverklaring, afgegeven door de toelatende autoriteit

Indien beide bewijsstukken niet op uw naam zijn gesteld, hebben wij van u een instemmingsverklaring uit naam van de voertuighouder nodig en wel hij die op het houderschapsbewijs wordt genoemd (u treft een voorbeeld aan in het downloadgedeelte ). U mag bovendien op de documenten die het houderschapsbewijs vormen, niet benodigde gegevens onherkenbaar maken (door ze zwart te maken). U treft een toelichting aan in het downloadgedeelte.

U moet ten minste één document met bewijs van houderschap per vermelde VIN uploaden.

Is uw vorige verzoek tot inzage niet langer dan een jaar oud? Dan kunt u uw verzoeken koppelen door het desbetreffende verzoekreferentienummer te vermelden. Hierdoor hoeft u zich eventueel niet opnieuw te identificeren respectievelijk hoeft u uw VIN / houderschap niet opnieuw te legitimeren.

Gebruikte karakters:

Gebruik onderstaande upload-veld om ons bewijsstukken, behorend bij uw verzoek, ter beschikking te stellen. U mag niet benodigde gegevens, vermeld op die documenten, onherkenbaar maken (door ze zwart te maken). U treft een toelichting aan in het downloadgedeelte.

De met * gemarkeerde velden zijn verplicht in te vullen velden.

Uw groepen:
Uw rechten:
Naam:
Geboortedatum:
Volkswagen-ID resp. e-mailadres:
Telefoonnummer (voor nadere inlichtingen):
D.U.N.S. Nummer:
B2B-profiel-ID of bedrijfsgebruiker-ID:
Personeelsnummer:
Dochterbedrijf:
Gebruikersnaam:
Adres:
Afwijkend bezorgadres:
Identiteit:
Bezorging:
Klantnummer resp. klantidentiteit:
Naam van de onderneming:
Adres van de onderneming:
Voertuigidentificatienummer (VIN 1):
Periode van houderschap: -
Bewijs van houderschap:
Voertuigidentificatienummer (VIN 2):
Periode van houderschap: -
Bewijs van houderschap:
Voertuigidentificatienummer (VIN 3):
Periode van houderschap: -
Bewijs van houderschap:
Bericht:
Bewijsstukken bij uw verzoek:

Beantwoord één van de beveiligingsvragen. Dit dient als extra beveiliging bij het aanleveren van uw persoonsgegevens via ons downloadgebied. Noteer uw antwoord, zodat u zich later bij het downloadgebied kunt aanmelden.


Voer de getoonde tekst in via het desbetreffende invoerveld. Bent u niet in staat de tekst de herkennen? Dan kunt u een nieuwe 'captcha' genereren door op de desbetreffende actualiseertoets te drukken. Dit veiligheidsmechanisme is vereist om te verhinderen dat verzoeken automatisch worden aangemaakt.

captcha image

Onleesbaar?


De met * gemarkeerde velden zijn verplicht in te vullen velden.