Deler av nettstedet vises muligens ikke riktig. Dette kan skyldes av nettleseren din har deaktivert Javascript, eller at nettleseren din ikke er oppdatert eller ikke er kompatibel med siden vår. Aktiver Javascript, eller prøv å åpne siden med en annen nettleser f.eks. Chrome, Firefox eller Safari. Du kan også ta saken din til Volkswagen kundeservice – personvernteam.

For at Volkswagen AG kan lete målrettet etter opplysningene dine, må du velge hvilken gruppe registrerte du tilhører:

Det er mulig å velge flere alternativer

Kunder og interessenter
Flåte- og storkunder
Journalister
Aksjonærer
Diplomater
Andre utenforstående
Leverandører og tjenesteleverandører

Det er ikke mulig å velge flere alternativer
Aktive ansatte i Volkswagen AG
Tidligere ansatte i Volkswagen AG
Søkere hos Volkswagen AG
Andre eksterne med arbeidsforhold
Ansatte i konsernselskaper

Vær også klar over at du selv kan se på, behandle eller slette personopplysningene på din Volkswagen ID og tilknyttede digitale tjenester (vwid.vwgroup.io).


For at Volkswagen AG kan behandle saken din målrettet, må du velge hvilken rettighet som registrert du ønsker å vise til:

Rett til innsyn
Rett til retting
Rett til sletting
Rett til begrensning av behandling
Rett til å protestere
Rett til dataportabilitet
Angrerett

Du har rett til å motta informasjon fra oss om behandlingen av dine personopplysninger.

Du har rett til å kreve at vi retter opp uriktige eller ufullstendige personopplysninger som gjelder deg.

Hvis betingelsene i personvernforordningens artikkel 17 er til stede, har du rett til å kreve at opplysningene dine slettes.

Hvis betingelsene i personvernforordningens GDPR artikkel 18 er til stede, har du rett til å kreve at behandling av dine opplysninger begrenses.

Hvis behandlingen utføres på grunnlag av en legitim interesse hos Volkswagen AG eller tredjepart eller har offentlig interesse eller gjelder utøvelse av offentlig makt, har du rett til å protestere mot at opplysningene dine behandles, av grunner som gir seg av din spesielle situasjon.

Hvis databehandlingen skjer på grunnlag av samtykke eller i forbindelse med en avtale, og dessuten skjer automatisk, har du iht. art. 20 i GDPR rett til å få utlevert opplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og overføre dem til en annen databehandler.

Hvis databehandlingen er basert på samtykke, har du rett til når som helst kostnadsfritt å tilbakekalle databehandlingen innenfor rammen av et samtykke med fremtidig virkning.

På grunnlag av e-postadressen du har oppgitt, søker vi i systemene til Volkswagen AG etter personopplysningene din for innsynsrapporten iht. GDPR. Hvis du skal bruke de digitale tjenestene våre (f.eks. We Connect), kan du oppgi din Volkswagen ID her. Hvis du vil oppgi flere Volkswagen ID-er/e-postadresser, må du sende en ny forespørsel.

Dine firmaopplysninger

På grunnlag av adressen du har oppgitt, søker vi i systemene til Volkswagen AG etter personopplysningene din for innsynsrapporten iht. GDPR. Hvis du vil oppgi flere adresser, må du sende en ny forespørsel.

Dine kontaktopplysninger

På grunnlag av adressen du har oppgitt, søker vi i systemene til Volkswagen AG etter personopplysningene din for innsynsrapporten iht. GDPR. Hvis du vil oppgi flere adresser, må du sende en ny forespørsel.

Bruk følgende opplastingsfunksjon for å laste opp dokumenter som bekrefter identiteten din (f.eks. et ID-kort). Se også vårt informasjonsblad om anonymisering, som du finner blant nedlastingene.

Adressen tilsvarer postadressen

For å være bærekraftig sender Volkswagen AG deg svar på forespørselen i digitalt format. Hvis du ønsker svar i brevform, må du fjerne markeringen i avkrysningsboksen.

Vi sender innsynsrapporten om personopplysningene dine til oppgitt postadresse. På grunnlag av postadressen du har oppgitt, søker vi ikke i systemene til Volkswagen AG etter personopplysningene din for innsynsrapporten iht. GDPR.

Hvis du vil rette en forespørsel i forbindelse med et kjøretøy, trenger vi følgende opplysninger fra deg:
Alternativt

Understellsnummeret (VIN) er et internasjonalt standardisert serienummer på 17 sifre som entydig identifiserer et kjøretøy (chassisnummer). Du finner nummeret i vognkort del 1 (kjøretøydokumentasjon). Vi ber om at du bare retter forespørsel som gjelder kjøretøy produsert av VW personbil eller VW nyttekjøretøy.

Den oppgitte eierskapsperioden er den perioden hvor du ønsker å motta informasjon om personopplysningene dine som er knyttet til din VIN. Du kan måtte klargjøre egnet bevis for denne eierskapsperioden.

Den oppgitte eierskapsperioden er den perioden hvor du ønsker å motta informasjon om personopplysningene dine som er knyttet til din VIN. Du kan måtte klargjøre egnet bevis for denne eierskapsperioden.

Du kan laste opp inntil 5 filer. Volkswagen AG godtar følgende dokumenter som bevis på eierskapsperioden:

  • Vognkort del 1 (kjøretøydokumentasjon)
  • Eierskapsattest fra et offentlig kontor

Dersom disse to bevisene ikke er utstedt i ditt navn, må du sende oss en samtykkeerklæring fra kjøretøyets eier som nevnes med navn på eierskapsbeviset (du finner en mal blant nedlastingene). Du kan dessuten sladde (stryke ut) unødvendige opplysninger på dokumentene som beviser eierskapet. Du finner også en forklaring av dette blant nedlastingene.

Du må laste opp minst ett dokument for å bevise eierskapet per oppgitt VIN.

Understellsnummeret (VIN) er et internasjonalt standardisert serienummer på 17 sifre som entydig identifiserer et kjøretøy (chassisnummer). Du finner nummeret i vognkort del 1 (kjøretøydokumentasjon). Vi ber om at du bare retter forespørsel som gjelder kjøretøy produsert av VW personbil eller VW nyttekjøretøy.

Den oppgitte eierskapsperioden er den perioden hvor du ønsker å motta informasjon om personopplysningene dine som er knyttet til din VIN. Du kan måtte klargjøre egnet bevis for denne eierskapsperioden.

Den oppgitte eierskapsperioden er den perioden hvor du ønsker å motta informasjon om personopplysningene dine som er knyttet til din VIN. Du kan måtte klargjøre egnet bevis for denne eierskapsperioden.

Du kan laste opp inntil 5 filer. Volkswagen AG godtar følgende dokumenter som bevis på eierskapsperioden:

  • Vognkort del 1 (kjøretøydokumentasjon)
  • Eierskapsattest fra et offentlig kontor

Dersom disse to bevisene ikke er utstedt i ditt navn, må du sende oss en samtykkeerklæring fra kjøretøyets eier som nevnes med navn på eierskapsbeviset (du finner en mal blant nedlastingene). Du kan dessuten sladde (stryke ut) unødvendige opplysninger på dokumentene som beviser eierskapet. Du finner også en forklaring av dette blant nedlastingene.

Du må laste opp minst ett dokument for å bevise eierskapet per oppgitt VIN.

Understellsnummeret (VIN) er et internasjonalt standardisert serienummer på 17 sifre som entydig identifiserer et kjøretøy (chassisnummer). Du finner nummeret i vognkort del 1 (kjøretøydokumentasjon). Vi ber om at du bare retter forespørsel som gjelder kjøretøy produsert av VW personbil eller VW nyttekjøretøy.

Den oppgitte eierskapsperioden er den perioden hvor du ønsker å motta informasjon om personopplysningene dine som er knyttet til din VIN. Du kan måtte klargjøre egnet bevis for denne eierskapsperioden.

Den oppgitte eierskapsperioden er den perioden hvor du ønsker å motta informasjon om personopplysningene dine som er knyttet til din VIN. Du kan måtte klargjøre egnet bevis for denne eierskapsperioden.

Du kan laste opp inntil 5 filer. Volkswagen AG godtar følgende dokumenter som bevis på eierskapsperioden:

  • Vognkort del 1 (kjøretøydokumentasjon)
  • Eierskapsattest fra et offentlig kontor

Dersom disse to bevisene ikke er utstedt i ditt navn, må du sende oss en samtykkeerklæring fra kjøretøyets eier som nevnes med navn på eierskapsbeviset (du finner en mal blant nedlastingene). Du kan dessuten sladde (stryke ut) unødvendige opplysninger på dokumentene som beviser eierskapet. Du finner også en forklaring av dette blant nedlastingene.

Du må laste opp minst ett dokument for å bevise eierskapet per oppgitt VIN.

Hvis den forrige innsynsforespørselen din ligger mindre enn ett år tilbake, kan du knytte sammen forespørslene ved å oppgi riktig forespørsel-ID. Dette gjør det mulig at du eventuelt ikke trenger å identifisere deg på nytt eller må legitimere VIN/eierskap.

Anvendte tegn:

Bruk følgende opplastingsfelt for å sende oss beviser for forespørselen din. Du kan sladde (stryke ut) unødvendige opplysninger på dokumentene. Du finner også en forklaring av dette blant nedlastingene.

Felt markert med * er obligatoriske.

Dine grupper:
Dine rettigheter:
Navn:
Fødselsdato:
Volkswagen ID/e-postadresse:
Telefonnummer (til forespørsler):
D.U.N.S. Nummer:
B2B-profil-ID eller konsernbruker-ID:
Ansettelsesnummer:
Konsernselskap:
Brukernavn:
Adresse:
Annen postadresse:
Identitet:
Levering:
Kundenummer/-ID:
Firmanavn:
Firmaadresse:
Understellsnummer (VIN 1):
Eierperiode: -
Eierbeviser:
Understellsnummer (VIN 2):
Eierperiode: -
Eierbeviser:
Understellsnummer (VIN 3):
Eierperiode: -
Eierbeviser:
Melding:
Bevis for forespørselen din:

Svar på ett av sikkerhetsspørsmålene. Dette fungerer som en ekstra sikkerhetsfunksjon når personopplysningene dine leveres via vårt nedlastingsområde. Noter deg svaret ditt slik at du kan logge deg inn på nedlastingsområdet senere.


Skriv inn teksten som vises i det korresponderende inntastingsfeltet. Hvis du ikke klarer å lese teksten, kan du lage en ny “captcha” med oppdateringsknappen. Denne sikkerhetsmekanismen er nødvendig for å kunne forhindre automatiserte forespørsler.

captcha image

Uleselig?


Felt markert med * er obligatoriske.