Dele af hjemmesiden kan muligvis ikke vises korrekt. Dette kan skyldes, at Javascript er blevet deaktiveret i din browser, eller at din internetbrowser ikke længere er opdateret eller ikke kompatibel med vores side. Aktivér venligst Javascript, eller prøv at få adgang til siden med en anden internetbrowser, fx Chrome, Firefox eller Safari. Alternativt kan du kontakte vores Volkswagen kundeservice - databeskyttelsesteamet.

For at Volkswagen AG kan søge målrettet efter dine data, skal du vælge de grupper af registrerede, som du tilhører:

Det er muligt at foretage flere valg

Kunder og potentielle kunder
Flåde- og storkunder
Journalister
Aktionærer
Diplomater
Andre udenforstående
Leverandører og tjenesteudbydere

Det er ikke muligt at foretage flere valg
Aktive medarbejdere i Volkswagen AG
Tidligere medarbejdere i Volkswagen AG
Ansøgere hos Volkswagen AG
Andre eksterne personer i beskæftigelsessammenhæng
Medarbejdere i koncernselskaber

Bemærk også muligheden for selv at se, redigere eller slette personoplysninger i dit Volkswagen-ID inklusive dine dertil knyttede digitale tjenester (vwid.vwgroup.io).


For at Volkswagen AG kan behandle din anmodning målrettet, skal du vælge den rettighed for registrerede, som du gerne vil kontakte os vedrørende:

Indsigtsret
Ret til berigtigelse
Ret til sletning
Ret til begrænsning af behandling
Ret til indsigelse
Ret til dataportabilitet
Fortrydelsesret

Du har ret til at modtage oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger fra os.

Du har ret til at forlange berigtigelse af ukorrekte og/eller ufuldstændige personoplysninger, der vedrører dig, af os.

Du har, hvis de i art. 17 i GDPR nævnte forudsætninger foreligger, ret til at forlange sletning af dine data.

Du har ret til at forlange en begrænsning af behandlingen af dine data, hvis forudsætningerne i art. 18 i GDPR foreligger.

Hvis behandlingen er baseret på en berettiget interesse fra Volkswagen AG eller en tredjepart eller er i offentlighedens interesse eller finder sted under udøvelse af offentlig myndighed, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data af årsager, der opstår som følge af din særlige situation.

Hvis databehandlingen sker på baggrund af et samtykke eller en kontraktmæssig aftale, og den endvidere foretages i form af en automatiseret behandling, har du i henhold til art. 20 i GDPR ret til at modtage dine data i et struktureret, gængs og maskinelt læsbart format og at overdrage disse til en anden databehandler.

Hvis databehandlingen sker på baggrund af et samtykke, har du ret til at tilbagekalde databehandlingen i henhold til et samtykke med virkning for fremtiden, til enhver tid og uden omkostninger.

Ved hjælp af den e-mailadresse, du har angivet, vil vi søge i Volkswagen AG-systemerne efter dine personoplysninger til informationsrapporten i overensstemmelse med GDPR. Hvis du bruger vores digitale tjenester (fx. We Connect), kan du indtaste dit Volkswagen-ID her. Hvis du ønsker at angive flere Volkswagen-ID’er / e-mailadresser, bedes du fremsætte endnu en anmodning.

Dine virksomhedsdata

Ved hjælp af den adresse, du har angivet, vil vi søge i Volkswagen AG-systemerne efter dine personoplysninger til informationsrapporten i overensstemmelse med GDPR. Hvis du ønsker at angive flere adresser, bedes du fremsætte endnu en anmodning.

Dine kontaktdata

Ved hjælp af den adresse, du har angivet, vil vi søge i Volkswagen AG-systemerne efter dine personoplysninger til informationsrapporten i overensstemmelse med GDPR. Hvis du ønsker at angive flere adresser, bedes du fremsætte endnu en anmodning.

Brug følgende uploadfunktion til at levere dokumenter, der beviser din identitet (fx dit ID). Bemærk også vores informationsblad om anonymisering, dette kan du finde i downloadområdet.

Adressen er den samme som leveringsadressen

Af hensyn til bæredygtigheden sender Volkswagen AG dig svaret på din anmodning i digitalt format. Hvis du ønsker levering med posten, skal du fjerne markeringen i feltet.

Vi sender informationsrapporten om dine personoplysninger til den angivne leveringsadresse. Ved hjælp af den leveringsadresse, du har angivet, vil vi ikke søge i Volkswagen AG-systemerne efter dine personoplysninger til informationsrapporten i overensstemmelse med GDPR.

Hvis du ønsker at fremsætte en anmodning i forbindelse med et motorkøretøj, har vi brug for følgende data fra dig:
Valgfri

Bilens stelnummer (VIN) er det internationalt standardiserede 17-cifrede serienummer til entydig identifikation af et motorkøretøj (chassisnummer). Du finder nummeret i registreringsattest del 1 (tidligere registreringsattest). Vi beder dig om kun at fremsætte anmodninger, der vedrører biler fremstillet af VW-personbiler eller VW-erhvervskøretøjer.

Den angivne ejerskabsperiode er den tidsramme, for hvilken du ønsker at blive informeret om dine personoplysninger, der er knyttet til dit VIN. For denne ejerskabsperiode skal du fremlægge relevante beviser.

Den angivne ejerskabsperiode er den tidsramme, for hvilken du ønsker at blive informeret om dine personoplysninger, der er knyttet til dit VIN. For denne ejerskabsperiode skal du fremlægge relevante beviser.

Der kan uploades op til 5 filer. Volkswagen AG accepterer følgende dokumenter som bevis for ejerskabsperioden:

  • Registreringsattest del 1 (tidligere registreringsattest)
  • Ejerskabsbevis fra en indregistreringsmyndighed

Hvis disse to beviser ikke er udfærdiget i dit navn, skal vi have en samtykkeerklæring fra bilejeren, som er navngivet på beviserne for ejerskab (du finder en skabelon i downloadområdet). Du må desuden anonymisere (overstrege) de unødvendige data på dokumenterne til bevis for ejerskab. Du kan også finde en forklaring på dette i downloadområdet.

Du skal uploade mindst ét dokument pr. angivet VIN til beviset for ejerskab af bilen.

Bilens stelnummer (VIN) er det internationalt standardiserede 17-cifrede serienummer til entydig identifikation af et motorkøretøj (chassisnummer). Du finder nummeret i registreringsattest del 1 (tidligere registreringsattest). Vi beder dig om kun at fremsætte anmodninger, der vedrører biler fremstillet af VW-personbiler eller VW-erhvervskøretøjer.

Den angivne ejerskabsperiode er den tidsramme, for hvilken du ønsker at blive informeret om dine personoplysninger, der er knyttet til dit VIN. For denne ejerskabsperiode skal du fremlægge relevante beviser.

Den angivne ejerskabsperiode er den tidsramme, for hvilken du ønsker at blive informeret om dine personoplysninger, der er knyttet til dit VIN. For denne ejerskabsperiode skal du fremlægge relevante beviser.

Der kan uploades op til 5 filer. Volkswagen AG accepterer følgende dokumenter som bevis for ejerskabsperioden:

  • Registreringsattest del 1 (tidligere registreringsattest)
  • Ejerskabsbevis fra en indregistreringsmyndighed

Hvis disse to beviser ikke er udfærdiget i dit navn, skal vi have en samtykkeerklæring fra bilejeren, som er navngivet på beviserne for ejerskab (du finder en skabelon i downloadområdet). Du må desuden anonymisere (overstrege) de unødvendige data på dokumenterne til bevis for ejerskab. Du kan også finde en forklaring på dette i downloadområdet.

Du skal uploade mindst ét dokument pr. angivet VIN til beviset for ejerskab af bilen.

Bilens stelnummer (VIN) er det internationalt standardiserede 17-cifrede serienummer til entydig identifikation af et motorkøretøj (chassisnummer). Du finder nummeret i registreringsattest del 1 (tidligere registreringsattest). Vi beder dig om kun at fremsætte anmodninger, der vedrører biler fremstillet af VW-personbiler eller VW-erhvervskøretøjer.

Den angivne ejerskabsperiode er den tidsramme, for hvilken du ønsker at blive informeret om dine personoplysninger, der er knyttet til dit VIN. For denne ejerskabsperiode skal du fremlægge relevante beviser.

Den angivne ejerskabsperiode er den tidsramme, for hvilken du ønsker at blive informeret om dine personoplysninger, der er knyttet til dit VIN. For denne ejerskabsperiode skal du fremlægge relevante beviser.

Der kan uploades op til 5 filer. Volkswagen AG accepterer følgende dokumenter som bevis for ejerskabsperioden:

  • Registreringsattest del 1 (tidligere registreringsattest)
  • Ejerskabsbevis fra en indregistreringsmyndighed

Hvis disse to beviser ikke er udfærdiget i dit navn, skal vi have en samtykkeerklæring fra bilejeren, som er navngivet på beviserne for ejerskab (du finder en skabelon i downloadområdet). Du må desuden anonymisere (overstrege) de unødvendige data på dokumenterne til bevis for ejerskab. Du kan også finde en forklaring på dette i downloadområdet.

Du skal uploade mindst ét dokument pr. angivet VIN til beviset for ejerskab af bilen.

Hvis din tidligere anmodning om oplysninger ligger mindre end et år tilbage, kan du sammenkæde anmodningerne ved at angive det tilsvarende anmodnings-ID. Det betyder, at du måske ikke skal identificere dig igen eller legitimere dit VIN / ejerskab igen.

Anvendte tegn:

Brug følgende uploadfelt til at give os beviser for din anmodning. Du må anonymisere (overstrege) de unødvendige data på dokumenterne. Du kan også finde en forklaring på dette i downloadområdet.

Felterne markeret med * er obligatoriske.

Dine grupper:
Dine rettigheder:
Navn:
Fødselsdato:
Volkswagen ID / e-mailadresse:
Telefonnummer (hvis der er yderligere spørgsmål):
DUNS Nummer:
B2B profil-ID eller koncern user-ID:
Personalenummer:
Koncernselskab:
Brugernavn:
Adresse:
Anden leveringsadresse:
Identitet:
Levering:
Kundenummer / -ID:
Firmanavn:
Firmaadresse:
Bilens stelnummer (VIN 1):
Ejerperiode: -
Bevis for ejerskab:
Bilens stelnummer (VIN 2):
Ejerperiode: -
Bevis for ejerskab:
Bilens stelnummer (VIN 3):
Ejerperiode: -
Bevis for ejerskab:
Meddelelse:
Beviser for din anmodning:

Besvar venligst et af sikkerhedsspørgsmålene. Dette bruges som ekstra sikkerhedsfunktion ved udlevering af dine personoplysninger via vores download-område. Notér venligst dit svar, så du senere kan logge dig på download-området.


Indtast venligst den viste tekst i det tilsvarende indtastningsfelt. Hvis du ikke er i stand til at se teksten, kan du generere en ny captcha ved hjælp af den tilsvarende opdateringsknap. Denne sikkerhedsmekanisme er nødvendig for at forhindre automatiske anmodninger.

captcha image

Ulæselig?


Felterne markeret med * er obligatoriske.