Dijelovi internetske stranice možda se neće ispravno prikazati. To može biti zato što je Javascript deaktiviran u vašem pregledniku ili vaš internetski preglednik više nije ažuran ili nije kompatibilan s našim stranicama. Aktivirajte Javascript ili pokušajte pristupiti stranici s drugim internetskim preglednikom, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Alternativno se sa svojim zahtjevom obratite Volkswagen službi za korisnike - timu za zaštitu podataka.

Da bi društvo Volkswagen AG ciljano moglo tražiti vaše podatke, odaberite kojim skupinama ispitanika pripadate:

Višestruki odabir nije moguć

Kupci i zainteresirane strane
Kupci flota i kupci na veliko
Novinari
Akcionari
Diplomati
Ostali vanjski
Dobavljači i pružatelji usluga

Višestruki je odabir moguć
Trenutačni zaposlenici društva Volkswagen AG
Bivši zaposlenici društva Volkswagen AG
Kandidat za zaposlenje u Volkswagen AG
Ostali vanjski u vezi sa zapošljavanjem
Zaposlenici drugih poduzeća grupacije

Dodatno imajte na umu mogućnost samostalnog pregleda, obrade ili brisanja osobnih podataka vašeg Volkswagen ID-a i s tim povezanih digitalnih usluga (vwid.vwgroup.io).


Da bi društvo Volkswagen AG ciljano moglo obraditi vaš zahtjev, odaberite za koje pravo ispitanika nam se obraćate:

Pravo na informacije
Pravo na ispravke
Pravo na brisanje
Pravo na ograničenje obrade
Pravo na prigovor
Pravo na prijenos podataka
Pravo na opoziv

Imate pravo od nas dobiti informacije o obradi svojih osobnih podataka.

Imate pravo od nas zatražiti ispravak svojih netočnih odnosno nepotpunih osobnih podataka.

Imate pravo zatražiti brisanje svojih podataka u slučaju postojanja preduvjeta navedenih u čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Imate pravo zatražiti ograničenu obradu svojih podataka u slučaju postojanja preduvjeta iz čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako se obrada temelji na legitimnom interesu društva Volkswagen AG ili treće strane ili je u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti, imate pravo prigovora na obradu vaših podataka iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije.

Ako se obrada podataka temelji na privoli ili izvršavanju ugovora te se usto odvija automatiziranim putem, u skladu s čl. 20. OUZP-a imate pravo zaprimiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i proslijediti ih drugom voditelju obrade.

Ako obrada podataka ne počiva na privoli, imate pravo u svako doba besplatno odustati od obrade svojih podataka u okviru privole s učinkom u budućnosti.

Koristeći adresu e-pošte koju ste naveli, tražimo vaše osobne podatke u sustavima društva Volkswagen AG za informativno izvješće u skladu s OUZP-om. Ako upotrebljavate naše digitalne usluge (npr. We Connect), ovdje možete unijeti svoj Volkswagen ID. Ako želite navesti više Volkswagen ID-ova / adresa e-pošte, pošaljite još jedan zahtjev.

Podaci vašeg društva

Koristeći adresu koju ste naveli, tražimo vaše osobne podatke u sustavima društva Volkswagen AG za informativno izvješće u skladu s OUZP-om. Ako želite navesti više adresa, pošaljite još jedan zahtjev.

Vaši podaci za kontakt

Koristeći adresu koju ste naveli, tražimo vaše osobne podatke u sustavima društva Volkswagen AG za informativno izvješće u skladu s OUZP-om. Ako želite navesti više adresa, pošaljite još jedan zahtjev.

Koristite se sljedećom funkcijom učitavanja da biste na raspolaganje stavili dokumente koji dokazuju vaš identitet (npr. Svoju osobnu iskaznicu). Pročitajte i naš informativni letak o prikrivanju podataka koji vam je dostupan u području za preuzimanja.

Adresa je ista kao adresa dostave

Zbog održivosti društvo Volkswagen AG poslat će vam odgovor na zahtjev u digitalnom formatu. Ako želite isporuku poštom, molimo poništite potvrdni okvir.

Informativno izvješće o vašim osobnim podacima poslat ćemo na adresu za dostavu. Koristeći adresu za dostavu koju ste naveli, nećemo tražiti vaše osobne podatke u sustavima društva Volkswagen AG za informativno izvješće u skladu s OUZP-om.

Ako želite poslati zahtjev u vezi s motornim vozilom, potrebni su nam sljedeći podaci:
Opcionalno

Identifikacijski broj vozila (VIN) međunarodno je standardizirani 17-znamenkasti serijski broj za jedinstvenu identifikaciju motornog vozila (broj šasije). Broj se nalazi u prometnoj potvrdi dio 1. (registracija vozila). Molimo vas da postavljate samo upite koji se odnose na vozila proizvođača VW osobna vozila ili VW gospodarska vozila.

Navedeno razdoblje posjedovanja vremenski je okvir za koji želite primati informacije o vašim osobnim podacima vezanim uz vaš VIN. Morate pripremiti odgovarajući dokaz za to razdoblje posjedovanja.

Navedeno razdoblje posjedovanja vremenski je okvir za koji želite primati informacije o vašim osobnim podacima vezanim uz vaš VIN. Morate pripremiti odgovarajući dokaz za to razdoblje posjedovanja.

Moguće je učitati do 5 datoteka. Društvo Volkswagen AG prihvaća sljedeće dokumente kao dokaz o razdoblju vlasništva:

  • Potvrda o registraciji dio 1. (registracija vozila)
  • Vlasnički list od nadležnog tijela za izdavanje dozvola

Ako ova dva oblika dokaza nisu izdana na vaše ime, potrebna nam je izjava o suglasnosti vlasnika vozila, koji je naveden na dokazu o vlasništvu (predložak se nalazi u području za preuzimanja). Također možete prikriti (zacrniti) podatke koji nisu potrebni na dokumentima za dokaz vlasništva. Objašnjenje za to također ćete pronaći u području za preuzimanje.

Morate učitati barem jedan dokument koji dokazuje vlasništvo po navedenom VIN-u.

Identifikacijski broj vozila (VIN) međunarodno je standardizirani 17-znamenkasti serijski broj za jedinstvenu identifikaciju motornog vozila (broj šasije). Broj se nalazi u prometnoj potvrdi dio 1. (registracija vozila). Molimo vas da postavljate samo upite koji se odnose na vozila proizvođača VW osobna vozila ili VW gospodarska vozila.

Navedeno razdoblje posjedovanja vremenski je okvir za koji želite primati informacije o vašim osobnim podacima vezanim uz vaš VIN. Morate pripremiti odgovarajući dokaz za to razdoblje posjedovanja.

Navedeno razdoblje posjedovanja vremenski je okvir za koji želite primati informacije o vašim osobnim podacima vezanim uz vaš VIN. Morate pripremiti odgovarajući dokaz za to razdoblje posjedovanja.

Moguće je učitati do 5 datoteka. Društvo Volkswagen AG prihvaća sljedeće dokumente kao dokaz o razdoblju vlasništva:

  • Potvrda o registraciji dio 1. (registracija vozila)
  • Vlasnički list od nadležnog tijela za izdavanje dozvola

Ako ova dva oblika dokaza nisu izdana na vaše ime, potrebna nam je izjava o suglasnosti vlasnika vozila, koji je naveden na dokazu o vlasništvu (predložak se nalazi u području za preuzimanja). Također možete prikriti (zacrniti) podatke koji nisu potrebni na dokumentima za dokaz vlasništva. Objašnjenje za to također ćete pronaći u području za preuzimanje.

Morate učitati barem jedan dokument koji dokazuje vlasništvo po navedenom VIN-u.

Identifikacijski broj vozila (VIN) međunarodno je standardizirani 17-znamenkasti serijski broj za jedinstvenu identifikaciju motornog vozila (broj šasije). Broj se nalazi u prometnoj potvrdi dio 1. (registracija vozila). Molimo vas da postavljate samo upite koji se odnose na vozila proizvođača VW osobna vozila ili VW gospodarska vozila.

Navedeno razdoblje posjedovanja vremenski je okvir za koji želite primati informacije o vašim osobnim podacima vezanim uz vaš VIN. Morate pripremiti odgovarajući dokaz za to razdoblje posjedovanja.

Navedeno razdoblje posjedovanja vremenski je okvir za koji želite primati informacije o vašim osobnim podacima vezanim uz vaš VIN. Morate pripremiti odgovarajući dokaz za to razdoblje posjedovanja.

Moguće je učitati do 5 datoteka. Društvo Volkswagen AG prihvaća sljedeće dokumente kao dokaz o razdoblju vlasništva:

  • Potvrda o registraciji dio 1. (registracija vozila)
  • Vlasnički list od nadležnog tijela za izdavanje dozvola

Ako ova dva oblika dokaza nisu izdana na vaše ime, potrebna nam je izjava o suglasnosti vlasnika vozila, koji je naveden na dokazu o vlasništvu (predložak se nalazi u području za preuzimanja). Također možete prikriti (zacrniti) podatke koji nisu potrebni na dokumentima za dokaz vlasništva. Objašnjenje za to također ćete pronaći u području za preuzimanje.

Morate učitati barem jedan dokument koji dokazuje vlasništvo po navedenom VIN-u.

Ako je vaš prethodni zahtjev za informacijama bio prije manje od godinu dana, možete povezati zahtjeve tako da navedete odgovarajući ID zahtjeva. To znači da se možda nećete morati ponovno identificirati ili legitimirati svoj VIN/vlasništvo.

Upotrijebljeni znakovi:

Koristite se sljedećim poljem za učitavanje da biste nam na raspolaganje stavili popratnu dokumentaciju uz vaš zahtjev. Na dokumentima smijete prikriti nepotrebne podatke (zacrniti). Objašnjenje za to također ćete pronaći u području za preuzimanje.

Polja označena * obvezna su polja.

Vaše skupine:
Vaša prava:
Ime:
Datum rođenja:
Volkswagen ID / adresa e-pošte:
Telefonski broj (za dodatna pitanja):
D.U.N.S. Broj:
ID B2B profila ili korisnički ID grupacije:
Referentni broj zaposlenika:
Grupno poduzeće:
Korisničko ime:
Adresa:
Druga adresa za dostavu:
Identitet:
Dostava:
Broj kupca / ID:
Tvrtka:
Adresa društva:
Identifikacijski broj vozila (VIN 1):
Razdoblje posjedovanja: -
Popratna dokumentacija o posjedovanju:
Identifikacijski broj vozila (VIN 2):
Razdoblje posjedovanja: -
Popratna dokumentacija o posjedovanju:
Identifikacijski broj vozila (VIN 3):
Razdoblje posjedovanja: -
Popratna dokumentacija o posjedovanju:
Poruka:
Popratna dokumentacija uz vaš zahtjev:

Odgovorite na jedno od sigurnosnih pitanja. To služi kao sigurnosna funkcija pri isporuci vaših osobnih podataka putem našeg područja za preuzimanja. Zabilježite svoj odgovor da biste se kasnije mogli prijaviti u područje za preuzimanja.


Utipkajte prikazani tekst u odgovarajuće polje za unos. Ako ne prepoznajete tekst, putem gumba za ažuriranje možete generirati novi Captcha tekst. Ovaj zaštitni mehanizam nužan je da bismo spriječili automatizirane zahtjeve.

captcha image

Nečitko?


Polja označena * obvezna su polja.