Vissa delar av webbsidan kanske inte visas korrekt. Detta kan bero på att javascript har inaktiverats i din webbläsare eller att webbläsaren inte längre används eller är inkompatibel med vår sida. Aktivera javascript eller försök öppna sidan med en annan webbläsare, t.ex. Chrome, Firefox eller Safari. Du kan också vända dig till Volkswagens kundtjänst – Teamet för dataskydd med ditt ärende.

Om du t.ex. är verksam eller tidigare anställd, person med fil.kand. eller master, person som utbildas, person som bedriver dubbla studier, praktikant, tillfällig arbetskraft, närma anhörig till en anställd, sökande hos Volkswagen AG eller anställd på ett koncernbolag får du en översikt över alla dina rättigheter enligt den allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) och hur du kan utöva dessa gentemot Volkswagen AG på den här sidan.

Om du är fordonsköpare eller hyrkund hos Volkswagen AG och t.ex. vill ha information om fordonsleasing eller Car-Net- / We Connect-tjänster kan du skicka din förfrågan via gruppen för registrerade kunder och personer intresserade av att bli kunder.

Du har rätt att få veta hur vi hanterar dina personuppgifter.

Hur kan du utöva denna rättighet?

Använd vårt webbformulär eller nedanstående kontaktuppgifter för din förfrågan.

Du får uppgiftsrapporten inom en månad efter att du har skickat förfrågan. I synnerhet tillhandahålls information rörande dina grunddata, uppgiftskategorier och uppgiftsbehandlingens processer inom ramarna för din sysselsättning för Volkswagen AG.

Du har rätt att kräva att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som berör dig.

Hur kan du utöva denna rättighet?
Använd vårt webbformulär eller nedanstående kontaktuppgifter för din förfrågan.

Du har rätt att kräva att dina uppgifter raderas enligt förutsättningarna i art. 17 i GDPR. Till exempel kan du begära att dina uppgifter raderas om de inte längre krävs för de syften som de samlades in för. Dessutom kan du begära radering om dina uppgifter har behandlats på grundval av ditt samtycke och du återkallar samtycket.

Hur kan du utöva denna rättighet?
Använd vårt webbformulär eller nedanstående kontaktuppgifter för din förfrågan.

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas enligt förutsättningarna i art. 18 i GDPR. Så är exempelvis fallet om du bestrider att dina uppgifter är korrekta. Medan uppgifternas korrekthet kontrolleras kan du kräva att behandlingen begränsas.

Hur kan du utöva denna rättighet?
Använd vårt webbformulär eller nedanstående kontaktuppgifter för din förfrågan.

Om behandlingen sker på grund av berättigat intresse från Volkswagen AG eller tredje part, är av allmänt intresse eller ett led i myndighetsutövning har du rätt att motsätta dig behandlingen av dina uppgifter av skäl som uppstår ur din specifika situation. Vid sådan invändning ber vi dig meddela oss orsakerna till att du invänder mot uppgiftsbehandlingen.
Dessutom har du rätt att motsätta dig att uppgiftsbehandlingen används för direktmarknadsföring. Det gäller även profilering såvida det hänger samman med direktannonseringen.

Hur kan du utöva denna rättighet?
Använd vårt webbformulär eller nedanstående kontaktuppgifter för din förfrågan.

Om uppgiftsbehandlingen sker på grundval av samtycke eller för att uppfylla avtal och detta dessutom sker med hjälp av automatiserad behandling har du enligt art. 20 GDPR rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till annan uppgiftsansvarig.

Hur kan du utöva denna rättighet?
Använd vårt webbformulär eller nedanstående kontaktuppgifter för din förfrågan.

Om uppgiftsbehandlingen sker efter samtycke har du rätt att när som helst kostnadsfritt återkalla behandlingen inom ramen för samtycket med verkan för framtiden.

Hur kan du utöva denna rättighet?
Använd vårt webbformulär eller nedanstående kontaktuppgifter för din förfrågan.

Du har också rätt att lämna in klagomål på vår behandling av dina uppgifter hos en tillsynsmyndighet (t.ex. dataskyddsombudet i det tyska förbundslandet Niedersachsen). Utöver detta kan du även bedriva en civilrättslig process för att utöva dina rättigheter.

Din kontaktperson: Rättighetsinstans för registrerad personal hos Volkswagen AG

Postadress:         E-postadress:
Postadress: Volkswagen AG Brieffach 1862 Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
TYSKLAND
E-postadress: dsgvo-beschaeftigtendaten@volkswagen.de