Dalies svetainės vaizdas gali būti rodomas neteisingai. Taip gali atsitikti todėl, kad jūsų naršyklėje buvo išjungtas „Javascript“, jūsų interneto naršyklė nebuvo atnaujinta arba ji yra nesuderinama su mūsų svetaine. Įjunkite „Javascript“ arba pabandykite atidaryti tinklalapį naudodamiesi kita interneto naršykle, pvz., „Chrome“, „Firefox“ arba „Safari“. Be to, dėl šios problemos galite kreiptis į „Volkswagen“ klientų aptarnavimo tarnybą, duomenų apsaugos grupę.

Jei, pvz., esate ar buvote „Volkswagen AG“ darbuotojas, bakalauro, magistro laipsnių siekiantis studentas, stažuotojas, dualiai studijuojantis studentas, praktikantas, laikinasis darbuotojas, artimas darbuotojo giminaitis, kandidatas į pareigas „Volkswagen AG“ arba dirbate grupės įmonėje, apžvelgsime šiame puslapyje jūsų teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir tai, kaip galite jomis pasinaudoti „Volkswagen AG“ atžvilgiu.

Jei esate „Volkswagen AG“ transporto priemonės pirkėjas arba nuomininkas ir norite gauti informacijos, pavyzdžiui, apie transporto priemonių išperkamąją nuomą arba „Car-Net“ / „We Connect“ paslaugas, pateikite užklausą grupėje Klientai ir suinteresuotosios šalys.

Jūs turite teisę iš mūsų gauti informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?

Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Informacinę ataskaitą gausite per mėnesį nuo užklausos pateikimo. Pirmiausia bus pateikta informacija apie jūsų pagrindinius duomenis, duomenų kategorijas ir duomenų tvarkymo procesus atsižvelgiant į jūsų darbo santykius su „Volkswagen AG“.

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytumėme jūsų neteisingus arba neišsamius asmens duomenis.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jūs turite teisę reikalauti ištrinti jūsų duomenis, jei susidaro BDAR 17 straipsnyje minimos sąlygos. Pagal šį straipsnį jūs, pavyzdžiui, galite reikalauti ištrinti duomenis, jei jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami. Be to, jūs galite reikalauti ištrinti duomenis, jei mes tvarkome jūsų duomenis remdamiesi jūsų sutikimu, o jūs atšaukiate šį sutikimą.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jūs turite teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jei susidaro BDAR 18 straipsnyje minimos sąlygos. Pavyzdžiui, jei jūs užginčijate savo duomenų tikslumą. Jūs galite reikalauti apriboti jūsų duomenų tvarkymą tokiam laikotarpiui, per kurį tikrinamas duomenų tikslumas.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jei duomenys tvarkomi remiantis teisėtu „Volkswagen AG“ ar trečiosios šalies interesu arba dėl viešojo intereso ar vykdant viešosios valdžios funkcijas, jūs turite teisę nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečiu atveju. Jei nesutinkate, prašome informuoti mus apie priežastis, dėl kurių nesutinkate su duomenų tvarkymu.
Be to, jūs turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Ta pati nuostata taikoma profiliavimui, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jeigu duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ar sutarties vykdymu, be to, jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, pagal BDAR 20 straipsnį jūs turite teisę gauti savo duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų tvarkytojui.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jeigu duomenų tvarkymas pagrįstas sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, atšaukimui įsigaliojant nuo atšaukimo laiko.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Be to, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (pvz., Žemutinės Saksonijos duomenų apsaugos pareigūnui) dėl mūsų atliekamo jūsų duomenų tvarkymo. Taip pat galite reikšti reikalavimus pagal civilinio proceso teiseną.

Jūsų kontaktinis asmuo: „Volkswagen AG“ Duomenų subjekto teisių biuras, skirtas darbuotojų duomenų apsaugai

Pašto adresas:         El. paštas:
Pašto adresas: Volkswagen AG Brieffach 1862 Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
VOKIETIJA
El. paštas: dsgvo-beschaeftigtendaten@volkswagen.de