Előfordulhat, hogy a weboldal egyes részei nem jelennek meg megfelelően. Ennek az lehet az oka, hogy a Javascript ki van kapcsolva az Ön böngészőjében, vagy az Ön internetböngészője már nem naprakész, vagy nem kompatibilis a weboldalunkkal. Kérjük, aktiválja a Javascript-et, vagy próbálja meg megnyitni az oldalt egy másik böngészővel, pl. Chrome, Firefox vagy Safari. Alternatív megoldásként kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kérelmét illetően a Volkswagen ügyfélszolgálat adatvédelmi részleg csapatával.

Ha Ön például aktív vagy volt munkavállaló, alap- vagy mesterszakos hallgató, szakmunkás tanuló, duális hallgató, gyakornok, ideiglenes alkalmazott, munkavállaló közeli hozzátartozója, a Volkswagen AG-nál jelentkező vagy a csoport egyik vállalatának alkalmazottja, ez az oldal áttekintést nyújt Önnek, az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szerinti jogairól és arról, hogyan gyakorolhatja azokat a Volkswagen AG-val szemben.

Ha Ön egy Volkswagen AG járművásárló vagy bérlő és pl. lízinggel vagy Car-Net / We Connect szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat szeretne kapni, kérjük, nyújtsa be kérelmét az Ügyfelek és érdeklődők érintett csoport révén.

Joga van tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól.

Hogyan gyakorolhatja ezt a jogát?

Kérdések esetén kérjük, használja a webes űrlapunkat vagy a lent megadott elérhetőségi adatokat.

A kérelem benyújtása után egy hónapon belül megkapja a tájékoztató jelentést. Különösen az Ön törzsadatairól, adatkategóriáiról és adatfeldolgozási folyamatairól adunk tájékoztatást a Volkswagen AG vállalattal fennálló munkaviszonyával összefüggésben.

Önnek joga van hozzá, hogy helytelen, ill. hiányos személyes adatainak helyesbítését kérje tőlünk.

Hogyan gyakorolhatja ezt a jogát?
Kérdések esetén kérjük, használja a webes űrlapunkat vagy a lent megadott elérhetőségi adatokat.

Önnek a GDPR általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében szereplő feltételek teljesülése esetén joga van adatainak törlését kérni tőlünk. Ennek alapján kérheti például adatai törlését, ha már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez gyűjtötték. Ezenkívül akkor is kérheti a törlést, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, és Ön visszavonja ezt a hozzájárulást.

Hogyan gyakorolhatja ezt a jogát?
Kérdések esetén kérjük, használja a webes űrlapunkat vagy a lent megadott elérhetőségi adatokat.

Önnek joga van az adatai feldolgozásának a korlátozását kérnie tőlünk, ha a GDPR 18. cikkében szereplő feltételek teljesülnek. Ez a helyzet áll fenn például abban az esetben, ha Ön vitatja az adatok helyességét. Ebben az esetben az adatok helyességére irányuló vizsgálat idejére kérheti a feldolgozás korlátozását.

Hogyan gyakorolhatja ezt a jogát?
Kérdések esetén kérjük, használja a webes űrlapunkat vagy a lent megadott elérhetőségi adatokat.

Ha az adatkezelés a Volkswagen AG vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, vagy közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy közhatalom gyakorlása során történik, Önnek jogában áll tiltakozni különleges helyzetéből adódó okokból adatainak kezelése ellen. Tiltakozás esetén kérjük, adja meg indokait, amelyre alapozva tiltakozik az adatkezelés ellen.
Emellett joga van tiltakozni a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen. Vonatkozik ez a profilalkotásra is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Hogyan gyakorolhatja ezt a jogát?
Kérdések esetén kérjük, használja a webes űrlapunkat vagy a lent megadott elérhetőségi adatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozás hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapszik és automatizált adatkezelés útján valósul meg, akkor a GDPR 20. cikke értelmében jogában áll, hogy adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Hogyan gyakorolhatja ezt a jogát?
Kérdések esetén kérjük, használja a webes űrlapunkat vagy a lent megadott elérhetőségi adatokat.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelést bármikor jogában áll a beleegyezés keretében ingyenesen a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonni.

Hogyan gyakorolhatja ezt a jogát?
Kérdések esetén kérjük, használja a webes űrlapunkat vagy a lent megadott elérhetőségi adatokat.

Ezenkívül joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál (pl.: Alsó-Szászország tartományi adatvédelmi megbízottjánál) az adatainak általunk történő feldolgozásával kapcsolatban. Ezen túlmenően polgári jogi úton érvényesítheti követelését.

Kapcsolattartója: a Volkswagen AG alkalmazottak adatait kezelő Érintett jogok osztálya

Postai cím         E-mail:
Postai cím Volkswagen AG Postafiók 1862 Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NÉMETORSZÁG
E-mail: dsgvo-beschaeftigtendaten@volkswagen.de