Deler av nettstedet vises muligens ikke riktig. Dette kan skyldes av nettleseren din har deaktivert Javascript, eller at nettleseren din ikke er oppdatert eller ikke er kompatibel med siden vår. Aktiver Javascript, eller prøv å åpne siden med en annen nettleser f.eks. Chrome, Firefox eller Safari. Du kan også ta saken din til Volkswagen kundeservice – personvernteam.

Hvis du for eksempel er en aktiv eller tidligere ansatt bachelorstudent, masterstudent, lærling, dual student, praktikant, midlertidig ansatt, nær slektning av en ansatt, søker hos Volkswagen AG eller en ansatt i et selskap i konsernet er, gir vi deg på denne siden en oversikt over dine rettigheter i henhold til personvernforordningen (GDPR) og hvordan du kan utøve dem overfor Volkswagen AG.

Hvis du kjøper eller leier et kjøretøy fra Volkswagen AG og f.eks. vil ha informasjon om kjøretøyleasing eller Car-Net/We Connect-tjenester, må du rette forespørselen via gruppen over registrerte som omfatter kunder og interessenter.

Du har rett til å motta informasjon fra oss om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?

Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du bruke vårt nettskjema eller kontaktinformasjonen nedenfor.

Du mottar innsynsrapporten én måned etter at forespørselen er stilt. Du mottar informasjon om dine kjernedata, datakategorier og prosesser i databehandlingen i forbindelse med ditt forretningsforhold med Volkswagen AG.

Du har rett til å kreve at vi retter opp uriktige eller ufullstendige personopplysninger som gjelder deg.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du bruke vårt nettskjema eller kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis betingelsene i personvernforordningens artikkel 17 er til stede, har du rett til å kreve at opplysningene dine slettes. Den sier blant annet at du kan kreve at opplysningene dine slettes dersom de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Du kan også kreve sletting hvis vi behandler opplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke og du trekker tilbake samtykket.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du bruke vårt nettskjema eller kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis betingelsene i personvernforordningens GDPR artikkel 18 er til stede, har du rett til å kreve at behandling av dine opplysninger begrenses. Det er for eksempel tilfellet hvis du bestrider riktigheten av opplysningene dine. Du kan da kreve at behandlingen begrenses mens riktigheten av opplysningene kontrolleres.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du bruke vårt nettskjema eller kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis behandlingen utføres på grunnlag av en legitim interesse hos Volkswagen AG eller tredjepart eller har offentlig interesse eller gjelder utøvelse av offentlig makt, har du rett til å protestere mot at opplysningene dine behandles, av grunner som gir seg av din spesielle situasjon. I tilfelle du protesterer, ber vi deg om å informere oss om årsakene til at du protesterer på databehandlingen.
Du har også rett til å motsette deg databehandling for direkte markedsføringsformål. Dette gjelder også profilering i den grad det er relatert til direkte reklame.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du bruke vårt nettskjema eller kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis databehandlingen skjer på grunnlag av samtykke eller i forbindelse med en avtale, og dessuten skjer automatisk, har du iht. art. 20 i GDPR rett til å få utlevert opplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og overføre dem til en annen databehandler.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du bruke vårt nettskjema eller kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis databehandlingen er basert på samtykke, har du rett til når som helst kostnadsfritt å tilbakekalle databehandlingen innenfor rammen av et samtykke med fremtidig virkning.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du bruke vårt nettskjema eller kontaktinformasjonen nedenfor.

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet (f.eks. Statskommisjonæren for databeskyttelse i Niedersachsen, i Norge: Datatilsynet) om vår behandling av dataene dine. For øvrig kan du bruke sivilretten til å gjøre krav gjeldende.

Din kontaktpartner: kontor for registrertes rettigheter for ansattopplysninger hos Volkswagen AG

Postadresse:         E-post:
Postadresse: Volkswagen AG Postboks 1862 Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
TYSKLAND
E-post: dsgvo-beschaeftigtendaten@volkswagen.de