Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej niekompatybilność z naszą stroną internetową. Proszę aktywować JavaScript lub spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox lub Safari. Ewentualnie proszę zwrócić się ze swoją sprawą do następującej jednostki: Zespół ds. Ochrony Danych w Serwisie Klienta Volkswagen. 

Jeżeli są Państwo np. aktywnym lub byłym pracownikiem, studentem studiów licencjackich, studentem studiów magisterskich, praktykantem, osobą studiującą w systemie dualnym, stażystą, pracownikiem tymczasowym, bliskim krewnym pracownika, osobą aplikującą do pracy w Volkswagen AG lub pracownikiem spółki grupy kapitałowej, podajemy Państwu na tej stronie przegląd praw, jakie Państwu przysługują zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), i możliwości wykonywania tych praw wobec Volkswagen AG.

Nabywcę pojazdu lub klienta wynajmującego firmy Volkswagen AG, który chce uzyskać informacje np. na temat leasingu pojazdów lub usług Car-Net, prosimy o złożenie wniosku w ramach grupy osób, których dane informacje dotyczą Klienci i potencjalni klienci.

Mają Państwo prawo do otrzymywania od nas informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?

W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Raport informacyjny prześlemy pocztą w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku. Będzie on zawierał w szczególności informację o danych podstawowych, kategoriach danych i procesach przetwarzania danych w ramach stosunku zatrudnienia z Volkswagen AG.

Mają Państwo prawo żądać od nas poprawienia wszelkich nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 17 RODO. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy nie są one już potrzebne do realizacji celów, w związku z którymi były gromadzone. Ponadto mogą Państwo żądać usunięcia danych, jeśli przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, a zgoda ta zostanie wycofana.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku wystąpienia przesłanek artykułu 18 RODO. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których kwestionowana jest prawdziwość danych. Na czas weryfikacji prawdziwości danych mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Jeśli przetwarzanie opiera się na nadrzędnym interesie, mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Wniesienie sprzeciwu jest zgodnie z art. 21 RODO dozwolone w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej bądź jest oparte na uzasadnionym interesie firmy Volkswagen AG, lub strony trzeciej.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w ramach realizacji umowy oraz w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazywania ich innym firmom przetwarzającym dane.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą, mają Państwo prawo do bezpłatnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (np. Inspektora Ochrony Danych Kraju Związkowego Dolna Saksonia) w związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych.

Osoby do kontaktu: Biuro ds. praw osób, których dane dotyczą, dla danych pracowników Volkswagen AG

Adres korespondencyjny:         Adres e-mail:
Adres korespondencyjny: Volkswagen AG Brieffach 1862 Berliner Ring 2 D-38440 Wolfsburg
NIEMCY
Adres e-mail: dsgvo-beschaeftigtendaten@volkswagen.de