Vissa delar av webbsidan kanske inte visas korrekt. Detta kan bero på att javascript har inaktiverats i din webbläsare eller att webbläsaren inte längre används eller är inkompatibel med vår sida. Aktivera javascript eller försök öppna sidan med en annan webbläsare, t.ex. Chrome, Firefox eller Safari. Du kan också vända dig till Volkswagens kundtjänst – Teamet för dataskydd med ditt ärende.

Om du är kund hos Volkswagen AG, dvs. beställer eller har beställt produkter från Volkswagen AG eller har för avsikt att göra detta eller är intresserad av tjänster eller produkter från Volkswagen AG, får du på den här sidan en översikt över dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GPDR) och hur du kan utöva dessa gentemot Volkswagen AG.

Du har rätt att få veta hur vi hanterar dina personuppgifter.

Hur kan jag skicka en förfrågan?

För att skicka en förfrågan till Volkswagen AG har du olika möjligheter beroende på rättigheter. Använd webbformuläret för din uppgiftsförfrågan.

Hur identifierar och legitimerar du dig?

Vi kommer att försöka identifiera dig med hjälp av våra system så fort vi har tagit emot din förfrågan. Om detta inte skulle vara möjligt direkt kommer du att få en uppmaning om att identifiera dig från oss. Möjligheten till identifiering står till ditt förfogande i 4 veckor och sker via tjänsten PostIdent från vår partner Deutsche Post (tyska postverket). Mer information:

Legitimering krävs om du gör en förfrågan relaterad till fordonsdata. För detta ber vi dig att i samband med din förfrågan bifoga tillhörande underlag, t.ex. chassinummer samt ägarbevis.

Hur lång tid tar det?

Bearbetningstiden för en förfrågan är minst en och maximalt tre månader efter det att den har ankommit.

Hur sker återkopplingen?

När din förfrågan har behandlats får du ett svar via posten eller elektroniskt.

Chassinumret (VIN) är det 17-siffriga internationella standardnumret för tydlig identifikation av motorfordon. Numret står angivet i registreringsbeviset, del 1. Dessutom står VIN också på själva fordonet, oftast i motorrummet eller på höger fordonssida. Baserat på det VIN och den ägandeperiod du har angett söker vi i Volkswagen AG:s system efter dina personuppgifter som ska inkluderas i uppgiftsrapporten i enlighet med GDPR. Vi ber dig att endast göra förfrågningar som berör fordon som har producerats av VW PKW (Volkswagens personbilsavdelning) eller VW Nutzfahrzeuge (Volkswagen nyttofordon).

Källa: Förbundsrepubliken Tyskland, Inrikesministeriet – Bundesdruckerei GmbH
Förekommande illustrationer är modifierade versioner. Källangivelsen avser icke bearbetat originaldokument.

VIN finns i registreringsbeviset del 1 under avsnitt ”E”.

Angiven ägandeperiod är den tidsram för vilken du vill ha information rörande dina personuppgifter som är knutna till ditt VIN. För denna ägandeperiod måste du tillhandahålla motsvarande underlag.

Upp till 5 filer kan laddas upp. Som underlag för ägandeperioden godkänner Volkswagen AG följande underlag:

  • Registreringsbevis del 1 (fordonsregistrering)
  • Ägarbevis från tillståndsmyndighet

Om dessa båda underlag inte har utfärdats i ditt namn måste du tillhandahålla oss en samtyckesförsäkran från fordonsägaren som namnges på ägarbeviset. Motsvarande formulärblad för fordonsöverlåtande finns på nedladdningssidan.

Du har rätt att dölja uppgifter på identifikations- och legitimationsdokument som kundtjänsten på Volkswagen AG inte behöver för att bekräfta din identitet och/eller att du äger fordonet. I informationsbladet på nedladdningssidan hittar du information om vilka uppgifter du kan dölja.

I vårt webbformulär för uppgiftsförfrågan (privacy.volkswagen.com/request) kan du genom att ange ditt Volkswagen ID i enlighet med art. 15 GDPR få information rörande dina personuppgifter som finns sparade på det centrala Volkswagen ID-användarkontot inklusive därtill knutna digitala tjänster (t.ex. We Park, Volkswagen Connect). För detta behöver vi den e-postadress du har angett som Volkswagen ID. Den används för den så kallade dubbla anmälan. I samband med detta skickas ett e-postmeddelande till angiven e-postadress med en bekräftelsebegäran. I detta fall behandlas din förfrågan först så fort du har valt tillhörande bekräftelselänk. Notera att länken förfaller efter 48 timmar. Om ingen aktivering sker kommer ditt Volkswagen ID inte att användas för att söka efter dina personuppgifter.

Om du vill ange flera olika Volkswagen ID:n ber vi dig göra en ytterligare uppgiftsförfrågan.

Notera dessutom möjligheten att separat kunna visa, behandla och radera de personuppgifter som behandlas inom ramarna för Volkswagen AG:s digitala tjänster. Följande tjänster erbjuder dessa funktioner:

Du har rätt att kräva att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som berör dig.

Detta kan t.ex. gälla felaktiga uppgifter i dina grunddata, varför det vid rättelse som regel inte är nödvändigt att uppvisa ytterligare underlag.

Om du skulle byta namn, t.ex. genom giftermål, krävs dokument som styrker denna ändring.

Hur kan du utöva denna rättighet?
Använd vårt webbformulär eller nedanstående kontaktuppgifter för din förfrågan.

Du har rätt att kräva att dina uppgifter raderas enligt förutsättningarna i art. 17 i GDPR. Till exempel kan du begära att dina uppgifter raderas om de inte längre krävs för de syften som de samlades in för. Dessutom kan du begära radering om dina uppgifter har behandlats på grundval av ditt samtycke och du återkallar samtycket.

Vi rekommenderar att du gör en förfrågan med syfte att utöva din raderingsrätt när du har fått information om dina personuppgifter. I detta fall ber vi dig att vända dig till oss med din raderingsförfrågan tillsammans med ärende-ID från din tidigare uppgiftsförfrågan.

Om du inte har skickat någon tidigare uppgiftsförfrågan ber vi dig att redogöra för ditt raderingsönskemål – samt, om möjligt, konkret behandling – för dina uppgifter (åtminstone förnamn, efternamn, adress, födelsedatum).

Hur kan du utöva denna rättighet?
Använd vårt webbformulär eller nedanstående kontaktuppgifter för din förfrågan.

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas enligt förutsättningarna i art. 18 i GDPR. Så är exempelvis fallet om du bestrider att dina uppgifter är korrekta. Medan uppgifternas korrekthet kontrolleras kan du kräva att behandlingen begränsas.

Hur kan du utöva denna rättighet?
Använd vårt webbformulär eller nedanstående kontaktuppgifter för din förfrågan.

Om behandlingen sker på grund av berättigat intresse från Volkswagen AG eller tredje part, är av allmänt intresse eller ett led i myndighetsutövning har du rätt att motsätta dig behandlingen av dina uppgifter av skäl som uppstår ur din specifika situation. Vid sådan invändning ber vi dig meddela oss orsakerna till att du invänder mot uppgiftsbehandlingen.
Dessutom har du rätt att motsätta dig att uppgiftsbehandlingen används för direktmarknadsföring. Det gäller även profilering såvida det hänger samman med direktannonseringen.

Hur kan du utöva denna rättighet?
Använd vårt webbformulär eller nedanstående kontaktuppgifter för din förfrågan.

Om uppgiftsbehandlingen sker på grundval av samtycke eller för att uppfylla avtal och detta dessutom sker med hjälp av automatiserad behandling har du enligt art. 20 GDPR rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till annan uppgiftsansvarig.

Hur kan du utöva denna rättighet?
Använd vårt webbformulär eller nedanstående kontaktuppgifter för din förfrågan.

Om uppgiftsbehandlingen sker efter samtycke har du rätt att när som helst kostnadsfritt återkalla behandlingen inom ramen för samtycket med verkan för framtiden.

Hur kan du utöva denna rättighet?
Använd vårt webbformulär eller nedanstående kontaktuppgifter för din förfrågan.

Du har också rätt att lämna in klagomål på vår behandling av dina uppgifter hos en tillsynsmyndighet (t.ex. dataskyddsombudet i det tyska förbundslandet Niedersachsen). Utöver detta kan du även bedriva en civilrättslig process för att utöva dina rättigheter.

Din kontaktperson: Volkswagens kundtjänst – Teamet för dataskydd

Postadress:         Tel.:   Internationellt telefonnummer: E-postadress:
Postadress: Volkswagen AG Teamet för dataskydd Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
TYSKLAND
Tel.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Internationellt telefonnummer: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-postadress: privacy@volkswagen.de