Deler av nettstedet vises muligens ikke riktig. Dette kan skyldes av nettleseren din har deaktivert Javascript, eller at nettleseren din ikke er oppdatert eller ikke er kompatibel med siden vår. Aktiver Javascript, eller prøv å åpne siden med en annen nettleser f.eks. Chrome, Firefox eller Safari. Du kan også ta saken din til Volkswagen kundeservice – personvernteam.

Hvis du ikke har et spesifikt kontraktsforhold med Volkswagen AG og for eksempel er en donasjonsmottaker, besøkende, gjest, representant for en organisasjon uten provisjon, konkurransedeltaker, influenser uten provisjon, stipendiat, salgsrepresentant uten provisjon eller fan, kan du på følgende side finne ut hvordan du kan utøve dine rettigheter i henhold til personvernforordningen (GDPR) overfor Volkswagen AG.

Denne gruppen omfatter også registrerte med spesielle roller i retts- og avtaleforhold, f.eks. parter i en rettstvist, representanter for myndigheter som handler på grunn av offentligrettslige anliggender, notarius publicus, advokater, notarialfullmektige, landmålerkontorer, eiendomskjøpere/-selgere/kjøpsinteressenter, festere og bortfestere, rettighetshavere og -givere, leietakere og -givere.

Du har rett til å motta informasjon fra oss om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvordan retter jeg en forespørsel?

For å rette en forespørsel til Volkswagen AG har du, avhengig av rettigheter, ulike muligheter. Bruk nettskjemaet for en innsynsforespørsel.

Hvordan utføres identifisering og legitimering?

Når forespørselen din har kommet inn, forsøker vi å identifisere den ved hjelp av systemene våre. Hvis dette ikke er umiddelbart mulig, sender vi deg en oppfordring om identifisering. Muligheten til å identifisere seg har du tilgang til i 4 uker og gjøres ved hjelp av PostIdent-tjenesten til vår partner Deutsche Post. Mer under:

Hvis du har rettet en forespørsel som gjelder kjøretøydata, er det nødvendig å legitimere seg. Når du retter forespørselen, legger du da ved understellsnummer og eierskapsbevis.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Det tar minst én og maksimalt tre måneder å behandle en forespørsel etter at den er levert.

Hvordan skjer tilbakemeldingen?

Etter at forespørselen din er behandlet, mottar du et svar digitalt eller per brevpost.

Understellsnummeret (VIN) er et internasjonalt standardisert serienummer på , 17 sifre som entydig identifiserer et kjøretøy. Du finner nummeret blant annet i vognkort del 1. VIN er dessuten plassert flere steder på selve kjøretøyet, for det meste i motorrommet eller på høyre halvdel av kjøretøyet. På grunnlag av VIN og eierskapsperioden du har oppgitt, søker vi i systemene til Volkswagen AG etter personopplysningene din for innsynsrapporten iht. GDPR. Vi ber om at du bare retter forespørsel som gjelder kjøretøy produsert av VW personbil eller VW nyttekjøretøy.

Kilde: Bundesrepublik Deutschland, Bundesministerium des Innern - Bundesdruckerei GmbH (det tyske innenriksministeriets trykkeri)
Figurene som er vist her, er modifiserte utgaver. Kildehenvisningen viser til originaldokumentet uten utstrykninger.

Du finner VIN i vognkort del 1 under avsnitt “E”.

Den oppgitte eierskapsperioden er den perioden hvor du ønsker å motta informasjon om personopplysningene dine som er knyttet til din VIN. Du kan måtte klargjøre egnet bevis for denne eierskapsperioden.

Du kan laste opp inntil 5 filer. Volkswagen AG godtar følgende dokumenter som bevis på eierskapsperioden:

  • Vognkort del 1 (kjøretøydokumentasjon)
  • Eierskapsattest fra et offentlig kontor

Dersom disse to bevisene ikke er utstedt i ditt navn, må du sende oss en samtykkeerklæring fra kjøretøyets eier som nevnes med navn på eierskapsbeviset. Du finner skjemaer for leasing av kjøretøy blant nedlastingene.

Du har rett til å sladde opplysninger på identifikasjons- og legitimasjonspapirer som kundeservice hos Volkswagen AG ikke trenger for å kunne bevise din identitet og/eller ditt kjøretøyeierskap. I informasjonsbladet om anonymisering blant nedlastingene finner du informasjon om hvilke opplysninger du kan anonymisere.

I vårt nettskjema for innsynsforespørsler (privacy.volkswagen.com/request) kan du iht. art. 15 i GDPR ved å oppgi din Volkswagen ID motta informasjon om hvilke personopplysninger som er lagret på den sentrale Volkswagen ID-brukerkontoen, i tillegg til tilknyttede digitale tjenester (f.eks. We Park, Volkswagen Connect). Her trenger vi e-postadressen du har lagret som Volkswagen ID. Denne brukes til den såkalte double opt in-prosedyren. Da får du tilsendt en e-post til den oppgitte e-postadressen med forespørsel om å bekrefte. Forespørselen din behandles i dette tilfellet så snart du har valgt tilhørende bekreftelseslenke. Vær klar over at lenken utløper etter 48 timer. Dersom bekreftelsen mangler, brukes ikke Volkswagen ID til å bestemme personopplysninger.

Hvis du vil oppgi flere Volkswagen ID-er, må du sende en ny innsynsforespørsel.

Vær også klar over muligheten til selv å se på, behandle eller slette personopplysningene din som behandles i forbindelse med de digitale tjenestene fra Volkswagen AG. Følgende tjenester har disse funksjonene:

Du har rett til å kreve at vi retter opp uriktige eller ufullstendige personopplysninger som gjelder deg.

Her kan det f.eks. dreie seg om feilaktige opplysninger i kjernedataene dine. Da er det som regel ikke nødvendig å komme med ytterligere beviser for å rette.

Hvis du skal endre navn, f.eks. etter giftermål, trengs det dokumenter for å bevise denne endringen.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du bruke vårt nettskjema eller kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis betingelsene i personvernforordningens artikkel 17 er til stede, har du rett til å kreve at opplysningene dine slettes. Den sier blant annet at du kan kreve at opplysningene dine slettes dersom de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Du kan også kreve sletting hvis vi behandler opplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke og du trekker tilbake samtykket.

Vi anbefaler at du retter en forespørsel om å utøve retten til sletting etter at du er informert om personopplysninger. I dette tilfeller tar du kontakt med oss med forespørsel om sletting og forteller oss hva du ønsker, og gir oss forespørsel-ID-en fra den foregående innsynsforespørselen.

Hvis du ikke har rettet noen innsynsforespørsel først, må du si hva du ønsker å slette, om mulig den konkrete behandlingen, ved å oppgi dine opplysninger (minst: fornavn, etternavn, adresse, fødselsdato) til oss.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du bruke vårt nettskjema eller kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis betingelsene i personvernforordningens GDPR artikkel 18 er til stede, har du rett til å kreve at behandling av dine opplysninger begrenses. Det er for eksempel tilfellet hvis du bestrider riktigheten av opplysningene dine. Du kan da kreve at behandlingen begrenses mens riktigheten av opplysningene kontrolleres.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du bruke vårt nettskjema eller kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis behandlingen utføres på grunnlag av en legitim interesse hos Volkswagen AG eller tredjepart eller har offentlig interesse eller gjelder utøvelse av offentlig makt, har du rett til å protestere mot at opplysningene dine behandles, av grunner som gir seg av din spesielle situasjon. I tilfelle du protesterer, ber vi deg om å informere oss om årsakene til at du protesterer på databehandlingen.
Du har også rett til å motsette deg databehandling for direkte markedsføringsformål. Dette gjelder også profilering i den grad det er relatert til direkte reklame.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du bruke vårt nettskjema eller kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis databehandlingen skjer på grunnlag av samtykke eller i forbindelse med en avtale, og dessuten skjer automatisk, har du iht. art. 20 i GDPR rett til å få utlevert opplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og overføre dem til en annen databehandler.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du bruke vårt nettskjema eller kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis databehandlingen er basert på samtykke, har du rett til når som helst kostnadsfritt å tilbakekalle databehandlingen innenfor rammen av et samtykke med fremtidig virkning.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du bruke vårt nettskjema eller kontaktinformasjonen nedenfor.

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet (f.eks. Statskommisjonæren for databeskyttelse i Niedersachsen, i Norge: Datatilsynet) om vår behandling av dataene dine. For øvrig kan du bruke sivilretten til å gjøre krav gjeldende.

Din kontaktpartner: Volkswagen kundeservice – personvernteam

Postadresse:         Tlf.:   Tlf. int.: E-post:
Postadresse: Volkswagen AG Personvernteam Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
TYSKLAND
Tlf.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tlf. int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-post: privacy@volkswagen.de