Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така и към нашия отдел за обслужване на клиенти на Volkswagen – Екип „Защита на данните“.

Ако по принцип нямате конкретни договорни отношения с Volkswagen AG и сте например получател на дарение, посетител, гост, представител на неупълномощена организация, участник в лотария, неупълномощен инфлуенсър, стипендиант, неупълномощен търговски представител или фен, на следващата страница можете да научите как да упражните правата си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) спрямо Volkswagen AG.

Към тази група принадлежат и субекти на данни със специални функции в рамките на правни и договорни отношения (напр. страни по правен спор, представители на органи, действащи въз основа на публичното право, нотариуси, адвокати, представители на нотариуси, геодезически служби, купувачи/продавачи/потенциални купувачи на имоти, приематели или прехвърлители на право на строеж, приематели или прехвърлители на разрешение, наематели и наемодатели, лизингополучатели и лизингодатели).

Имате право да получавате от нас информация относно обработването на Вашите лични данни.

Как да направя запитване?

За да направите запитване до Volkswagen AG, в зависимост от правото имате различни възможности. За да направите запитване за информация, моля, използвайте уеб формуляра.

Как се извършват идентификацията и легитимацията?

След като Вашето запитване постъпи при нас, ние ще се опитаме да Ви идентифицираме с помощта на нашите системи. Ако това не е непосредствено възможно, ще получите от нас искане за идентификация. Вие ще имате на разположение 4 седмици за идентификация, като тя ще бъде извършена от нашия партньор Deutsche Post чрез метода PostIdent. Подробна информация на:

Ако сте направили запитване за данни на автомобил, е необходима легитимация. За целта в процеса на изпращане на запитването ще трябва да предоставите съответните документи като идентификационен номер на автомобила, както и документ за собственост на автомобила.

Колко време продължава проверката?

Времето за обработка на дадено запитване е минимум един и максимум три месеца след постъпване на запитването.

Как получавате отговор?

След обработка на Вашето запитване Вие ще получите отговор по обикновената или по електронната поща.

Идентификационният номер на автомобила (VIN) е международно уеднаквеният 17-цифрен сериен номер за еднозначна идентификация на автомобил (номер на шаси). Номера ще намерите в регистрационния талон Част 1. Освен това VIN ще откриете и на други места в автомобила, обикновено на двигателя или в дясната половина на автомобила. Въз основа на посочения от Вас VIN и периода на собственост ние ще потърсим в системите на Volkswagen AG Вашите лични данни, за да Ви предоставим информация съгласно ОРЗД. Моля, изпращайте запитвания, отнасящи се само за автомобили, произведени от VW PKW (леки автомобили) или VW Nutzfahrzeuge (товарни автомобили).

Източник: Федерална република Германия, Федерално министерство на вътрешните работи – Федерална печатница ГмбХ (Bundesdruckerei GmbH)
Следните изображения са модифицирани версии. Посоченият източник препраща към оригиналния документ без зачерняния.

VIN ще намерите в регистрационния талон Част 1 в раздел Д.

Посоченият период на собственост върху автомобила е времевата рамка, за която Вие искате да получите информация за Вашите лични данни, свързани с Вашия VIN. За този период на собственост Вие трябва да представите съответния документ.

Може да прикачите до 5 файла. Като доказателство за периода на собственост върху автомобила Volkswagen AG признава следните документи:

  • Регистрационен талон Част 1 (Паспорт на автомобила)
  • Удостоверение за собственост от регистрационна служба

Ако тези два документа не са издадени на Ваше име, трябва да ни предоставите декларация за съгласие от собственика на автомобила, чието име да е посочено върху документите за собствеността. Съответните формуляри за предоставяне на автомобила ще намерите в Портал за сваляне на документи.

Вие имате право да зачерните данни върху документи за идентификация и легитимация, които не са необходими на отдела за обслужване на клиенти на Volkswagen AG за проверка на Вашата самоличност и/или собствеността върху автомобила. В Информационната брошура за зачерняне на данни в Портала за сваляне на документи ще намерите информация за това какви данни можете да зачерните.

В нашия уеб формуляр за запитване за информация (privacy.volkswagen.com/request) Вие имате възможност, като посочите Вашия Volkswagen ID, съгласно чл. 15 от ОРЗД да получите информация за Вашите лични данни, посочени в централния Ви акаунт във Volkswagen ID, заедно със свързаните с това дигитални услуги (напр. We Park, Volkswagen Connect). За целта трябва да посочите имейл адреса, избран за Volkswagen ID. Той се използва за т.нар. метод Double-Opt-In. Това означава, че на Вашия имейл адрес се изпраща съобщение с молба за потвърждение. В този случай запитването Ви се обработва чак след като сте активирали съответния линк за потвърждение. Моля, имайте предвид, че след 48 часа линкът вече не е активен. В случай че не бъде направено потвърждение, Вашият Volkswagen ID не се използва за събиране на Вашите лични данни.

Ако искате да посочите няколко идентификационни номера във Volkswagen, моля, направете допълнително запитване.

Вие имате допълнителна възможност да разгледате, обработите или да изтриете Вашите лични данни, които се обработват в рамките на дигитални услуги от Volkswagen AG. Следните услуги предлагат тази функция:

Имате право да изискате от нас корекция на засягащи Ви неправилни или непълни лични данни.

Това може да бъдат напр. неправилни данниот основния Ви профил, за чиято корекция по правило не се изискват допълнителни документи.

Ако желаете да промените името си, напр. след сключване на брак, са необходими документи, които доказват тази промяна.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

При наличието на условията, посочени в чл. 17 от ОРЗД, имате право да поискате изтриването на Вашите данни. Може например да поискате изтриването на Вашите данни, ако същите вече не са необходими за целите, за които са били събрани. Може също така да поискате изтриване, ако обработваме данните Ви въз основа на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие.

Препоръчваме Ви да направите запитване за упражняване на правото си на изтриване след извършване на справка за Вашите лични данни. В този случай отправете запитването си за изтриване заедно с ID на запитването от предхождащото запитване за информация.

Ако не направите предварително запитване за информация, опишете желанието си за изтриване, по възможност и конкретната обработка, като посочите Вашите данни (минимум фамилия, име, адрес, дата на раждане).

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите данни, ако са налице условията, посочени в чл. 18 от ОРЗД. Такъв например е случаят, когато оспорвате точността на Вашите данни. Тогава може да изискате ограничаване на обработката за периода, през който се извършва проверката на точността на данните.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Ако обработката се извършва въз основа на оправдан интерес на Volkswagen AG или на трета страна, или е от обществен интерес или се извършва при упражняване на публична власт, Вие имате право да откажете обработката на Вашите данни поради причини, породени от Вашата особена ситуация. В случай на възражение Ви молим да ни съобщите Вашите основания, поради които възразявате срещу обработването на данните.
Също така имате правото да възразите срещу обработването на данни за целите на директния маркетинг. Това важи и за „профилирането“, доколкото е свързано с директен маркетинг.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Ако обработването на данните се основава на съгласие или изпълнение на договор и освен това се извършва с помощта на автоматизирана обработка, съгласно чл. 20 от ОРЗД имате право да получите данните си в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги предадете на друг обработващ данни.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Ако обработването на данните се основава на съгласие, имате право безплатно и по всяко време с действие занапред да оттеглите съгласието си за обработването на данни.

Как можете да упражните това право?
За Вашето запитване използвайте нашия уеб формуляр или посочените по-долу данни за контакт.

Също така имате право да подавате жалби до надзорен орган (напр. до комисаря по защита на личните данни за Долна Саксония) във връзка с обработването на Вашите данни от наша страна. В останалите случаи Вие може да предявите претенциите си по пътя на гражданското право.

Лице за контакт: Volkswagen Обслужване на клиенти – Екип „Защита на данните“

Пощенски адрес:         Тел.:   Тел.: Имейл:
Пощенски адрес: Volkswagen AG Екип „Защита на данните“ Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Тел.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) Имейл: privacy@volkswagen.de