Vissa delar av webbsidan kanske inte visas korrekt. Detta kan bero på att javascript har inaktiverats i din webbläsare eller att webbläsaren inte längre används eller är inkompatibel med vår sida. Aktivera javascript eller försök öppna sidan med en annan webbläsare, t.ex. Chrome, Firefox eller Safari. Du kan också vända dig till Volkswagens kundtjänst – Teamet för dataskydd med ditt ärende.

A. Ansvarig

Det gläder oss att du använder en webbsida från Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, infört i handelsregistret vid Amtsgericht Braunschweig med nr HRB 100484 (”Volkswagen AG”). Vi informerar dig här om insamling, behandling och användning av dina personuppgifter.


B. Allmän information

Som regel kan du besöka Volkswagen AG:s webbplatser utan att avslöja din identitet för oss. Vi får då automatiskt endast följande protokollinformation:

 1. Ditt senast använda operativsystem, din använda webbläsare, din inställda bildskärmsupplösning samt
 2. datum och tid för ditt besök.

Om inget annat anges i följande avsnitt sker behandlingen av personuppgifter uteslutande genom Volkswagen AG.


C. Insamling, behandling och användning av dina personuppgifter

I. Användning av webbformulär

På webbsidan privacy.volkswagen.com kan du via ett webbformulär göra förfrågningar enligt GDPR (t.ex. i informations- eller rättelsesyfte) angående dina personuppgifter som behandlas av Volkswagen AG. De uppgifter som anges i detta sammanhang (se stycke ”II. Behandlade uppgifter“) används endast av oss för att bearbeta din förfrågan samt för att identifiera och legitimera dina uppgifter. Dessa behandlas för att fullgöra en juridisk skyldighet som Volkswagen AG måste följa (jfr. art. 6.1. s. 1c GDPR). För att bekräfta din förfrågan och din e-postadress använder Volkswagen AG, i den mån detta är nödvändigt, så kallad dubbel anmälan (Double-Opt-In). Detta innebär att ett e-postmeddelande skickas till angiven e-postadress med en bekräftelsebegäran. I samband med dubbel anmälan dokumenterar vi följande uppgifter:

 • IP-adress, datum och tid när webbformuläret skickades
 • IP-adress, datum och tid när den dubbla anmälan i e-postmeddelandet bekräftades

Om en säkerhetsfråga och ett svar behöver väljas för att skydda dina personuppgifter för din förfrågan kommer vi att även be dig ange dessa i samband med att du fyller i webbformuläret.

Om du inte längre vill att Volkswagen AG ska behandla din förfrågan kan du använda e-postadressen privacy@volkswagen.de för att återkalla denna förfrågan.

När du använder webbformuläret upprättas en krypterad anslutning mellan din enhet och vår server. Våra säkerhetsåtgärder motsvarar senaste tekniska nivå och förbättras löpande i enlighet med den tekniska utvecklingen.

II. Behandlade uppgifter

Härnäst förklaras i vilket syfte dina personuppgifter krävs i samband med en förfrågan:

Namn: Ditt fullständiga namn används för att söka efter personuppgifter som behandlas inom Volkswagen AG. Därutöver används ditt namn även för att identifiera din person samt vid behov för att bekräfta att du äger fordonet(-n).

Födelsedatum: Ditt födelsedatum används för att identifiera din person, samt för att söka efter dina behandlade personuppgifter. Kombinationen av förnamn, efternamn och födelsedatum gör det möjligt för oss att genomföra en korrekt identifiering, då dessa uppgifter som regel anges på samtliga internationella identifikationshandlingar. Därmed kan vi säkerställa att inga av dina personuppgifter hamnar hos obehörig tredje part.

Adress: Din adress (med de obligatoriska uppgifterna gatuadress, husnummer, postnummer, ort, land) används för att söka efter personuppgifter som behandlas inom Volkswagen AG. Därutöver används din adress (med ovannämnda obligatoriska uppgifter) även för att identifiera din person samt vid behov för att bekräfta att du äger fordonet(-n). Därutöver behöver vi din adress för att vid behov kunna kommunicera gällande din förfrågan via post.

Företagsadress: Din adress (med de obligatoriska uppgifterna: företagsnamn, gata, husnummer, postnummer, ort, land) används för att söka efter personuppgifter som behandlas inom Volkswagen AG. Dessutom används din adress (med de obligatoriska uppgifter som anges ovan) för att identifiera dig samt för att vid behov kommunicera med dig per post angående din förfrågan.

Volkswagen ID / e-postadress: Om du har en förfrågan som berör personuppgifter som är sparade centralt på Volkswagen ID-användarkontot, inklusive därtill knutna digitala tjänster, behöver vi den e-postadress du har sparat för ditt Volkswagen ID. Om du inte har något centralt Volkswagen ID-användarkonto kan du ange din e-postadress. Ditt Volkswagen ID respektive din e-postadress används för att hämta personuppgifter som behandlas inom Volkswagen AG, för den dubbla anmälan samt för kommunikation med dig, t.ex. vid följdfrågor som rör ditt ärende. Om du vill ange flera olika Volkswagen ID / e-postadresser ber vi dig göra en ytterligare uppgiftsförfrågan.

Anställningsnummer: Ditt anställningsnummer används för att identifiera din person, samt för att söka efter dina behandlade personuppgifter inom ramen för din sysselsättning. Kombinationen av förnamn, efternamn och anställningsnummer gör det möjligt för oss att fastställa en korrekt identifiering. Därmed kan vi säkerställa att inga av dina personuppgifter hamnar hos obehörig tredje part.

Koncernbolag: Om du är anställd på eller har varit anställd på ett koncernbolag behöver vi uppgifter om det tillhörande koncernbolaget där du har eller arbetar för att kunna identifiera dina uppgifter snabbt och entydigt.

Användarnamn: Om du har sökt en befattning hos Volkswagen AG används ditt användarnamn för att identifiera din person, samt även (tillval) för att söka efter dina behandlade personuppgifter. Kombinationen av förnamn, efternamn och användarnamn gör det möjligt för oss att göra en korrekt identifiering. Därmed kan vi säkerställa att inga av dina personuppgifter hamnar hos obehörig tredje part.

Kundnummer / ID: Om du i egenskap av registrerad person har slutit ett storkundsavtal med Volkswagen AG eller är medarbetare på en fordonspark eller storkund behöver vi ditt kundnummer/ID för att identifiera dig och ta fram de personuppgifter som har behandlats i våra system.

D.U.N.S. Nummer / B2B profil-ID eller koncern-user-ID: Om du är registrerad som partner på ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com) eller har anlitats som leverantör eller tjänsteleverantör hos Volkswagen AG, behöver vi ditt B2B profil-ID eller koncern user-ID för att identifiera dig och ta fram de personuppgifter som har behandlats inom Volkswagen AG.

Chassinummer: Om du har en förfrågan som rör dina personuppgifter som är knutna till ett chassinummer (VIN) behöver vi motsvarande chassinummer samt den period (ägandets början och slut) som du är berättigad till. För att kontrollera om du är berättigad behöver vi ett ägarbevis eller samtycke/godkännande från respektive fordonsinnehavare (legitimation). På dokument kopplade till ägarbevis ska du dölja (svärta) icke nödvändiga uppgifter, se Informationsblad gällande maskering.

III. Legitimering vid fordonsöverlåtande

För att kunna informera dig om personuppgifter för angivet fordon som du inte är ägare till krävs samtycke/tillstånd från respektive fordonsinnehavare rörande överlåtandeperioden.

För detta syfte använder vi den medgivandeförklaring (art. 6.1 a GDPR, art. 6.1 c GDPR) från fordonsinnehavaren som finns sparad på webbsidan privacy.volkswagen.com för att tydligt kunna koppla personuppgifterna från fordonet till din person. Inom ramarna för inhämtandet av medgivandet behandlas följande fordonsinnehavaruppgifter för att legitimera och vid behov kontakta dig när ditt ärende behandlas: namn, förnamn, fordonsinnehavarens adress, chassinummer (VIN) samt ett telefonnummer eller – valbart – en e-postadress.

Från den sökande inhämtas namn, födelsedatum och perioden för fordonsanvändningen för att kunna tilldela fordonet till dess person.

IV. Lagringsperiod för ditt ärende

Volkswagen AG sparar kommunikationen med dig i fem år, inklusive de personuppgifter som du använder för att skicka ditt ärende till Volkswagen AG. Behandlingen baseras på en intresseavvägning i enlighet med art. 6.1 f GDPR. I samband med detta företräder Volkswagen AG följande intressen: Inom ramen för lagringsfristen möjliggör dokumentationen av ditt ärende att följdfrågor och klagomål från din sida kan granskas och behandlas snabbare av oss, samt att genomförd identifiering och legitimering kan återanvändas för utövande av ytterligare registrerades rättigheter för att bespara dig upprepade ansträngningar i detta ärende under denna period.

V. Digital uppgiftsutlämning

För att du ska få tillgång till uppgiftsrapporten eller en kopia av uppgifterna elektroniskt kan du använda nedladdningsportalen som finns på denna webbplats. Du får åtkomst till den genom att ange ärende-ID i samband med att vi skickar ett engångslösenord till dig via brevpost. Om du vill logga in en andra gång måste du av säkerhetsskäl begära ut ett nytt engångslösenord. Alternativt kan du också logga in med inloggningsuppgifterna för ditt Volkswagen ID.

Om en säkerhetsfråga och ett svar behöver väljas för att skydda dina personuppgifter kommer vi att be dig ange dessa i samband med att du loggar in på nedladdningsportalen. 

Uppgifterna lagras för nedladdning i 30 dagar och raderas sedan automatiskt.

VI. Användning av ditt Volkswagen ID

För att använda vissa funktioner på webbsidan kan du vid behov använda ett Volkswagen ID-användarkonto för Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Tyskland, infört i handelsregistret vid Amtsgericht Braunschweig med nr HRB 100484 (”Volkswagen AG”). Med Volkswagen ID kan du logga in på flera olika tjänster (t.ex. webbplatser eller appar) tillhörande Volkswagen ID eller tredje part. Ditt Volkswagen ID fungerar som ett centralt användarkonto där du kan hantera dina personuppgifter. Den uppgiftsbehandling som krävs för det sker inom ramarna för avtalsuppfyllelsen (jfr. art. 6.1 b) GDPR). I registreringssyfte krävs din e-postadress samt ett personligt lösenord du själv väljer. Notera gällande och utförlig sekretesspolicy för Volkswagen ID. Denna finns på https://vwid.vwgroup.io/data-privacy.

Om uppgifter från ditt Volkswagen ID-användarkonto krävs för att kunna använda en enskild funktion på webbsidan kommer vi i samband med din första inloggning på denna webbsida att informera dig om vilka uppgifter du måste ange i ditt Volkswagen ID för respektive funktion eller tjänst. Ditt medgivande raderas automatiskt efter tre år.

VII. Identifiering med hjälp av POSTIDENT-förfarande

Om vi inte kan identifiera dig i Volkswagen AG:s system krävs ytterligare identifieringsåtgärder för att säkerställa att inga personuppgifter kan lämnas ut till oberättigad tredje part. I detta syfte använder Volkswagen AG förfarandet POSTIDENT från det tyska postverket Post AG, vilket inom fyra veckor efter vår behandling gör det möjligt för dig att du identifiera dig via videochatt eller på en postfilial. När detta förfarande har avslutats meddelar Deutsche Post AG dina identifieringsuppgifter till oss, uppgifter som vi uteslutande använder för att kunna fastställa din identitet. Efter slutförd identifiering kommer vi sedan att radera de personuppgifter som vi har behandlat inom ramen för POSTIDENT. Information om vår identifikationspartners, Deutsche Post AG, uppgiftsbehandling inom ramarna för POSTIDENT-förfarandet finns på: https://www.deutschepost.de/en/p/postident/postident-datenschutzhinweise.html

VIII. Användning av personuppgiftsbiträden

Vi använder personuppgiftsbiträden för att uppfylla våra juridiska skyldigheter samt för att skydda våra egna berättigade intressen. I och med detta har vi avslutat de respektive avtalen om orderbearbetning. Uppgifter som tillhandahålls av dig behandlas i regel inom ramarna för det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid systemfel av teknisk karaktär som inte kan lösas under en standardprocess av supporten kan det inte uteslutas att personuppgifterna används utanför EES. För att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifterna sluter Volkswagen AG EU-standardavtalsklausuler med osäkra tredje länder. Du kan hämta de EU-standardavtalsklausuler som har använts från Europeiska kommissionens webbplats på adressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914.

Följande personuppgiftsbiträden används för att behandla ditt ärende samt för att dokumentera detta:

 • Volkswagen Group Services GmbH
 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH

Följande personuppgiftsbiträde används för att identifiera registrerade personer:

 • Deutsche Post AG

Följande personuppgiftsbiträden används för att stödja vårt IT-system:

 • Arlanis Reply AG
 • COMbridge IT Consulting GmbH
 • NTT DATA Deutschland GmbH

Följande personuppgiftsbiträde anlitas som värdskap för uppgifterna:

 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH


D. Använda Data-Breach-Hotline

Du har möjlighet att använda hotlinen för datasekretessbrott (Data-Breach-Hotline) för att peka på eventuella brott mot sekretesspolicyn från Volkswagen AG:s sida. Vi behandlar de uppgifter som du ställer till vårt förfogande när du kontaktar oss och rapporterar eventuella brott mot sekretesspolicyn per telefon eller elektroniskt. Detta omfattar i synnerhet följande uppgifter:

 • Ditt namn
 • Din adress (jobb resp. privat),
 • Ytterligare kontaktuppgifter, i synnerhet telefonnummer och e-postadresser
 • Om tillämpligt, uppgifter rörande din uppdrags-/arbetsgivare
 • Kund- eller leverantörsnummer samt vidare identifieringskännetecken
 • Ytterligare uppgifter rörande dig som har meddelats oss gällande brottet mot sekretesspolicyn

Vi kommer vidare, inom ramarna för din anmälan, att behandla ytterligare uppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden i samband med inrapporterade brott mot sekretesspolicyn, samt även uppgifter som du meddelar oss inom ramarna för detta. Till dessa hör i synnerhet:

 • Uppgifter från postkommunikation (via postverk samt elektroniskt) mellan dig och oss
 • Uppgifter från annan elektronisk (t.ex. elektroniska inmatningsmaskiner) eller telefongenererad kommunikation
 • Personuppgifter som vi redan har sparat om dig eller din uppdragsgivare via uppgifter som redan finns sparade hos Volkswagen AG

Vi behandlar dessa uppgifter uteslutande om detta krävs för att kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, om det krävs för att uppfylla ett avtal eller en prekontraktuell åtgärd med dig eller din uppdragsgivare, om vi har ett berättigat intresse av detta eller om du har samtyckt till uppgiftsbehandlingen.

Personuppgifter från allmänt tillgängliga källor (t.ex. myndigheter, Internet) behandlas endast av oss i den mån detta är juridiskt tillåtet, exempelvis för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden.

I. Syfte

Vi behandlar i detta sammanhang angivna uppgifter uteslutande för att behandla ditt påpekande samt för att identifiera och legitimera dina uppgifter (art. 6.1.1 c GDPR). Som ansvarig part enligt GDPR åligger oss omfattande gransknings-, rapporterings- och meddelandeåtaganden enligt art. 33 och art. 34 GDPR.

II. Utlämnande av uppgifter

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, förutom om

 • du har samtyckt till sådan uppgiftsöverföring
 • det är vår rätt eller skyldighet under lagstadgade bestämmelser och/eller förordningar från myndighet eller rättslig instans att överföra dem
 • utlämnande av uppgifter krävs för att uppfylla ett avtal

Här hänvisar vi till följande uppgiftsöverföringar:

1. Överföring av uppgifter till anslutna företag för att reda ut samt skydda mot brott mot sekretesspolicyn
För att behandla i synnerhet koncernövergripande brott mot sekretesspolicyn kommer vi i enskilda fall att överföra personuppgifter till företag (i Tyskland samt i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES) som koncernjuridiskt är knutna till Volkswagen AG enligt § 15 i den tyska aktielagstiftningen (Deutsches Aktiengesetz, AktG).

2. Överföring av uppgifter till leverantörer och kunder
I enskilda fall överför vi även dina uppgifter till leverantörer och kunder samt till samarbetspartners om detta krävs för att åtgärda brott mot sekretesspolicyn eller riskminimera dessa, eller om du har samtyckt till detta.

3. Överföring av uppgifter till myndigheter
Om vi i enlighet med våra åtaganden enligt art. 33 och art. 34 GDPR måste överföra dina uppgifter till ansvariga myndigheter, eller om detta krävs av ansvarig myndighet, kommer vi att överföra dessa.

III. Tidsperiod för lagring av ditt ärende

Volkswagen AG sparar kommunikationen med dig inklusive dina personuppgifter i samband med påpekande om möjliga brott mot sekretesspolicyn i 6 kalenderår plus en dag. Behandlingen baseras på en intresseavvägning i enlighet med art. 6.1 f GDPR. Volkswagen AG:s intresse här är att göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

IV. Anlita ett personuppgiftsbiträde

Vi använder personuppgiftsbiträden för att uppfylla våra juridiska skyldigheter samt för att skydda våra egna berättigade intressen. Ditt ärende behandlas av Volkswagen Group Services GmbH.


E. Användning av cookies

Volkswagen AG använder olika cookies på sina webbsidor. Cookies är små filer med konfigurationsinformation som sparas på din enhet. Cookies kan huvudsakligen delas in i tre kategorier.

 1. För att webbsidan ska fungera krävs så kallade funktionscookies. Behandlingen av funktionscookies är nödvändig för att du ska kunna besöka webbsidan (jfr art. 6.1 b GDPR).

 2. En webbsidas användarvänlighet höjs genom så kallade inställningscookies som exempelvis sparar dina språkinställningar. Den rättsliga grunden för inställningscookies är ett berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Det berättigade intresset ligger i att göra vår webbplats bekväm att använda. Du kan när som helst invända mot uppgiftsbehandlingen med framtida verkan. Ytterligare information rörande detta finns i avsnitt F, ”Dina rättigheter”.

 3. För att skapa en pseudonymiserad användningsprofil används så kallade spårningscookies. Spårningscookies används bara om det föreligger samtycke från webbsidans besökare (art. 6.1 a GDPR). Samtycket lämnas via den så kallade cookie-bannern som man aktivt måste klicka på.

Ytterligare information om hur du kan återkalla ditt samtycke finns i avsnitt F, ”Dina rättigheter”.

Mer information om våra cookies hittar du i cookie-riktlinjerna på vår webbplats privacy.volkswagen.com.


F. Dina rättigheter

Rättigheterna nedan kan du när som helst kostnadsfritt göra gällande gentemot Volkswagen AG. Ytterligare information om hur du utövar dina rättigheter finns i avsnitt G.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få information gällande behandlingen av dina personuppgifter från oss.

Rätt till rättelse: Du har rätt att kräva att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som berör dig.

Rätt till radering: Under de i art. 17 GDPR angivna förutsättningarna har du rätt att kräva att dina uppgifter raderas. Till exempel kan du begära att dina uppgifter raderas om de inte längre krävs för de syften som de samlades in för. Dessutom kan du begära radering om dina uppgifter har behandlats på grundval av ditt samtycke och du återkallar samtycket.

Rätt till begränsning av behandling: Under de i art. 18 GDPR angivna förutsättningarna har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Så är exempelvis fallet om du bestrider att dina uppgifter är korrekta. Medan uppgifternas korrekthet kontrolleras kan du kräva att behandlingen begränsas.

Rätt att göra invändningar: Om behandlingen sker på grund av ett berättigat intresse från Volkswagen AG:s/tredje parts sida, är av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter baserat på skäl som uppkommer ur din specifika situation. Vid sådan invändning ber vi dig meddela oss orsakerna till att du invänder mot uppgiftsbehandlingen. Dessutom har du rätt att motsätta dig att uppgiftsbehandlingen används för direktmarknadsföring. Det gäller även profilering såvida det hänger samman med direktannonseringen.

Rätt till dataportabilitet: Om uppgiftsbehandlingen sker på grund av samtycke eller avtalsuppfyllelse och den dessutom sker med hjälp av automatiserad behandling har du rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan uppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke: Om uppgiftsbehandlingen sker efter samtycke har du rätt att när som helst kostnadsfritt återkalla behandlingen inom ramen för samtycket med verkan för framtiden.

Rätt att inge klagomål: Du har också rätt att lämna in klagomål på vår behandling av dina uppgifter hos en tillsynsmyndighet (t.ex. dataskyddsombudet i det tyska förbundslandet Niedersachsen). Utöver detta kan du även bedriva en civilrättslig process för att utöva dina rättigheter.


G. Din kontaktperson

Kontaktpersoner för att utöva dina rättigheter

Kontaktpersonerna för att utöva dina rättigheter samt ytterligare information finns på följande webbplats privacy.volkswagen.com.


Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud finns tillgängligt och besvarar dataskyddsrelaterade frågor:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
GERMANIA
dataprivacy@volkswagen.de

 

Ediția: Mai 2024