Iespējams, tīmekļa vietnes daļas nevarēs attēlot pareizi. Tas var būt tāpēc, ka jūsu pārlūkprogrammā ir atspējots JavaScript vai jūsu tīmekļa pārlūks ir novecojis vai nav saderīgs ar mūsu vietni. Lūdzu, aktivizējiet JavaScript vai mēģiniet lapai piekļūt, izmantojot citu tīmekļa pārlūku, piem., Chrome, Firefox vai Safari. Alternatīvi, lūdzu, vērsieties ar savu pieprasījumu Volkswagen klientu apkalpošanas centrā pie datu aizsardzības komandas.

A. Pārzinis

Priecājamies, ka apmeklējat Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Volfsburga (Wolfsburg) tīmekļa vietni, kas reģistrēta Braunšveigas pirmās instances tiesas komercreģistrā ar numuru HRB 100484 (“Volkswagen AG”). Turpmāk sniedzam jums informāciju par jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu.


B. Vispārīgā informācija

Kopumā Volkswagen AG tīmekļa vietnes var apmeklēt anonīmi. Šādā gadījumā mēs automātiski saņemam tikai turpmāk minētos protokola datus:

 1. jūsu izmantoto operētājsistēmu, lietoto tīmekļa pārlūkprogrammu, jūsu iestatīto ekrāna izšķirtspēju,
 2. kā arī jūsu apmeklējuma datumu un laiku.

Ja vien turpmākajās sadaļās nav norādīts citādi, tad datu apstrādi veic tikai Volkswagen AG.


C. Jūsu personas datu apkopošana, apstrāde un izmantošana

I. Tīmekļa veidnes izmantošana

Tīmekļa vietnē privacy.volkswagen.com jums ir iespēja iesniegt informācijas pieprasījumus saskaņā ar VDAR (piemēram, informācijas vai labošanas pieprasījumus) par personas datiem, kurus, izmantojot tīmekļa veidlapu, esat sniedzis Volkswagen AG. Šajā saistībā sniegtos datus (skatīt nodaļu „II. Apstrādātie dati“) mēs izmantojam tikai jūsu pieprasījuma apstrādei, kā arī jūsu ievadīto datu identifikācijai un leģitimācijai. Apstrāde tiek veikta juridisko pienākumu izpildes nolūkā, kas ir Volkswagen AG pienākums (VDAR 6. panta 1. punkta 1. lpp. c) apakšp.). Volkswagen AG, ciktāl tas ir nepieciešams, izmanto tā dēvēto divkāršās piekrišanas (Double-Opt-In) procedūru, lai apstiprinātu jūsu pieprasījumu un e-pasta adresi. Procesa gaitā uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasts ar apstiprinājuma lūgumu. Saistībā ar divkāršās piekrišanas procedūru mēs dokumentējam turpmākos datus:

 • IP adresi, datumu un laiku, kad tika nosūtīti tīmekļa veidlapā ievadītie dati;
 • IP adresi, datumu un laiku, kad tika apstiprināts divkāršās piekrišanas apstiprinājuma e-pasts.

Ja jūsu datu aizsardzībai nepieciešams izvēlēties drošības jautājumu un atbildi, aizpildot tīmekļa veidlapu, tiek lūgts tos papildus norādīt. 

Ja vairs nevēlaties, lai Volkswagen AG apstrādā jūsu pieprasījumu, tad šo pieprasījumu varat atcelt, izmantojot e-pasta adresi privacy@volkswagen.de.

Izmantojot tīmekļa veidni, starp jūsu galiekārtu un mūsu serveri tiek izveidots šifrēts savienojums. Mūsu drošības pasākumi atbilst jaunākajiem standartiem un tiek pastāvīgi uzlaboti saskaņā ar tehnoloģiju attīstību.

II. Apstrādātie dati

Tālāk ir paskaidrots, kādam mērķim jūsu personas dati ir nepieciešami kā daļa no pieprasījuma:

Vārds, uzvārds: jūsu pilnais vārds tiks izmantots, lai noskaidrotu Volkswagen AG apstrādātos jūsu personas datus. Turklāt jūsu vārds tiks izmantots, lai jūs identificētu un nepieciešamības gadījumā leģitimētu jūsu transportlīdzekļa(-u) īpašumtiesības.

Dzimšanas datums: jūsu dzimšanas datums tiek izmantots jūsu personas noskaidrošanai, kā arī apstrādāto jūsu personas datu noskaidrošanai. Jūsu vārda, uzvārda un dzimšanas datuma kombinācija mums nodrošina pareizu identifikāciju, jo šie dati parasti ir pieejami visos starptautiskajos personu apliecinošajos dokumentos. Šādi varam nodrošināt, ka jūsu personas dati nenokļūs nepiederošu trešo personu pārvaldībā.

Adrese: jūsu adrese (ar obligāto datu norādi: iela, mājas numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts) tiks izmantota, lai noskaidrotu uzņēmuma Volkswagen AG ietvaros apstrādātos personas datus. Turklāt jūsu adrese (kopā ar iepriekš minēto obligāto informāciju) tiks izmantota, lai jūs identificētu un nepieciešamības gadījumā leģitimētu jūsu transportlīdzekļa(-u) īpašumtiesības. Jūsu adrese mums ir nepieciešama arī tam, lai ar jums sazinātos pa pastu sakarā ar jūsu pieprasījumu.

Uzņēmuma adrese: jūsu adrese (ar obligāto datu norādi: uzņēmuma nosaukums, iela, mājas numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts) tiks izmantota, lai noteiktu uzņēmuma Volkswagen AG ietvaros apstrādātos personas datus. Jūsu adrese (ar iepriekš minētajiem obligātajiem datiem) tiks izmantota jūsu personas identifikācijai, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā ar jums sazinātos pa pastu saistībā ar jūsu pieprasījumu.

Volkswagen ID / e-pasta adrese: ja esat izveidojis/-usi pieprasījumu par personas datiem, kas glabājas centralizētajā Volkswagen ID lietotāja kontā, ieskaitot tiem piesaistītos digitālos pakalpojumus, mums ir nepieciešama jūsu Volkswagen ID saglabātā e-pasta adrese. Ja jums nav centralizētā Volkswagen ID lietotāja konta, tad varat norādīt savu e-pasta adresi. Jūsu Volkswagen ID vai e-pasta adrese tiks izmantota, lai noskaidrotu Volkswagen AG apstrādātos personas datus, divkāršās piekrišanas procesā un ar jums sazinātos, piemēram, gadījumā, ja rodas jautājumi par jūsu pieprasījumu. Ja vēlaties norādīt vairākus Volkswagen ID / vairākas e-pasta adreses, lūdzam iesniegt papildu informācijas pieprasījumu.

Personas kods: jūsu personas kods tiek izmantots jūsu personas, kā arī jūsu apstrādāto personas datu noskaidrošanai jūsu darba attiecību ietvaros. Jūsu vārda, uzvārda un jūsu personas koda kombinācija ļauj mums veikt pareizu identifikāciju. Šādi varam nodrošināt, ka jūsu personas dati nenokļūs nepiederošu trešo personu pārvaldībā.

Grupas uzņēmums: ja esat vai esat bijis viena no grupas uzņēmuma darbiniekiem, jūsu personas ātrākai un viennozīmīgai identifikācijai mums ir nepieciešami attiecīgā grupas uzņēmuma dati, kurā esat vai bijāt nodarbināts.

Lietotājvārds: ja esat pieteicies/-kusies Volkswagen AG, tad jūsu lietotājvārds tiek izmantots jūsu personas identifikācijai, kā arī papildus jūsu apstrādāto personas datu noskaidrošanai. Jūsu vārda, uzvārda un lietotājvārda kombinācija mums ļauj jūs pareizi identificēt. Šādi varam nodrošināt, ka jūsu personas dati nenokļūs nepiederošu trešo personu pārvaldībā.

Klienta numurs / ID: ja jūs kā datu subjekts esat noslēdzis galvenā klienta līgumu ar Volkswagen AG vai esat autoparku klienta un galvenā klienta darbinieks, mums ir nepieciešams jūsu klienta numurs/ID, lai identificētu un noskaidrotu jūsu apstrādātos personas datus mūsu sistēmās.

D.U.N.S. Numurs / B2B profils vai grupas uzņēmuma lietotāja ID: ja esat reģistrēts kā partneris ONE.grupas uzņēmuma uzņēmējdarbības platformā (www.vwgroupsupply.com), kā arī ja esat vai bijāt Volkswagen AG piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs, mums ir nepieciešams jūs B2B profila ID vai Grupas uzņēmuma lietotāja ID, Volkswagen AG apstrādāto personas datu identifikācijai un noskaidrošanai.

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: ja ir iesniegts pieprasījums pēc jūsu personas datiem, kas ir saistīti ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), mēs no jums pieprasīsim atbilstošus transportlīdzekļa identifikācijas numurus un papildus arī periodu (transportlīdzekļa turēšanas sākums un beigas), kādā jums ir tiesības uz transportlīdzekli. Lai pārbaudītu jūsu tiesības, mums ir jāsaņem no jums transportlīdzekļa turēšanas tiesību apliecinājums vai attiecīgā transportlīdzekļa turētāja piekrišana/atļauja (leģitimācija). Attiecīgajos transportlīdzekļa turēšanas tiesību apliecinājuma dokumentos padariet nesalasāmus (aizkrāsojiet ar melnu) jūsu datus, kas nav nepieciešami, skatiet Informatīvo datu rediģēšanas lapu.

III. Leģitimācija transportlīdzekļa nodošanas gadījumā

Lai jums varētu sniegt informāciju par personas datiem saistībā ar norādīto transportlīdzekli, kura turētājs jūs neesat, mums ir nepieciešama attiecīgā transportlīdzekļa turētāja piekrišana/atļauja par nodošanas periodu.

Šim nolūkam mēs izmantojam tīmekļa vietnē privacy.volkswagen.com transportlīdzekļa īpašnieka reģistrēto (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšp., VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšp.) piekrišanas deklarāciju, lai nepārprotami piesaistītu personas datus no transportlīdzekļa jūsu personai. Piekrišanas saņemšanas laikā leģitimēšanas mērķim, kā arī iespējamai saziņai par jūsu pieprasījumu tiks apstrādāti šādi transportlīdzekļa turētāja dati: uzvārds, vārds, transportlīdzekļa turētāja adrese, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), kā arī tālruņa numurs vai pēc izvēles e-pasta adrese.

Tiek vākts pieprasījuma iesniedzēja vārds un uzvārds, dzimšanas datums un transportlīdzekļa lietošanas laiks, lai varētu piesaistīt transportlīdzekli attiecīgajai personai.

IV. Jūsu pieprasījuma glabāšanas periods

Saziņu ar jums, t. sk. personas datus, ko izmantojat, lai iesniegtu pieprasījumu, Volkswagen AG dokumentēs un glabās piecus gadus. Apstrādes pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšp. minētā interešu līdzsvara nodrošināšana. Volkswagen AG pārstāv šādas intereses: glabāšanas perioda laikā jūsu pieprasījuma dokumentācija ļauj mums paātrināti izskatīt un apstrādāt jūsu pieprasījumus un sūdzības, kā arī veikto identifikāciju un leģitimāciju izmantot atkārtoti, lai nodrošinātu papildu datu subjekta tiesības un jums šajā laikposmā aiztaupītu papildu darbību veikšanu.

V. Digitālā datu piegāde

Lai informatīvo ziņojumu vai datu kopiju saņemtu elektroniskā veidā, varat izmantot šajā tīmekļa vietnē pieejamo lejupielādes portālu. Piekļuvi saņemsiet, ievadot sava pieprasījuma ID apvienojumā ar vienreizējo paroli, ko jums nosūtīsim pa pastu. Ja vēlaties pieteikties vēlreiz, tad drošības apsvērumu dēļ jums ir jāpieprasa jauna vienreizējā parole. Alternatīvi, jūs varat pieteikties ar jūsu Volkswagen lietotāja konta datiem.

Ja jūsu datu aizsardzībai nepieciešams izvēlēties drošības jautājumu un atbildi, piesakoties lejupielādes portālā, tiek lūgts tos papildus norādīt. 

Dati lejupielādei būs pieejami 30 dienas un tad automātiski tiks dzēsti.

VI. Jūsu Volkswagen ID lietošana

Dažu Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Volfsburga, Vācija, reģistrēta Braunšveigas pirmās instances tiesas komercreģistrā ar numuru HRB 100484 („Volkswagen AG”) tīmekļa vietnes funkciju izmantošanai pēc izvēles varat lietot Volkswagen ID lietotāja kontu. Ar Volkswagen ID, jūs varat pieteikties daudzu Volkswagen AG vai trešo personu tiešsaistes pakalpojumu izmantošanai (piem., tīmekļa vietnēs vai lietojumprogrammās). Tas kalpo kā centrālais lietotāja konts, kurā varat centralizēti pārvaldīt savus datus. Šim mērķim nepieciešamo datu apstrādi veic līguma izpildes gaitā (sal.skat. VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšp. Reģistrācijai būs nepieciešama jūsu e-asta adrese, kā arī jūsu personīgi izvēlēta parole. Lūdzu, ņemiet vērā attiecībā uz Volkswagen ID spēkā esošo datu aizsardzības paziņojumu. Ar to var iepazīties tiešsaistē https://vwid.vwgroup.io/data-privacy.

Ja jūsu Volkswagen ID lietotāja konta informācija ir nepieciešama, lai izmantotu tīmekļa vietnes atsevišķas funkcijas, brīdī, kad pirmo reizi pieteiksieties šajā tīmekļa vietnē, mēs jūs informēsim, kāda informācija jums jāievada savā Volkswagen ID pie attiecīgās funkcijas vai pakalpojuma; jūsu apstiprinājums automātiski tiks dzēsts pēc trim gadiem.

VII. Identifikācija ar POSTIDENT procedūru

Gadījumā, ja jūs nav iespējams nepārprotami identificēt Volkswagen AG sistēmās, ir nepieciešami papildu identifikācijas pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek nodoti nesaistītām trešajām personām. Šim mērķim Volkswagen AG izmanto Deutsche Post AG POSTIDENT procedūru, kas jums ļauj veikt identifikāciju ar video tērzēšanu vai pasta nodaļā, četru nedēļu laikā pēc mūsu paziņojuma. Brīdī, kad process ir pabeigts, Deutsche Post AG mums nosūtīs jūsu identifikācijas datus, ko izmantosim tikai jūsu personas identitātes noskaidrošanai. Pēc veiksmīgas identifikācijas mēs izdzēsīsim jūsu personas datus, kastika apstrādāti POSTIDENT procesā. Informāciju par mūsu identifikācijas partnera Deutsche Post AG datu apstrādi POSTIDENT procedūras gaitā skatiet: https://www.deutschepost.de/en/p/postident/postident-datenschutzhinweise.html.

VIII. Apstrādātāju piesaiste

Apstrādātāju pakalpojumus izmantojam, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, kā arī aizsargātu mūsu leģitīmās intereses. Ar to mēs esam noslēguši atbilstošus pasūtījumu apstrādes līgumus. Jūsu iesniegtie dati pamatā tiks apstrādāti Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Ja rodas tehniskas sistēmas kļūdas, kuras nevar atrisināt parastā atbalsta procesā, nevar izslēgt piekļuvi personas datiem ārpus EEZ. Lai personas datiem nodrošinātu pienācīgu aizsardzības līmeni, Volkswagen AG ar datu saņēmējiem nedrošās trešajās valstīs noslēdz ES līguma standartklauzulas. Izmantotās ES līguma standartklauzulas atradīsiet Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, izmantojot vietrādi:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914.

Jūsu pieprasījuma apstrādei un dokumentācijas mērķiem tiek izmantoti šādi pasūtījumu apstrādātāji:

 • Volkswagen Group Services GmbH
 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH

Lai identificētu datu subjektus, tiek piesaistīts turpmāk minētais pasūtījumu apstrādātājs:

 • Deutsche Post AG

Mūsu IT sistēmas atbalstam tiek piesaistīti šādi pasūtījumu apstrādātāji:

 • Arlanis Reply AG
 • COMbridge IT Consulting GmbH
 • NTT DATA Deutschland GmbH

Datu mitināšanas nolūkiem tiek piesaistīti šādi pasūtījumu apstrādātāji:

 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH


D. Data-Breach-Hotline izmantošana

Data-Breach-Hotline varat izmantot, lai informētu par iespējamiem datu aizsardzības prasību
pārkāpumiem no Volkswagen AG puses. Mēs apstrādājam jūsu datus, kurus jūs mums sniedzat saziņas gaitā ar mums un, kad ziņojat par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem pa tālruni vai elektroniskā veidā. Šī informācija ietver šādus datus:

 • jūsu vārdu un uzvārdu;
 • jūsu adresi (uzņēmuma vai privāto);
 • citu kontaktinformāciju; jo īpaši tālruņa numurus un e-pasta adreses;
 • nepieciešamības gadījumā – datus par jūsu pasūtītāju vai darba devēju;
 • klienta vai piegādātāja numuru un citas identifikācijas pazīmes;
 • citu informāciju, ko jūs mums esat sniedzis/-gusi saistībā ar datu aizsardzības pārkāpumu.

Jūsu paziņojuma ietvaros mēs apstrādāsim arī noteiktu papildinformāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu mūsu pienākumus saistībā ar paziņojumu par datu aizsardzības pārkāpumiem, vai datus, kurus jūs mums sniegsiet šajā sakarā. Šie dati ietver arī:

 • mums nosūtītās jūsu korespondences (pasta un elektroniskās) datus;
 • datus no citu veidu elektroniskās saziņas (piemēram, elektroniskās ievades maskām) vai no telefoniskās saziņas;
 • personas datus, ko jau esam saglabājuši no Volkswagen AG pieejamajiem datiem par jums vai par jūsu pasūtītāju.

Šo datu apstrādi veicam, tikai ciktāl tas ir nepieciešams mūsu juridisko saistību izpildei vai atbilstoši ar jums vai jūsu pasūtītāju noslēgtajam līgumam, vai pirms līguma noslēgšanas veicamajām darbībām; vai, ja mums šajā jautājumā ir leģitīmas intereses; vai, ja esat piekritis/-usi datu apstrādei.

Personas datus no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, iestādēm, interneta) apstrādājam, tikai ciktāl tas ir juridiski atļauts, piemēram, tādēļ, ka tas ir nepieciešams mūsu saistību izpildei.

I. Mērķis

Šajā sakarā sniegtos datus mēs izmantosim tikai jūsu informācijas apstrādei, kā arī jūsu datu identifikācijai un leģitimācijai (VDAR 6. panta 1. punkta 1. lpp. c) apakšp.). Kā pārzinis VDAR izpratnē mēs pildām apjomīgus pārbaudes, informēšanas un paziņošanas pienākumus, atbilstoši VDAR 33. un 34. pantam.

II. Datu pārsūtīšana

Jūsu personas datus mēs nepārsūtām trešajām personām, izņemot gadījumus, kad

 • esat piekritis/-usi šādai datu pārsūtīšanai;
 • mums, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām un/vai oficiālo iestāžu vai tiesas rīkojumu, ir tiesības vai pienākums šos datus nosūtīt;
 • vai datu pārsūtīšana ir nepieciešama saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Šajā sakarā mēs vēršam jūsu uzmanību uz turpmākajiem datu pārsūtīšanas veidiem.

1. Datu nosūtīšana saistītiem uzņēmumiem, lai izmeklētu un novērstu datu aizsardzības pārkāpumus
Lai risinātu datu aizsardzības pārkāpumu gadījumus koncerna ietvaros, atsevišķos gadījumos mēs nosūtām personas datus uzņēmumiem [Vācijā un Eiropas Ekonomikas zonā], kas ar Volkswagen AG ir saistīti atbilstoši koncerna tiesību aktiem un saskaņā ar Vācijas Likuma par akciju sabiedrībām (AktG) 15. pantu.

2. Datu nodošana piegādātājiem un klientiem
Atsevišķos gadījumos mēs nosūtām jūsu datus arī piegādātājiem un klientiem, kā arī sadarbības partneriem, ja tas ir nepieciešams datu aizsardzības pārkāpumu novēršanai vai risku mazināšanai, vai tad, ja esat tam piekritis/-usi.

3. Datu nodošana iestādēm
Jūsu dati tiek nodoti atbildīgajām iestādēm mūsu pienākumu izpildes gaitā, atbilstoši VDAR 33. un 34. pantam, vai arī gadījumos, kad atbildīgās iestādes tos pieprasa.

III. Jūsu pieprasījuma glabāšanas periods

Volkswagen AG visu saziņu ar jums, ieskaitot jūsu personas datus, glabā 6 kalendāra gadus plus vienu dienu, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu informāciju par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem. Apstrādes pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšp. minētā interešu līdzsvara nodrošināšana. Volkswagen AG intereses šajā gadījumā ir likumīgo tiesību īstenošana un aizstāvība.

IV. Pasūtījumu apstrādātāja pakalpojumu izmantošana

Pasūtījumu apstrādātāju pakalpojumus izmantojam, lai pildītu mūsu juridiskās saistības, kā arī, lai aizsargātu savas leģitīmās intereses. Jūsu pieprasījumu apstrādās Volkswagen Group Services GmbH.


E. Sīkdatņu izmantošana

Volkswagen AG savās tīmekļa vietnēs izmanto dažādas sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelielas datnes, kas satur konfigurācijas informāciju un tiek saglabātas jūsu galiekārtā. Sīkdatnes galvenokārt iedala trīs kategorijās.

 1. Tā dēvētās funkciju sīkdatnes ir būtiskas, jo tās nodrošina vietnes funkcionalitāti. Funkcionālo sīkdatņu apstrāde ir jāveic, lai jums varētu nodrošināt tīmekļa lapas apmeklējumu (sal. skat. VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

 2. Tā saucamās komforta sīkdatnes paaugstina vietnes apmeklējuma ērtības, piem., saglabājot valodas iestatījumus. Komforta sīkdatņu juridiskais pamats ir leģitīmās intereses (VDAR 6. panta, 1. punkta, f) apakšp.). Leģitīmās intereses izpaužas  kā noteikta ērtības līmeņa nodrošināšana vietnes apmeklējuma laikā. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret turpmāko datu apstrādi. Plašāku informāciju skatiet F sadaļā “Jūsu tiesības”.

 3. Lai izveidotu pseidonimizētu lietotāja profilu, tiek izmantotas tā saucamās izsekošanas sīkdatnes. Izsekošanas sīkdatnes tiek izvietotas tikai tad, ja tīmekļa vietnes apmeklētājs ir piekritis to izmantošanai (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšp.). Piekrišanu sniedz, izmantojot tā dēvēto sīkdatņu paziņojuma joslu, uz kuras ir jāuzklikšķina. Papildu informāciju par jūsu apstiprinājuma atsaukšanas iespējām, lūdzu, skatiet F sadaļā "Jūsu tiesības”.

Papildu informāciju par mūsu sīkdatnēm skatiet mūsu tīmekļa vietnē privacy.volkswagen.com.


F. Jūsu tiesības

Jūsu turpmākās tiesības attiecībā uz Volkswagen AG varat bez maksas īstenot jebkurā laikā. Papildu informāciju par jūsu tiesību izmantošanu skatiet G sadaļā.

Tiesības uz informāciju: jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par jūsu personas datu apstrādi.

Tiesības labot datus: jums ir tiesības pieprasīt, lai veicam jūsu neprecīzo vai nepilnīgo personas datu labošanu.

Tiesības uz dzēšanu: stājoties spēkā kādam no VDAR 17. pantā minētajiem nosacījumiem, jums ir tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu. Attiecīgi jūs varat pieprasīt savu datu dzēšanu, piemēram, ja tie vairs nav vajadzīgi mērķiem, kādiem tika vākti. Dzēšanu jūs varat pieprasīt arī tad, ja mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, un jūs atsaucat šo piekrišanu.

Tiesības ierobežot apstrādi: jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu datu apstrādi, ja ir spēkā kāds no VDAR 18. pantā minētajiem nosacījumiem. Piemēram, gadījumos, kad jūs apstrīdat savu datu precizitāti. Kamēr tiek pārbaudīta jūsu datu precizitāte, jūs varat pieprasīt, lai datu apstrāde tiktu ierobežota.

Tiesības iebilst: jums ir tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Volkswagen AG, trešās personas leģitīmajām interesēm vai sabiedrības interesēs, vai īstenojot oficiālas pilnvaras. Iebilduma gadījumā lūdzam norādīt iemeslus, kāpēc iebilstat pret datu apstrādi.
Kā arī jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tas atbilst tiešās tirgvedības nolūkiem.

Tiesības uz datu pārnesamību: ja datu apstrāde tiek veikta, balstoties uz piekrišanu vai līgumsaistību izpildi, turklāt tā tiek veikta automatizēti, jums ir tiesības saņemt savus datus strukturētā, plaši izplatītā un mašīnlasāmā formātā un nosūtīt tos citam datu pārzinim.

Atteikuma tiesības: ja datu apstrāde notiek, balstoties uz piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atsaukt datu apstrādi, kas notiek piekrišanas ietvaros; atsaukums stāsies spēkā no attiecīgā brīža.

Tiesības iesniegt sūdzību: jums ir tiesības iesniegt sūdzību arī par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, uzraudzības iestādei (piemēram, Lejassaksijas (Niedersachsen) federālās zemes datu aizsardzības speciālistam). Kopumā savas prasības varat brīvi aizstāvēt civiltiesiskā kārtībā.


G. Jūsu kontaktpersonas

Kontaktpersona saistībā ar jūsu tiesību ievērošanu

Kontaktpersonas saistībā ar jūsu tiesību ievērošanu un plašāku informāciju skatiet tīmekļa vietnē privacy.volkswagen.com.

Datu aizsardzības speciālists

Mūsu datu aizsardzības speciālists ir jūsu rīcībā un būs jūsu kontaktpersona jebkādos jautājumos saistībā ar datu aizsardzību

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
VĀCIJA
dataprivacy@volkswagen.de

 

Sagatavots: 2024. gada maijs