Este posibil ca anumite părți ale site-ului web să nu fie afișate corect. Acest lucru se poate datora faptului că Javascript a fost dezactivat în browserul dvs. sau că browserul dvs. de internet nu mai este actualizat sau nu este compatibil cu site-ul nostru. Vă rugăm să activați Javascript sau să încercați să accesați pagina cu un alt browser de internet, de exemplu Chrome, Firefox sau Safari. Alternativ, vă rugăm să contactați serviciul de asistență clienți Volkswagen - Echipa de protecție a datelorcu privire la cererea dumneavoastră.

Dacă aveți sau ați avut un contract de client mare cu Volkswagen AG și sunteți angajat al unui client de flotă sau client mare al Volkswagen AG și sunteți înregistrat la noi ca parte a acestei relații de afaceri, această pagină vă oferă o prezentare generală a drepturilor dvs. în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și a modului în care le puteți exercita față de Volkswagen AG.

Aveți dreptul de a primi informații de la noi despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Cum pot face o cerere?

Pentru a face o cerere la Volkswagen AG, aveți mai multe opțiuni, în funcție de lege. Pentru o cerere de informații, vă rugăm să utilizați formularul web.

Cum au loc identificarea și legitimarea?

Odată ce am primit cererea dumneavoastră, vom încerca să vă identificăm cu ajutorul sistemelor noastre. În cazul în care acest lucru nu este posibil imediat, veți primi o solicitare de identificare din partea noastră. Posibilitatea de identificare vă este disponibilă timp de 4 săptămâni și este realizată de serviciul PostIdent al partenerului nostru Deutsche Post. Mai multe la:

Dacă ați făcut o cerere de date despre un autovehicul, este necesară o legitimare. În acest scop, furnizați documentele relevante, cum ar fi numărul de identificare autovehicul și dovada de posesie, atunci când depuneți cererea.

Cât durează cercetarea?

Perioada de prelucrare a unei cereri este de minimum o lună și maximum trei luni de la primirea acesteia.

Cum are loc răspunsul?

După ce cererea dumneavoastră a fost prelucrată, veți primi un răspuns prin mijloace digitale sau poștale.

Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă sunt incorecte sau incomplete.

Poate fi vorba, de exemplu, de informații incorecte din datele dumneavoastră de bază, pentru care, în mod normal, nu trebuie să se furnizeze dovezi suplimentare în cazul unei corecții.

În cazul în care doriți să vă schimbați numele, de exemplu, datorită căsătoriei, sunt necesare documente care să ateste această schimbare.

Cum vă puteți exercita acest drept?
Pentru cererea dvs., vă rugăm să folosiți formularul nostru web sau datele de contact de mai jos.

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, în condițiile menționate în art. 17 RGPD. Conform acestuia, puteți, de exemplu, să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate. În plus, puteți solicita ștergerea datelor, dacă prelucrăm date în baza consimțământului dumneavoastră și dumneavoastră revocați acest consimțământ.

Vă recomandăm să depuneți o cerere de exercitare a dreptului la ștergere după ce ați fost informat cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. și cu ID-ul de cerere din cererea anterioară de informații atunci când faceți cererea de ștergere.

În cazul în care nu faceți o cerere prealabilă de informații, vă rugăm să ne descrieți cererea dvs. de ștergere, dacă este posibil prelucrarea specifică, precizând datele dvs. (cel puțin: nume, prenume, adresă, data nașterii).

Cum vă puteți exercita acest drept?
Pentru cererea dvs., vă rugăm să folosiți formularul nostru web sau datele de contact de mai jos.

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă se aplică prevederile art. 18 RGPD. De exemplu, atunci când contestați corectitudinea datelor dumneavoastră. Puteți solicita restricționarea prelucrării pe durata verificării corectitudinii datelor.

Cum vă puteți exercita acest drept?
Pentru cererea dvs., vă rugăm să folosiți formularul nostru web sau datele de contact de mai jos.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe un interes legitim al Volkswagen AG sau al unei terțe părți sau este în interes public sau în exercitarea autorității publice, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În cazul opoziției, vă rugăm să ne comunicați motivele pentru care vă opuneți prelucrării datelor.
De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scopuri de marketing direct. Acest lucru se aplică și creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct.

Cum vă puteți exercita acest drept?
Pentru cererea dvs., vă rugăm să folosiți formularul nostru web sau datele de contact de mai jos.

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ sau pe executarea unui contract și dacă este efectuată, de asemenea, cu ajutorul prelucrării automate, aveți dreptul, în temeiul articolului 20 din RGPD, să primiți datele dvs. într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și să le transferați către un alt operator de date.

Cum vă puteți exercita acest drept?
Pentru cererea dvs., vă rugăm să folosiți formularul nostru web sau datele de contact de mai jos.

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, aveți dreptul să revocați prelucrarea datelor în cadrul unui consimțământ cu efect pentru viitor, în orice moment, gratuit.

Cum vă puteți exercita acest drept?
Pentru cererea dvs., vă rugăm să folosiți formularul nostru web sau datele de contact de mai jos.

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră la o autoritate de supraveghere (de exemplu, la Comisarul de stat pentru protecția datelor din Saxonia Inferioară). În toate celelalte privințe, instanțele civile vă stau la dispoziție pentru a vă revendica drepturile.

Persoana de contact: serviciul de asistență clienți Volkswagen - Echipa de protecție a datelor

Adresa poștală:         Tel.:   Tel. int.: E-mail:
Adresa poștală: Volkswagen AG Team Datenschutz Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
GERMANIA
Tel.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tel. int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-mail: privacy@volkswagen.de