Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

Vo verejnej sekcii sú uvedené všetky dokumenty na stiahnutie na tejto webovej stránke. Môžete si ich stiahnuť kliknutím na tlačidlo Stiahnuť.

Názov súboru Formát Veľkosť Stiahnuť
Deklarácia súhlasu fyzickej osoby
Účel dokumentu: Deklarácia súhlasu fyzickej osoby s overením vozidla zaevidovaného na túto fyzickú osobu, ktorou nie ste vy.
PDF 0.3 MB
Informačný list o maskovaní
Účel dokumentu: Informácie o možnostiach maskovania dokladov na overenie a dokladov na identifikáciu, ktoré nám poskytnete spolu so svojou žiadosťou.
PDF 0.23 MB
Nahliadnutie do osobných údajov v účte používateľa Volkswagen ID
Účel dokumentu: Príručka upravujúca nahliadanie do osobných údajov v účte používateľa Volkswagen ID a v digitálnych službách, ktoré sú s tým spojené.
PDF 0.28 MB
Povolenie právnickej osoby
Účel dokumentu: Povolenie právnickej osoby na overenie vozidla registrovaného na túto právnickú osobu, ktorou nie ste vy.
PDF 0.3 MB
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov GDPR o právach dotknutých osôb
Účel dokumentu: Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov slúži na poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov v procese uplatňovania práv dotknutých osôb podľa GDPR spoločnosťou Volkswagen AG.
PDF 0.5 MB

Vo vašej súkromnej sekcii na sťahovanie vám poskytujeme dokumenty týkajúce sa vašej osoby (napr. kópiu vašich osobných údajov). Ak chcete získať prístup, musíte sa prihlásiť pomocou ID žiadosti a hesla, ktoré vám zašleme poštou. Prípadne sa môžete prihlásiť pomocou svojho Volkswagen ID.

Na prihlásenie použite Volkswagen ID Alebo

Ak sa chcete prihlásiť, použite ID žiadosti, ktoré nájdete v súhrne žiadosti alebo v sprievodnom liste informačnej správy.

Jednorazové heslo potrebné na prihlásenie nájdete v liste, ktorý sme vám poslali poštou.

Z bezpečnostných dôvodov sa môžete pomocou tohto hesla prihlásiť len raz. Uistite sa, že sa prihlasujete, len keď máte na svojom zariadení stabilné pripojenie na internet. Ak sa vaše pripojenie po prihlásení preruší, vaše prihlasovacie údaje stratia platnosť.

Neplatné heslo alebo ďalšie otázky?

Aby sme vám mohli poštou poslať nové heslo, kliknite na tlačidlo dole.
Vyžiadať nové heslo