Delovi veb-stranice možda neće biti pravilno prikazani. Razlog tome je onemogućen Javascript u vašem pretraživaču, zastarelost vašeg internet pretraživača ili nekompatibilnost sa našom veb-stranicom. Omogućite Javascript ili pokušajte da pristupite stranici pomoću drugog internet pretraživača, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Ili se sa svojim upitom obratite Volkswagen službi za brigu o kupcima – Timu za zaštitu podataka.

Dobro došli na portal za zaštitu podataka kompanije Volkswagen AG. Ovde vam pružamo pregled vaših prava u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i kako ih možete ostvariti kod kompanije Volkswagen AG.

Kupci i zainteresovane strane

Ukoliko set klijent Volkswagen AG, tj. privatno kupujete, kupovali ste, odn. želite u budućnosti da kupite usluge ili proizvode kompanije Volkswagen AG, ili ste zainteresovani za usluge i proizvode kompanije Volkswagen AG, na sledećoj stranici se možete informisati o tome kako možete ostvariti svoja prava u kompaniji Volkswagen AG u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Flotni i veliki klijenti

Ako imate ili ste imali ugovor velikog klijenta sa kompanijom Volkswagen AG ili ste zaposleni kod flotnog ili velikog klijenta kompanije Volkswagen AG i registrovani ste kod nas u okviru poslovnog odnosa, na sledećoj stranici možete saznati kako da ostvarite svoja prava kod kompanije Volkswagen AG u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Trgovina na veliko i malo

Ako ste zaposleni kod veleprodajnog partnera (npr. uvoznik ili National Sales Company (NSC)) ili maloprodajnog partnera (npr. auto kuća i firma za servisiranje) kompanije Volkswagen AG, na sledećoj stranici se možete informisati o tome kako možete ostvariti svoja prava u kompaniji Volkswagen AG u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Zaposlenog u Volkswagen AG i kompanijama grupe

Ukoliko sete npr. aktivni ili bivši zaposleni, student osnovnih ili master akademskih studija, učenik, student prema dualnom modelu studija, praktikant, privremeno zaposleni, bliži srodnik zaposlenog, podnosilac zahteva kod kompanije Volkswagen AG ili zaposleni u nekoj od kompanija grupe, na sledećoj stranici se možete informisati kako možete ostvariti svoja prava u kompaniji Volkswagen AG u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Dobavljači i pružaoci usluga

Ukoliko ste na platformi ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com) registrovani kao partner, kao i ako ste ili ste bili angažovani kao zaposleni dobavljača ili pružaoca usluga u kompaniji Volkswagen AG, na sledećoj stranici se možete informisati kako možete ostvariti svoja prava u kompaniji Volkswagen AG u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Drugi subjekti

Ukoliko ne spadate u gore navedene grupe subjekata, na sledećoj stranici možete saznati kako možete da ostvarite svoja prava kod kompanije Volkswagen AG u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.