Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej niekompatybilność z naszą stroną internetową. Proszę aktywować JavaScript lub spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox lub Safari. Ewentualnie proszę zwrócić się ze swoją sprawą do następującej jednostki: Zespół ds. Ochrony Danych w Serwisie Klienta Volkswagen. 

Serdecznie witamy w Portalu Ochrony Danych firmy Volkswagen AG. Poniżej zamieszczono informacje dotyczące Państwa praw wg ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz dotyczące tego, w jaki sposób można je wyegzekwować od firmy Volkswagen AG.

Klienci i potencjalni klienci

Jeżeli są Państwo klientem Volkswagen AG, tzn. nabywają lub nabyli usługi lub produkty Volkswagen AG jako osoby prywatne lub zamierzają to zrobić w przyszłości lub są zainteresowani usługami lub produktami Volkswagen AG, na tej stronie mogą Państwo uzyskać informacje o możliwości wykonywania praw, jakie Państwu przysługują zgodnie z RODO, wobec Volkswagen AG.

Klienci flotowi i korporacyjni

Jeśli zawarli Państwo z Volkswagen AG obowiązującą obecnie lub nieobowiązującą już umowę dla klienta korporacyjnego oraz są Państwo pracownikiem klienta flotowego lub korporacyjnego Volkswagen AG i są Państwo zarejestrowani u nas w ramach tej relacji biznesowej, mogą Państwo uzyskać na niniejszej stronie informacje o możliwości wykonywania praw, jakie Państwu przysługują zgodnie z RODO, wobec Volkswagen AG.

Handel hurtowy i detaliczny

Jeśli są Państwo pracownikiem partnera firmy Volkswagen AG działającego w handlu hurtowym (np. importera lub National Sales Company (NSC)), jak również pracownikiem partnera w handlu detalicznym (np. salonu samochodowego lub warsztatu serwisowego), mogą Państwo uzyskać na niniejszej stronie informacje o możliwości wykonywania praw, jakie Państwu przysługują zgodnie z RODO, wobec Volkswagen AG.

Pracownicy Volkswagen AG i spółek grupy kapitałowej

Jeśli są Państwo np. aktywnym lub byłym pracownikiem, studentem studiów licencjackich, studentem studiów magisterskich, praktykantem, osobą studiującą w systemie dualnym, stażystą, pracownikiem tymczasowym, bliskim krewnym pracownika, osobą aplikującą do pracy w Volkswagen AG lub pracownikiem spółki grupy kapitałowej, na poniższej stronie uzyskają Państwo informacje, w jaki sposób mogą wykonywać swoje prawa wynikające z RODO wobec Volkswagen AG.

Dostawcy i usługodawcy

Jeżeli są Państwo partnerem zarejestrowanym na platformie ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com) oraz są lub byli zatrudnieni przez Volkswagen AG jako pracownik dostawcy lub usługodawcy, na tej stronie mogą Państwo uzyskać informacje o możliwości wykonywania praw, jakie Państwu przysługują zgodnie z RODO, wobec Volkswagen AG.

Osoby pozostałe

Jeśli nie należą Państwo do wyżej wymienionych grup osób, których dane dotyczą, mogą Państwo uzyskać na niniejszej stronie informacje o możliwości wykonywania swoich praw, jakie Państwu przysługują zgodnie z RODO, wobec Volkswagen AG.