Ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά κάποια μέρη του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η Javascript έχει απενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο δεν είναι πλέον ενημερωμένο ή συμβατό με τον ιστότοπό μας. Ενεργοποιήστε την Javascript ή δοκιμάστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο από διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο π.χ. Chrome, Firefox ή Safari. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Volkswagen - Ομάδα προστασίας δεδομένων για να εκθέσετε το πρόβλημά σας.

Καλώς ήρθατε στην πύλη προστασίας δεδομένων της Volkswagen AG. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε συνοπτικά τα δικαιώματά σας βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε έναντι της Volkswagen AG.

Πελάτες και ενδιαφερόμενοι

Εάν είστε πελάτης της Volkswagen AG, δηλαδή αγοράζετε ή έχετε αγοράσει ιδιωτικά υπηρεσίες ή προϊόντα από τη Volkswagen AG ή επιθυμείτε να το πράξετε μελλοντικά ή ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της Volkswagen AG, μπορείτε να πληροφορηθείτε στην ακόλουθη σελίδα πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ έναντι της Volkswagen AG.

Εταιρικοί και μεγάλοι πελάτες

Εάν έχετε ή είχατε συνάψει σύμβαση μεγάλου πελάτη με τη Volkswagen AG ή είστε συνεργάτης ενός εταιρικού ή μεγάλου πελάτη της Volkswagen AG και έχετε εγγραφεί στην πλατφόρμα μας στο πλαίσιο αυτής της επιχειρηματικής σχέσης, μπορείτε να πληροφορηθείτε στην ακόλουθη σελίδα πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ έναντι της Volkswagen AG.

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

Εάν είστε συνεργάτης ενός εταίρου στον κλάδο του χονδρεμπορίου [π.χ. εισαγωγέας ή National Sales Company (NSC)], καθώς και συνεργάτης ενός εταίρου στον κλάδο του λιανεμπορίου (π.χ. εμπορική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και σέρβις), μπορείτε να πληροφορηθείτε στην ακόλουθη σελίδα πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ έναντι της Volkswagen AG.

Απασχολούμενοι στη Volkswagen AG και σε εταιρείες του ομίλου

Εάν είστε, για παράδειγμα, εν ενεργεία ή πρώην απασχολούμενοι, τελειόφοιτοι επί πτυχίω, τελειόφοιτοι μεταπτυχιακού, μαθητευόμενοι, φοιτητές με παράλληλη εργασία, ασκούμενοι, προσωρινά εργαζόμενοι, στενοί συγγενείς ενός απασχολούμενου, υποψήφιοι εργαζόμενοι στη Volkswagen AG ή απασχολούμενοι σε μια εταιρεία του ομίλου, μπορείτε στην παρακάτω σελίδα να βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, βάσει του ΓΚΠΔ, έναντι της Volkswagen AG.

Προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών

Εάν έχετε κάνει εγγραφή ως εταίρος στην πλατφόρμα ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com), καθώς και εάν είστε ή ήσασταν συνεργάτης κάποιου προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών της Volkswagen AG, μπορείτε να πληροφορηθείτε στην ακόλουθη σελίδα πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ έναντι της Volkswagen AG.

Λοιπά

Εάν δεν συγκαταλέγεστε στις προαναφερόμενες ομάδες υποκειμένων, μπορείτε να πληροφορηθείτε στην ακόλουθη σελίδα πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ έναντι της Volkswagen AG.