Deli spletnega mesta morda ne bodo pravilno prikazani. Vzrok za to bi lahko bil v tem, ker imate v internetnem brskalniku deaktiviran JavaScript ali pa vaš internetni brskalnik ni posodobljen ali je nezdružljiv z našo spletno stranjo. Aktivirajte JavaScript ali poskusite odpreti stran z drugim internetnim brskalnikom, kot je npr. Chrome, Firefox ali Safari. Druga možnost je, da svoj zahtevek naslovite na podporo strankam Volkswagen – ekipa za varstvo podatkov.

Dobrodošli na portalu o varstvu podatkov Volkswagen AG. Ponujamo vam pregled pravic skladno s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in kako jih lahko uveljavljate zoper Volkswagen AG.

Stranke in zainteresirane osebe

Če ste stranka družbe Volkswagen AG, tj. zasebno uporabljate storitve ali izdelke družbe Volkswagen AG, ste jih uporabljali oz. jih želite uporabljati v prihodnosti ali se zanimate za storitve ali izdelke družbe Volkswagen AG, boste na naslednji strani izvedeli, kako lahko uveljavljate svoje pravice skladno z GDPR do Volkswagen AG.

Vozni parki in veleodjemalci

Če imate oz. ste imeli sklenjeno pogodbo za veleodjemalce z družbo Volkswagen AG ali ste zaposleni v voznem parku ali pri veleodjemalcu Volkswagen AG in ste pri nas registrirani v okviru tega poslovnega razmerja, boste na naslednji strani izvedeli, kako lahko uveljavljate svoje pravice skladno z GDPR do Volkswagen AG.

Veleprodaja in maloprodaja

Če ste zaposleni pri veleprodajnem partnerju (npr. uvozniku ali nacionalnem prodajnem podjetju (National Sales Company – NSC)) in zaposleni pri maloprodajnem partnerju (npr. avtohiša in servisno podjetje) družbe Volkswagen AG, boste na naslednji strani izvedeli, kako lahko uveljavljate svoje pravice skladno z GDPR do Volkswagen AG.

Zaposleni pri družbi Volkswagen AG in podjetjih skupine

Če ste npr. aktivni ali nekdanji zaposleni, diplomant, oseba z magisterijem, vajenec, študent dvopredmetne smeri, pripravnik, začasni delavec, bližnji sorodnik zaposlenega ali kandidata za delo pri družbi Volkswagen AG oz. zaposleni pri podjetju skupine, lahko na naslednji strani najdete informacije o tem, kako lahko uveljavljate svoje pravice v skladu z Uredbo GDPR do družbe Volkswagen AG.

Dobavitelji in izvajalci

Če ste registrirani kot partner na poslovni platformi ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com) oz. ste (bili) zaposleni pri dobavitelju ali izvajalcu družbe Volkswagen AG, boste na naslednji strani izvedeli, kako lahko uveljavljate svoje pravice skladno z GDPR do Volkswagen AG.

Drugo

Če se ne najdete v navedenih skupinah oseb, na katere se podatki nanašajo, boste na naslednji strani izvedeli, kako lahko uveljavljate svoje pravice skladno z GDPR do Volkswagen AG.