Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така и към нашия отдел за обслужване на клиенти на Volkswagen – Екип „Защита на данните“.

Добре дошли в Портала за защита на данните на Volkswagen AG. Ние ще изброим тук Вашите права съгласно Общия регламент относно защитата на данните ОРЗД и ще обясним как можете да ги упражните спрямо Volkswagen AG.

Клиенти и заинтересовани лица

Ако сте клиент на Volkswagen AG, т.е. сте частно лице, което получава, получавало е или възнамерява да получава услуги или продукти от Volkswagen AG, или се интересувате от услугите или продуктите на Volkswagen AG, на следващата страница можете да научите как можете да упражните правата си съгласно ОРЗД спрямо Volkswagen AG.

Автопаркове и големи клиенти

Ако имате или сте имали договор с Volkswagen AG като голям клиент, както и ако сте служител на клиент с автопарк или голям клиент на Volkswagen AG и сте регистриран в рамките на това взаимоотношение при нас, на следващата страница можете да научите как да упражните правата си съгласно ОРЗД спрямо Volkswagen AG.

Търговия на едро и дребно

Ако сте служител на партньор на едро (напр. вносител или национална компания за продажби (NSC)), както и ако сте служител на партньор за търговията на дребно (напр. автокъща и сервиз) на Volkswagen AG, на следващата страница можете да научите как да упражните правата си съгласно ОРЗД спрямо Volkswagen AG.

Служител на Volkswagen AG и на дружествата от неговата група

Ако например сте действащ или бивш служител, студент в бакалавърска или магистърска степен, стажант или студент в дуална форма на обучение, стажант, временно нает служител, близък роднина на служител, кандидат за работа във Volkswagen AG или служител на дружество от групата, на следващата страница можете да научите как да упражните правата си съгласно ОРЗД спрямо Volkswagen AG.

Доставчици на стоки или услуги

Ако като партньор сте регистрирани на ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com), както и ако сте или сте били ангажирани от доставчик на стоки или услуги за Volkswagen AG, на следващата страница можете да научите как да упражните правата си съгласно ОРЗД спрямо Volkswagen AG.

Други

Ако не попадате в горепосочените групи субекти на данни, на следващата страница можете да научите как да упражните правата си съгласно ОРЗД спрямо Volkswagen AG.