Ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά κάποια μέρη του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η Javascript έχει απενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο δεν είναι πλέον ενημερωμένο ή συμβατό με τον ιστότοπό μας. Ενεργοποιήστε την Javascript ή δοκιμάστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο από διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο π.χ. Chrome, Firefox ή Safari. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Volkswagen - Ομάδα προστασίας δεδομένων για να εκθέσετε το πρόβλημά σας.

Η Volkswagen AG χρησιμοποιεί διάφορα cookies στον ιστότοπό της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες ρυθμίσεων που αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό σας. Τα cookies διαιρούνται κατά βάση σε τρεις κατηγορίες.

  1. Τα λεγόμενα cookies λειτουργίας είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Η επεξεργασία των cookies λειτουργίας είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο (βλ. άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β) ΓΚΠΔ).

  2. Τα λεγόμενα cookies ευκολίας χρήσης διευκολύνουν την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο, π.χ. αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις γλώσσας. Η νομική βάση για τα cookies ευκολίας χρήσης είναι έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ). Το έννομο συμφέρον προκύπτει από την παροχή ευκολίας κατά την επίσκεψη του ιστότοπου. Μπορείτε να ανακαλέσετε την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Λεπτομερέστερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  3. Για τη δημιουργία ενός ψευδωνυμοποιημένου προφίλ χρήστη χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα cookies εντοπισμού. Τα cookies εντοπισμού εγκαθίστανται μόνο με συγκατάθεση του επισκέπτη του ιστοτόπου (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α) ΓΚΠΔ). Η συγκατάθεση χορηγείται μέσω του στοιχείου cookie banner, στο οποίο πρέπει να κάνετε κλικ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εντοπισμού που χρησιμοποιούνται και το πώς μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να δείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εντός των περιγραφόμενων κατηγοριών χρησιμοποιούνται διάφορα είδη cookie. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πιο συνήθη είδη cookies που χρησιμοποιούνται προς ενημέρωσή σας:

  1. Για όσο διάστημα είστε ενεργοί σε έναν ιστότοπο, αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του τερματικού εξοπλισμού σας ένα προσωρινό cookie, στο οποίο αποθηκεύεται ένα αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας, π.χ. για να μην χρειάζεται επανασύνδεση κάθε φορά που αλλάζετε σελίδες. Τα προσωρινά cookies διαγράφονται κατά την αποσύνδεση ή παύουν να ισχύουν, όταν η περίοδος λειτουργίας λήξει αυτόματα.

  2. Ένα μόνιμο cookie ή cookie πρωτοκόλλου αποθηκεύει ένα αρχείο στον τερματικό εξοπλισμό σας για την περίοδο που καθορίζεται με βάση την ημερομηνία λήξης. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να "θυμούνται" τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις σας την επόμενη φορά που θα τους επισκεφθείτε. Με αυτόν τον τρόπο η πρόσβασή σας είναι ταχύτερη και πιο άνετη, καθώς, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να αλλάζετε κάθε φορά τη ρύθμιση γλώσσας για την πύλη μας. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης, το cookie διαγράφεται αυτόματα μόλις επισκεφθείτε τον ιστότοπο που το δημιούργησε.

  3. Τα cookies τρίτων μερών προέρχονται από άλλους παρόχους, διαφορετικούς από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών για διαφημίσεις, περιεχόμενο προσαρμοσμένο στον χρήστη και στατιστικά στοιχεία web.

  4. Τα flash cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ως στοιχεία δεδομένων από ιστότοπους που χρησιμοποιούν Adobe Flash για τη λειτουργία τους. Τα flash cookies δεν έχουν χρονικό περιορισμό.

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα cookies: