Delovi veb-stranice možda neće biti pravilno prikazani. Razlog tome je onemogućen Javascript u vašem pretraživaču, zastarelost vašeg internet pretraživača ili nekompatibilnost sa našom veb-stranicom. Omogućite Javascript ili pokušajte da pristupite stranici pomoću drugog internet pretraživača, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Ili se sa svojim upitom obratite kancelariji za prava subjekata podataka za dobavljače i pružaoce usluga.

U vašem privatnom delu za preuzimanje pružamo vam dokumente koji se odnose na vas (npr. kopiju vaših podataka o ličnosti). Da biste mu pristupili, morate se prijaviti sa svojim ID-jem zahteva i lozinkom koju ćemo vam poslati poštom.

Da biste se prijavili, koristite ID zahteva koji možete naći u rezimeu zahteva ili u propratnom pismu izveštaja sa informacijama.

Za jednokratnu lozinku potrebnu za prijavu, pogledajte dopis koji vam je poslat poštom.

Iz bezbednosnih razloga, prijavljivanje sa ovom lozinkom je moguće samo jednom. Imajte na umu da treba da se prijavite samo ako imate stabilnu internet vezu na svom krajnjem uređaju. Ako se veza prekine nakon što ste se prijavili, vaši podaci za prijavu prestaće da važe.

Lozinka je nevažeća ili dodatna pitanja?

Kliknite na donje dugme kako bismo novu lozinku mogli da vam pošaljemo poštom.
Zatražite novu lozinku