Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така към Комисията за правата на засегнати лица от доставчици на стоки и услуги.

Във Вашия личен портал за сваляне на документи ние Ви предоставяме документи, отнасящи се лично до Вас (напр. копие от Вашите лични данни). За да получите достъп до тях, трябва да влезете с Вашия ID на запитването и парола, която ние ще Ви изпратим по пощата.

За влизане използвайте ID на запитването, който може да намерите в резюмето на Вашето запитване или в писмото за информация.

Еднократната парола за влизане ще намерите в писмото, което Ви е изпратено по пощата.

От съображения за сигурност влизането с тази парола е възможно само веднъж. Влизайте в акаунта си само когато имате стабилна интернет връзка на Вашето крайно устройство. При прекъсване на връзката след влизане данните Ви за влизане губят валидността си.

Невалидна парола или други въпроси?

Моля, кликнете върху бутона по-долу, за да Ви изпратим нова парола по пощата.
Заявяване на нова парола