Delen van de website worden wellicht niet correct weergegeven. Dit kan worden veroorzaakt door het feit dat uw browser de functie Javascript heeft gedeactiveerd of omdat uw browser niet meer actueel resp. niet langer compatibel is met onze site. Activeer daarom Javascript of probeer de site te raadplegen met behulp van een ander browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Wend u bij wijze van alternatief tot onze instantie belast met de rechten van betrokkenen voor leveranciers en dienstverleners.

In uw eigen, privé-downloadgedeelte plaatsen wij voor u de documenten die op u betrekking hebben (bijvoorbeeld een duplicaat van uw persoonsgegevens). Wilt u toegang tot die documenten? Dan moet u zich aanmelden met het verzoekreferentienummer en het wachtwoord dat wij u per reguliere post toezenden

Gebruik om u aan te melden het verzoekreferentienummer dat u kunt ontlenen aan de samenvatting van uw verzoek of aan de begeleidende brief bij uw inzagerapport.

Uw eenmalig te gebruiken wachtwoord om u aan te melden staat vermeld in een brief die u per reguliere post werd toegezonden.

Om redenen van veiligheid is aanmelden met dit wachtwoord slechts één keer mogelijk. Let erop dat u zich uitsluitend aanmeldt indien u op uw eindgebruikerstoestel beschikt over een stabiele verbinding met het internet. Als de verbinding na een geslaagde aanmelding verloren gaat, zullen ook de aanmeldgegevens hun geldigheid verliezen.

Wachtwoord ongeldig of hebt u nog vragen?

Klik op de onderstaande knop zodat wij u per post een nieuw wachtwoord kunnen toesturen.
Nieuw wachtwoord aanvragen