Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Alternatívne sa s vašou žiadosťou obráťte na našu Kancelária na ochranu práv dotknutých osôb pre dodávateľov a poskytovateľov služieb.

Vo vašej súkromnej sekcii na sťahovanie vám poskytujeme dokumenty týkajúce sa vašej osoby (napr. kópiu vašich osobných údajov). Ak chcete získať prístup, musíte sa prihlásiť pomocou ID žiadosti a hesla, ktoré vám zašleme poštou.

Ak sa chcete prihlásiť, použite ID žiadosti, ktoré nájdete v súhrne žiadosti alebo v sprievodnom liste informačnej správy.

Jednorazové heslo potrebné na prihlásenie nájdete v liste, ktorý sme vám poslali poštou.

Z bezpečnostných dôvodov sa môžete pomocou tohto hesla prihlásiť len raz. Uistite sa, že sa prihlasujete, len keď máte na svojom zariadení stabilné pripojenie na internet. Ak sa vaše pripojenie po prihlásení preruší, vaše prihlasovacie údaje stratia platnosť.

Neplatné heslo alebo ďalšie otázky?

Aby sme vám mohli poštou poslať nové heslo, kliknite na tlačidlo dole.
Vyžiadať nové heslo