Dijelovi internetske stranice možda se neće ispravno prikazati. To može biti zato što je Javascript deaktiviran u vašem pregledniku ili vaš internetski preglednik više nije ažuran ili nije kompatibilan s našim stranicama. Aktivirajte Javascript ili pokušajte pristupiti stranici s drugim internetskim preglednikom, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Alternativno se sa svojim zahtjevom obratite ured za prava ispitanika za dobavljače i pružatelje usluga.

U vašem privatnom području za preuzimanje stavljamo vam dokumente koji se vežu uz vas na raspolaganje (npr. kopija vaših osobnih podataka). Da biste pristupili tome, morate se prijaviti svojim ID-om zahtjeva i lozinkom koju ćemo vam poslati poštom.

Za prijavu se koristite ID-om zahtjeva koji ćete pronaći u sažetku vašeg zahtjeva ili u dopisu informativnog izvješća.

Preuzmite jednokratnu lozinku potrebnu za prijavu iz dopisa koji ste primili poštanskim putem.

Prijava je iz sigurnosnih razloga moguća samo jednom s pomoću ove lozinke. Obratite pozornost na to da se prijavite samo ako na krajnjem uređaju imate stabilnu internetsku vezu. Uslijed prekida veze po provedenoj prijavi vaši će podaci za prijavu prestati važiti.

Lozinka nevažeća ili još pitanja?

Kliknite na donji gumb da bismo vam poslali novu lozinku putem pošte.
Zatražite novu lozinku