Deler av nettstedet vises muligens ikke riktig. Dette kan skyldes av nettleseren din har deaktivert Javascript, eller at nettleseren din ikke er oppdatert eller ikke er kompatibel med siden vår. Aktiver Javascript, eller prøv å åpne siden med en annen nettleser f.eks. Chrome, Firefox eller Safari. Du kan også ta saken din til Volkswagen kundeservice – personvernteam.

Hvis du er ansatt hos en grossistpartner (f.eks. importør eller National Sales Company (NSC)) eller ansatt hos en detaljistpartner (f.eks. bilforhandler og servicefirma), gir vi deg på denne siden en oversikt over Dine rettigheter i henhold til personvernforordningen (GDPR) og hvordan du kan utøve dem overfor Volkswagen AG.

Du har rett til å motta informasjon fra oss om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvordan retter jeg en forespørsel?

For å rette en forespørsel til Volkswagen AG har du, avhengig av rettigheter, ulike muligheter. Hvis du vil komme med en forespørsel, kan du benytte deg av kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvordan utføres identifisering og legitimering?

Når forespørselen din har kommet inn, forsøker vi å identifisere det ved hjelp av systemene våre. Hvis dette ikke er umiddelbart mulig, sender vi deg en oppfordring om identifisering. Muligheten til å identifisere seg har du tilgang til i 4 uker og gjøres ved hjelp av PostIdent-tjenesten til vår partner Deutsche Post. Mer under:

Hvis du har rettet en forespørsel som gjelder kjøretøydata, er det nødvendig å legitimere seg. Når du retter forespørselen, legger du da ved understellsnummer og eierskapsbevis.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Det tar minst én og maksimalt tre måneder å behandle en forespørsel etter at den er levert.

Hvordan skjer tilbakemeldingen?

Etter at forespørselen din er behandlet, mottar du et svar digitalt eller per brevpost.

Du har rett til å kreve at vi retter opp uriktige eller ufullstendige personopplysninger som gjelder deg.

Her kan det f.eks. dreie seg om feilaktige opplysninger i kjernedataene dine. Da er det som regel ikke nødvendig å komme med ytterligere beviser for å rette.

Hvis du skal endre navn, f.eks. etter giftermål, trengs det dokumenter for å bevise denne endringen.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
I forbindelse med forespørselen din kan du benytte deg av kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis betingelsene i personvernforordningens artikkel 17 er til stede, har du rett til å kreve at opplysningene dine slettes. Den sier blant annet at du kan kreve at opplysningene dine slettes dersom de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Du kan også kreve sletting hvis vi behandler opplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke og du trekker tilbake samtykket.

Vi anbefaler at du retter en forespørsel om å utøve retten til sletting etter at du er informert om personopplysningene dine. I dette tilfeller tar du kontakt med oss med forespørsel om sletting og forteller oss hva du ønsker, og gir oss forespørsel-ID-en fra den foregående innsynsforespørselen.

Hvis du ikke har rettet noen innsynsforespørsel først, må du si hva du ønsker å slette, om mulig den konkrete behandlingen, ved å oppgi dine opplysninger (minst: fornavn, etternavn, adresse, fødselsdato) til oss.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
I forbindelse med forespørselen din kan du benytte deg av kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis betingelsene i personvernforordningens GDPR artikkel 18 er til stede, har du rett til å kreve at behandling av dine opplysninger begrenses. Det er for eksempel tilfellet hvis du bestrider riktigheten av opplysningene dine. Du kan da kreve at behandlingen begrenses mens riktigheten av opplysningene kontrolleres.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
I forbindelse med forespørselen din kan du benytte deg av kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis behandlingen utføres på grunnlag av en legitim interesse hos Volkswagen AG eller tredjepart eller har offentlig interesse eller gjelder utøvelse av offentlig makt, har du rett til å protestere mot at opplysningene dine behandles, av grunner som gir seg av din spesielle situasjon. I tilfelle du protesterer, ber vi deg om å informere oss om årsakene til at du protesterer på databehandlingen.
Du har også rett til å motsette deg databehandling for direkte markedsføringsformål. Dette gjelder også profilering i den grad det er relatert til direkte reklame.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
I forbindelse med forespørselen din kan du benytte deg av kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis databehandlingen skjer på grunnlag av samtykke eller i forbindelse med en avtale, og dessuten skjer automatisk, har du iht. art. 20 i GDPR rett til å få utlevert opplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og overføre dem til en annen databehandler.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
I forbindelse med forespørselen din kan du benytte deg av kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis databehandlingen er basert på samtykke, har du rett til når som helst kostnadsfritt å tilbakekalle databehandlingen innenfor rammen av et samtykke med fremtidig virkning.

Hvordan kan du utøve denne rettigheten?
I forbindelse med forespørselen din kan du benytte deg av kontaktinformasjonen nedenfor.

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet (f.eks. Statskommisjonæren for databeskyttelse i Niedersachsen, i Norge: Datatilsynet) om vår behandling av dataene dine. For øvrig kan du bruke sivilretten til å gjøre krav gjeldende.

Din kontaktpartner: Volkswagen kundeservice – personvernteam

Postadresse:         Tlf.:   Tlf. int.: E-post:
Postadresse: Volkswagen AG Personvernteam Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
TYSKLAND
Tlf.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tlf. int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-post: privacy@volkswagen.de