Dijelovi internetske stranice možda se neće ispravno prikazati. To može biti zato što je Javascript deaktiviran u vašem pregledniku ili vaš internetski preglednik više nije ažuran ili nije kompatibilan s našim stranicama. Aktivirajte Javascript ili pokušajte pristupiti stranici s drugim internetskim preglednikom, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Alternativno se sa svojim zahtjevom obratite Volkswagen službi za korisnike - timu za zaštitu podataka.

Ako ste zaposlenik veleprodajnog partnera (npr. uvoznik ili National Sales Company (NSC)), kao i zaposlenici maloprodajnog partnera (npr. društvo za prodaju automobila i usluga), na ovoj stranici možete saznati kako možete ostvariti svoja prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP) u odnosu na društvo Volkswagen AG.

Imate pravo od nas dobiti informacije o obradi svojih osobnih podataka.

Kako mogu poslati zahtjev?

Da biste poslali zahtjev društvu Volkswagen AG, ovisno o zakonima imate različite mogućnosti. Za svoj zahtjev za informacijama koristite se niže navedenim podacima za kontakt.

Kako se provode identifikacija i legitimacija?

Čim zaprimimo vaš zahtjev, pokušat ćemo vas identificirati na temelju naših sustava. Ako to neposredno nije moguće, dobit ćete od nas zahtjev za identifikacijom. Mogućnost identifikacije na raspolaganju vam je tijekom četiri tjedna i provodi se putem usluge PostIdent našeg partnera Deutsche Post. Pronađite više na:

Ako ste postavili zahtjev koji se odnosi na podatke o vozilu, potrebna je legitimacija. U tu svrhu pri slanju zahtjeva na raspolaganje stavljate odgovarajuće potvrde poput identifikacijskog broja vozila i potvrde o vlasništvu vozila.

Koliko dugo traje istraživanje?

Vrijeme obrade vašeg zahtjeva po primitku traje najmanje jedan mjesec, a najviše tri mjeseca.

Kojim putem ću dobiti povratnu informaciju?

Nakon obrade svojega upita digitalnim ćete ili poštanskim putem dobiti odgovor.

Imate pravo od nas zatražiti ispravak svojih netočnih odnosno nepotpunih osobnih podataka.

Pritom se može raditi o npr. pogrešnim navodima u vašim osnovnim podacima, pri čemu za ispravak u pravilu nije potrebno priložiti dodatne dokaze.

Ako želite promijeniti svoje ime, npr. zbog udaje, potrebni su nam dokumenti koji potvrđuju tu promjenu.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se niže navedenim podacima za kontakt.

Imate pravo zatražiti brisanje svojih podataka u slučaju postojanja preduvjeta navedenih u čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka. Prema tom članku, brisanje svojih podataka možete zatražiti ako ti osobni podaci više nisu potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni. Osim toga, brisanje možete zatražiti kada obrađujemo vaše podatke na temelju vaše privole, a vi tu privolu povučete.

Preporučujemo da podnesete zahtjev za ostvarivanje prava na brisanje nakon što primite informacije o svojim osobnim podacima. U tom slučaju obratite nam se sa zahtjevom za brisanje i ID-om upita iz prethodnog zahtjeva za informacijama.

Ako niste postavili prethodni zahtjev za informacijama, objasnite svoju želju za brisanjem, po mogućnosti konkretnu obradu, uz navođenje svojih podataka (najmanje: ime, prezime, adresa, datum rođenja).

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se niže navedenim podacima za kontakt.

Imate pravo zatražiti ograničenu obradu svojih podataka u slučaju postojanja preduvjeta iz čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka. To je, primjerice, slučaj ako osporavate ispravnost svojih podataka. Za vrijeme provjere točnosti podataka možete zatražiti ograničenu obradu.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se niže navedenim podacima za kontakt.

Ako se obrada temelji na legitimnom interesu društva Volkswagen AG ili treće strane ili je u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti, imate pravo prigovora na obradu vaših podataka iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije. U slučaju prigovora molimo vas da nam navedete svoje razloge za ulaganje prigovora na obradu podataka.
Osim toga, imate pravo prigovoriti obradi svojih podataka u svrhe izravnog marketinga. To vrijedi i za izradu profila ako je izravno povezano s takvim izravnim marketingom.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se niže navedenim podacima za kontakt.

Ako se obrada podataka temelji na privoli ili izvršavanju ugovora te se usto odvija automatiziranim putem, u skladu s čl. 20. OUZP-a imate pravo zaprimiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i proslijediti ih drugom voditelju obrade.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se niže navedenim podacima za kontakt.

Ako obrada podataka ne počiva na privoli, imate pravo u svako doba besplatno odustati od obrade svojih podataka u okviru privole s učinkom u budućnosti.

Kako možete ostvariti to pravo?
Za svoj zahtjev koristite se niže navedenim podacima za kontakt.

Osim toga, imate pravo na podnošenje prigovora zbog obrade vaših podataka određenom nadzornom tijelu (npr. službeniku za zaštitu podataka u pokrajini Donjoj Saskoj). Za ostalo imate pravo na zahtjeve prema građanskom pravu.

Vaš partner za kontakt: služba za korisnike Volkswagen – tim za zaštitu podataka

Poštanska adresa:         Tel.:   Tel. int.: E-pošta:
Poštanska adresa: Volkswagen AG Tim za zaštitu podataka Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NJEMAČKA
Tel.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tel. int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-pošta: privacy@volkswagen.de