Vissa delar av webbsidan kanske inte visas korrekt. Detta kan bero på att javascript har inaktiverats i din webbläsare eller att webbläsaren inte längre används eller är inkompatibel med vår sida. Aktivera javascript eller försök öppna sidan med en annan webbläsare, t.ex. Chrome, Firefox eller Safari. Du kan också vända dig till Volkswagens kundtjänst – Teamet för dataskydd med ditt ärende.

På den offentliga sidan listas alla dokument du kan ladda ner från denna webbsida. Du kan ladda ned dessa genom att klicka på nedladdningsknappen.

Filnamn Format Storlek Nedladdad
Begäran om fordonsinformation från tredje part (inte fordonsinnehavaren) – fordonsinnehavaren är en juridisk person
Dokumentets syfte: Fullmakt en juridisk person (t.ex. GmbH, AG, Limited) om en person vill hävda den registrerades rättigheter i enlighet med GDPR för ett fordon vars ägare är en juridisk person.
PDF 0.27 MB
Informationsblad gällande att dölja information
Dokumentets syfte: Information om att dölja delar av legitimerings- och identifikationsdokument som du ställer till vårt förfogande i samband med din förfrågan.
PDF 0.26 MB
Personuppgifters insyn i användarkonto för Volkswagen ID
Dokumentets syfte: Riktlinje för insyn i personuppgifter på användarkonto för Volkswagen ID samt därmed knutna digitala tjänster.
PDF 0.19 MB
Sekretesspolicy för direktkunder (direktförsäljning)
Dokumentets syfte: Syftet med den här sekretesspolicyn är att uppfylla informationsskyldigheterna i enlighet med art. 13, 14 GDPR och informera Volkswagen AG:s kunder/potentiella kunder om hur Volkswagen AG behandlar personuppgifter, särskild vid användning av försäljnings- och servicetjänster samt för marknadsföring.
PDF 0.29 MB
Sekretesspolicy för GDPR-registrerades rättigheter
Dokumentets syfte: Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om behandlingen av personuppgifter i processen för GDPR-registrerades rättigheter utförd av Volkswagen AG.
PDF 0.16 MB
Sekretesspolicy ”Försäljnings- och servicetjänster samt marknadsföring” på den europeiska marknaden (utan den tyska marknaden)
Dokumentets syfte: Syftet med den här sekretesspolicyn är att uppfylla informationsskyldigheterna i enlighet med art 13, 14 GDPR och informera kunderna om hur vederbörandes personuppgifter behandlas inom ramen för avläsning av OBFCM-data inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
PDF 0.23 MB
Utövande av registrerades rättigheter avseende fordonsinformation av tredje part (inte fordonsinnehavaren) – fordonsinnehavaren är en fysisk person
Dokumentets syfte: Blankett för att hävda de registrerades rättigheter avseende uppgifter som samlats in om ett fordon av en person som inte är fordonsinnehavaren. Formuläret ska fyllas i av fordonsinnehavaren.
PDF 0.31 MB

På din privata nedladdningssida tillhandahåller vi dokument som berör din person (t.ex. en kopia med dina personuppgifter). För att få åtkomst till denna måste du logga in med ditt ärende-ID och ett lösenord som vi skickar till dig via post. Alternativt kan du också logga in med ditt Volkswagen ID.

Logga in med ditt Volkswagen ID Eller

Använd det ärende-ID som finns i din förfrågansammanfattning eller i uppgiftsrapporten för att logga in.

Det engångslösenord som krävs för inloggning finns i det dokument som har skickats till dig via posten.

Av säkerhetsskäl går det endast att logga in med detta lösenord en gång. Logga bara in om du har en enhet med stabil Internetanslutning. Dina inloggningsuppgifter blir ogiltiga om uppkopplingen bryts.

Ogiltigt lösenord eller ytterligare frågor?

Klicka på knappen nedan så att vi kan skicka ett nytt lösenord till dig.
Begär nytt lösenord