Delen van de website worden wellicht niet correct weergegeven. Dit kan worden veroorzaakt door het feit dat uw browser de functie Javascript heeft gedeactiveerd of omdat uw browser niet meer actueel resp. niet langer compatibel is met onze site. Activeer daarom Javascript of probeer de site te raadplegen met behulp van een ander browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Neem bij wijze van alternatief contact op met het door u ingediende verzoek tot Volkswagen Klantenservice - Team Gegevensbescherming.

In de openbare omgeving staan alle door u downloadbare documenten van deze webaanwezigheid opgesomd. Door de download-toets aan te klikken kunt u die documenten downloaden.

Naam van het bestand Indeling Omvang Downloaden
Handhaving van de rechten van betrokkenen met betrekking tot voertuiginformatie door derden (geen eigenaar van het voertuig) – eigenaar van het voertuig is een natuurlijke persoon
Doel van het document: Formulier voor het doen gelden van de rechten van betrokkenen met betrekking tot gegevens die over een voertuig worden verzameld van een persoon die geen eigenaar van het voertuig is. Het formulier moet worden ingevuld door de eigenaar van het voertuig.
PDF 0.33 MB
Informatieblad betreffende anonimisering
Doel van het document: Informatie over de mogelijkheden voor het anonimiseren van legimitatiedocumenten en identificatiepapieren die u ons in het kader van uw aanvrage ter beschikking zult stellen.
PDF 0.28 MB
Inzage in de persoonsgegevens via het Volkswagen-ID-gebruikersaccount
Doel van het document: Richtsnoer voor inzage in de persoonsgegevens in het Volkswagen-ID-gebruikersaccount en van de daarmee gekoppelde digitale diensten.
PDF 0.21 MB
Privacybeleid bij de rechten van door AVG- betrokkenen
Doel van het document: Deze Privacybeleid is bedoeld voor het verstrekken van informatie betreffende het verwerken van persoonsgegevens in het rechtenproces van AVG-betrokkenen door Volkswagen AG.
PDF 0.18 MB
Privacybeleid voor directe klanten (directe verkoop)
Doel van het document: dit privacybeleid dient ter naleving van de informatieverplichtingen volgens art. 13 en 14 van de AVG en informeert de klant/belanghebbende van Volkswagen AG over de verwerking van persoonsgegevens door Volkswagen AG, in het bijzonder bij het gebruik van verkoop- en servicediensten en marketingactiviteiten.
PDF 0.28 MB
Privacybeleid “verkoop- en servicediensten en marketingactiviteiten” op de Europese markt (Duitsland uitgezonderd)
Doel van het document: dit privacybeleid dient ter naleving van de informatieverplichtingen volgens art. 13 en 14 van de AVG en informeert de klant over zijn gegevensverwerking in het kader van het uitlezen van OBFCM-gegevens binnen de Europese Economische Ruimte.
PDF 0.2 MB
Vragen met betrekking tot voertuiginformatie door derden (niet de eigenaar van het voertuig) – eigenaar van het voertuig is een rechtspersoon
Doel van het document: Volmacht van een rechtspersoon (bijvoorbeeld GmbH, AG, Limited), als een persoon rechten van betrokkenen wil doen gelden in overeenstemming met de AVG voor een voertuig waarvan de eigenaar een rechtspersoon is.
PDF 0.3 MB

In uw eigen, privé-downloadgedeelte plaatsen wij voor u de documenten die op u betrekking hebben (bijvoorbeeld een duplicaat van uw persoonsgegevens). Wilt u toegang tot die documenten? Dan moet u zich aanmelden met het verzoekreferentienummer en het wachtwoord dat wij u per reguliere post toezenden Als alternatief kunt u zich aanmelden met uw Volkswagen-ID.

Aanmelden via Volkswagen-ID Of

Gebruik om u aan te melden het verzoekreferentienummer dat u kunt ontlenen aan de samenvatting van uw verzoek of aan de begeleidende brief bij uw inzagerapport.

Uw eenmalig te gebruiken wachtwoord om u aan te melden staat vermeld in een brief die u per reguliere post werd toegezonden.

Om redenen van veiligheid is aanmelden met dit wachtwoord slechts één keer mogelijk. Let erop dat u zich uitsluitend aanmeldt indien u op uw eindgebruikerstoestel beschikt over een stabiele verbinding met het internet. Als de verbinding na een geslaagde aanmelding verloren gaat, zullen ook de aanmeldgegevens hun geldigheid verliezen.

Wachtwoord ongeldig of hebt u nog vragen?

Klik op de onderstaande knop zodat wij u per post een nieuw wachtwoord kunnen toesturen.
Nieuw wachtwoord aanvragen