Veebilehe osad ei pruugi olla õigesti kuvatud. See võib olla tingitud sellest, et Javascript on Teie veebilehitsejas inaktiveeritud või Teie veebilehitseja ei ole enam ajakohane või ei ühildu meie veebilehega. Palun aktiveerige Javascript või proovige lehte külastada mõne muu interneti veebilehitsejaga, nt Chrome, Firefox või Safari. Teise võimalusena võtke oma juhtumi osas ühendust Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskonnaga.

Avalikus alas on loetletud kõik selle veebilehe allalaaditavad dokumendid. Saate neid alla laadida, klõpsates allalaadimisnupule.

Faili nimi Formaat Suurus Allalaadimine
Isikuandmete vaatamine Volkswagen ID kasutajakontol
Dokumendi otstarve: juhised isikuandmete vaatamise kohta Volkswagen ID kasutajakontol ja sellega seotud digitaalsetes teenustes.
PDF 0.21 MB
Andmekaitsedeklaratsioon isikuandmete kaitse üldmääruse andmesubjekti kohta
Dokumendi otstarve: käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni eesmärk on, et Volkswagen AG saaks anda teavet isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse üldmääruse andmesubjekti õiguste protsessis.
PDF 0.18 MB
Andmekaitsedeklaratsioon otseklientidele (otsemüük)
Dokumendi otstarve: see andmekaitsedeklaratsioon täidab isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 13 ja 14 kohaseid teavitamiskohustusi ning teavitab Volkswagen AG kliente/huvitatud isikuid isikuandmete töötlemisest Volkswagen AG poolt, eelkõige müügi- ja hooldusteenuste ning turundusmeetmete kasutamisel.
PDF 0.23 MB
Andmekaitsedeklaratsioon „Müügi- ja hooldusteenused ning turundusmeetmed“ Euroopa turul (v.a Saksamaa turg)
Dokumendi otstarve: see andmekaitsedeklaratsioon täidab isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 13 ja 14 kohaseid teavitamiskohustusi ning teavitab klienti tema andmete töötlemisest OBFCM-i andmete valiku raames Euroopa Majanduspiirkonnas.
PDF 0.22 MB
Päringud sõidukiandmete kohta kolmandate osapoolte poolt (mitte mootorsõiduki omaniku poolt) – mootorsõiduki omanik on juriidiline isik
Dokumendi otstarve: juriidilise isiku (nt OÜ, AS, piiratud vastutusega ettevõte) volitus, kui isik soovib kaitsta andmesubjekti andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse järgi sõiduki puhul, mille omanik on juriidiline isik.
PDF 0.24 MB
Sõiduki kohta kolmandate osapoolte poolt kogutud andmesubjektide õiguste kaitse (mitte mootorsõiduki omaniku poolt) – mootorsõiduki omanik on füüsiline isik
Dokumendi otstarve: vorm sõiduki kohta kogutud andmesubjektide õiguste kaitseks, mis on kogutud mootorsõiduki kohta isiku poolt, kes ei ole mootorsõiduki omanik. Vormi peab täitma mootorsõiduki omanik.
PDF 0.33 MB
Teabeleht loetamatuks tegemist kohta
Dokumendi otstarve: teave meile Teie taotluse raames esitatud sõiduki valduse seaduslikkuse kontrollimise ja isikut tõendavate dokumentide loetamatuks muutmise võimaluste kohta.
PDF 0.47 MB

Teie privaatsel allalaadimise väljal pakume Teile Teiega seotud dokumente (nt koopia Teie isikuandmetest). Nendele juurdepääsuks peate sisse logima oma päringu ID ja parooliga, mille saadame teile posti teel. Teise võimalusena saate sisse logida oma Volkswageni ID-ga.

Logige sisse Volkswagen ID-ga või

Sisselogimiseks kasutage palun päringu ID-d, mille leiate oma päringu kokkuvõttest või teabearuande kaaskirjast.

Sisselogimiseks vajaliku ühekordse parooli saate posti teel saadetud kirjast.

Turvalisuse huvides saate selle parooliga sisse logida ainult üks kord. Palun veenduge, et logite sisse ainult siis, kui Teie terminalis on stabiilne internetiühendus. Kui Teie ühendus katkeb pärast sisselogimist, kaotavad teie sisselogimisandmed kehtivuse.

Parool on kehtetu või on muid küsimusi?

Palun klõpsake alltoodud nupul, et saaksime Teile uue salasõna saata posti teel.
Uue salasõna taotlemine