Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така и към нашия отдел за обслужване на клиенти на Volkswagen – Екип „Защита на данните“.

В общодостъпния портал ще намерите списък на всички документи, които можете да свалите от тази уебстраница. Чрез кликване върху бутона за сваляне можете да ги свалите.

Име на файла Формат Размер Свали
Декларация за защита на данните за директни клиенти (директен маркетинг)
Цел на документа: Настоящата декларация за защита на данните служи за изпълнение на задълженията за информиране съгл. чл. 13, 14 от ОРЗД и информира клиента/заинтересованата страна на Volkswagen AG за обработката на лични данни от Volkswagen AG, по-специално при използване на услугите за продажба и сервиз и при маркетинговите дейности.
PDF 0.39 MB
Декларация за защита на данните „Услуги за продажба и сервиз и маркетингови дейности“ на европейския пазар (без германския пазар)
Цел на документа: Настоящата декларация за защита на данните служи за изпълнение на задълженията за информиране съгл. чл. 13, 14 от ОРЗД и информира клиента за обработката на неговите данни в рамките на подбора на данните от OBFCM в европейското икономическо пространство.
PDF 0.25 MB
Декларация за защита на личните данни „ОРЗД Права на засегнати лица“
Цел на документа: Тази Декларация за защита на данните служи за информация по отношение на обработката на лични данни от страна на Volkswagen AG съгл. ОРЗД Засегнати лица.
PDF 0.23 MB
Заявка за информация относно автомобила от трети страни (за лица, които не са собственик на автомобила) – собственикът на автомобила е юридическо лице
Цел на документа: Пълномощно на юридическо лице (напр. ООД, АД, ЕООД), в случай че дадено лице желае да предяви права на субект на данни съгласно ОРЗД по отношение на автомобил, чийто собственик е юридическо лице.
PDF 0.28 MB
Информационна брошура за зачерняне на данни
Цел на документа: Информация относно възможностите за заличаване на текст върху легитимационни и идентификационни документи, които сте ни предоставили в рамките на направеното от Вас запитване.
PDF 0.5 MB
Разглеждане на личните данни във Volkswagen ID акаунта
Цел на документа: Ръководство за разглеждане на личните данни във Volkswagen ID акаунта и свързаните с това дигитални услуги.
PDF 0.23 MB
Упражняване правата на субект на данни по отношение на информацията за автомобила от трети страни (за лица, които не са собственик на автомобила) – собственикът на автомобила е физическо лице
Цел на документа: Формуляр за упражняване правата на субект на данни по отношение на данните, събирани за автомобила,от лице, което не е собственик на автомобила. Формулярът трябва да се попълни от собственика/собствениците на автомобила.
PDF 0.36 MB

Във Вашия личен портал за сваляне на документи ние Ви предоставяме документи, отнасящи се лично до Вас (напр. копие от Вашите лични данни). За да получите достъп до тях, трябва да влезете с Вашия ID на запитването и парола, която ние ще Ви изпратим по пощата. Освен това имате възможност да влезете с вашия Volkswagen ID.

Влезте с Volkswagen ID Или

За влизане използвайте ID на запитването, който може да намерите в резюмето на Вашето запитване или в писмото за информация.

Еднократната парола за влизане ще намерите в писмото, което Ви е изпратено по пощата.

От съображения за сигурност влизането с тази парола е възможно само веднъж. Влизайте в акаунта си само когато имате стабилна интернет връзка на Вашето крайно устройство. При прекъсване на връзката след влизане данните Ви за влизане губят валидността си.

Невалидна парола или други въпроси?

Моля, кликнете върху бутона по-долу, за да Ви изпратим нова парола по пощата.
Заявяване на нова парола